Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
PRATARMĖ
1. FIZIKINIAI PROCESAI ELEKTRONINIUOSE MIKROBANGŲ PRIETAISUOSE
1.1. ELEKTRINGŲJŲ DALELIŲ JUDĖJIMAS ELEKTROMAGNETINIAME LAUKE
1.1.1. Pagrindinės elektronikos lygtys
1.1.2. Elektronų lėkio trukmė ir kampas
1.1.4. Elektronų pluošto energijos ekstrakcija
1.1.5. Elektronų pluošto tankio moduliavimo mechanizmai
1.2. ELEKTRONINIŲ MB PRIETAISŲ DARBO REŽIMAI
1.2.1. Fazinės ir amplitudinės rezonansinių sistemų sužadinimo sąlygos
1.2.2. Nerezonansinių virpesių sistemų sužadinimo sąlygos
1.2.3. Rezonansinių MB prietaisų ekvivalentinė schema
1.2.4. Apkrovos įtaka generuojamo signalo dažniui ir galiai
1.2.5. Regeneraciniai stiprintuvai ir sinchronizuotieji generatoriai
1.2.6. Nerezonansiniai MB stiprintuvai ir generatoriai
2. ELEKTROVAKUUMINIAI MIKROBANGŲ PRIETAISAI
2.1. KLISTRONAI
2.1.1. Klistronų tipai
2.1.2. Dviejų rezonatorių dreifo klistronai
2.1.3. Daugelio rezonatorių klistroniniai stiprintuvai
2.1.4. Paskirstytosios sąveikos klistronai ir tvistronai
2.1.5. Refleksiniai klistronai
2.2. TIESIOGINĖS IR ATGALINĖS BĖGANČIOSIOS BANGOS ELEKTRONINIAI O PRIETAISAI
2.2.1. Tiesioginės bangos O lempa
2.2.2. Atgalinės bangos O lempa
2.3. ELEKTRONINIAI KRYŽMŲJŲ LAUKŲ MB PRIETAISAI
2.3.1. Daugelio rezonatorių magnetronai
2.3.2. Tiesioginės ir atgalinės bėgančiosios bangos M lempos
2.4. GIROTRONINIAI MB PRIETAISAI
2.4.1. Veikimo principas
2.4.2. Elektronų telkinių susidarymas
2.4.3. Girotroninių prietaisų tipai ir jų parametrai
2.4.4. Girokonai
3. KIETOJO KŪNO MB PRIETAISAI
3.1. MB DIODAI
3.1.1. pn sandūros ir jų gamybos technologija
3.1.2. Diodų įrengimo ir ekvivalentinė schemos
3.1.3. Detektoriniai ir maišytuviniai diodai
3.1.4. Diodai su valdoma talpa
3.1.5. Daugintuviniai diodai
3.1.6. Tuneliniai diodai
3.1.7. Perjungimo diodai
3.1.8. Griūtiniai dreifo diodai
3.1.9. Gano diodai
3.2. MB tranzistoriai
3.2.1. Dvipoliai tranzistoriai
3.2.2. Ekvivalentinė dvipolio tranzistoriaus schema
3.2.3. Dažninės dvipolio tranzistoriaus charakteristikos
3.2.4. Lauko tranzistoriai
3.2.5. Tranzistoriniai MB įrenginiai
Rekomenduojama literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.