Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Studentų pasiekimų vertinimo metodai ir grįžtamasis ryšys
Turinys
Pratarmė
1. Studentų pasiekimų vertinimo metodai ir grįžtamasis ryšys
1.1. Vertinimo tikslas ir funkcijos
1.3. Konstruktyvioji dermė: dėstymo, mokymo(si) ir vertinimo metodų sąsaja
1.4. Atsiskaitymo užduočių kūrimas
1.5. Efektyvus grįžtamasis ryšys
1.6. Vertinimo rubrikos
2. Studijų ir studentų pasiekimų vertinimo metodų sąsajos
2.1. Atvejo analizė (atvejo studijos)
2.2. Bendradarbiavimu grįstas mokymasis
2.3. Darbas grupėse
2.4. Modeliavimas
2.5. Debatai
2.6. Dizainu grindžiamas mąstymas
2.7. Dienoraščio rašymas
2.8. Diskusija
2.9. Filmo (projekto) kūrimas (filmuotos medžiagos parengimas)
2.10. Grupinio (komandinio) projekto rengimas
2.11. Idėjų (minčių) žemėlapio sudarymas
2.12. Individualaus projekto rengimas
2.13. Iššūkiais grįstas mokymasis
2.14. Koncepcijų žemėlapių sudarymas
2.15. Konsultaciniai seminarai
2.16. Kooperatinis mokymasis
2.17. Kūrybinės dirbtuvės
2.18. Kviestinio dėstytojo (praktiko) paskaitos skaitymas
2.19. Laboratorinių eksperimentų (bandymų) atlikimas
2.20. Paskaitos skaitymas
2.21. Patirtinis mokymasis
2.22. Problemų sprendimu grįstas mokymasis
2.23. Projektavimas
2.24. Refleksyvus mokymasis
2.25. Seminaras
2.26. Simuliacijos (realių situacijų imitavimas)
2.27. Stebėjimas
2.28. Tinklaraščio rašymas
2.29. Tyrinėjimu grįstas mokymasis
2.30. Uždavinio (-ių) sprendimas
2.31. Vaidmenų žaidimai
3. Studentų pasiekimų vertinimas
3.1. Architektūrinio, dizaino projekto vertinimas
3.2. Ataskaitos vertinimas
3.3. Baigiamojo projekto ir jo gynimo vertinimas
3.4. Darbų ar kompetencijos aplanko (rinkinio) vertinimas
3.5. Dienoraščio vertinimas
3.6. Dienoraščio vertinimas
3.7. Esė vertinimas
3.8. Filmo (filmuotos medžiagos) vertinimas
3.9. Gaminio projekto vertinimas
3.10. Idėjų (minčių) žemėlapio vertinimas
3.11. Individualaus darbo vertinimas
3.12. Inžinerinio projekto vertinimas
3.13. Kolegų vertinimas
3.14. Kolokviumas (dėstytojo ir (ar) specialisto praktiko valdomas vertinamasis pokalbis (interviu))
3.15. Koncepcijų žemėlapio vertinimas
3.16. Kontrolinio darbo vertinimas
3.17. Laboratorinio darbo ataskaitos vertinimas
3.18. Laboratorinio darbo gynimo vertinimas
3.19. Literatūros analizės (apžvalgos) vertinimas
3.20. Mokslinio straipsnio (teksto) analizės vertinimas
3.21. Mokslinio straipsnio vertinimas
3.22. Praktikos ataskaitos vertinimas
3.23. Pranešimo mokslinėje konferencijoje vertinimas
3.24. Probleminių užduočių sprendimų vertinimas
3.25. Projekto ataskaitos vertinimas
3.26. Rašinio vertinimas
3.27. Raštingumo lygio vertinimas
3.28. Referato vertinimas
3.29. Savęs įsivertinimas
3.30. Stendinio pranešimo vertinimas
3.31. Studentų aktyvumo (lygmens) įvertinimas
3.32. Technologinio projekto vertinimas
3.33. Tarpinio egzamino vertinimas
3.34. Testavimas
3.35. Tinklaraščio vertinimas
3.36. Uždavinio (-ių) sprendimo (-ų) vertinimas
3.37. Veiklos refleksijos (raštu / žodžiu) vertinimas
3.38. Žodinio iliustruoto pranešimo vertinimas
Apibendrinimas
Literatūra
Priedas
2psl.pdf
Studentų pasiekimų vertinimo metodai ir grįžtamasis ryšys
Turinys
Pratarmė
1. Studentų pasiekimų vertinimo metodai ir grįžtamasis ryšys
1.1. Vertinimo tikslas ir funkcijos
1.3. Konstruktyvioji dermė: dėstymo, mokymo(si) ir vertinimo metodų sąsaja
1.4. Atsiskaitymo užduočių kūrimas
1.5. Efektyvus grįžtamasis ryšys
1.6. Vertinimo rubrikos
2. Studijų ir studentų pasiekimų vertinimo metodų sąsajos
2.1. Atvejo analizė (atvejo studijos)
2.2. Bendradarbiavimu grįstas mokymasis
2.3. Darbas grupėse
2.4. Modeliavimas
2.5. Debatai
2.6. Dizainu grindžiamas mąstymas
2.7. Dienoraščio rašymas
2.8. Diskusija
2.9. Filmo (projekto) kūrimas (filmuotos medžiagos parengimas)
2.10. Grupinio (komandinio) projekto rengimas
2.11. Idėjų (minčių) žemėlapio sudarymas
2.12. Individualaus projekto rengimas
2.13. Iššūkiais grįstas mokymasis
2.14. Koncepcijų žemėlapių sudarymas
2.15. Konsultaciniai seminarai
2.16. Kooperatinis mokymasis
2.17. Kūrybinės dirbtuvės
2.18. Kviestinio dėstytojo (praktiko) paskaitos skaitymas
2.19. Laboratorinių eksperimentų (bandymų) atlikimas
2.20. Paskaitos skaitymas
2.21. Patirtinis mokymasis
2.22. Problemų sprendimu grįstas mokymasis
2.23. Projektavimas
2.24. Refleksyvus mokymasis
2.25. Seminaras
2.26. Simuliacijos (realių situacijų imitavimas)
2.27. Stebėjimas
2.28. Tinklaraščio rašymas
2.29. Tyrinėjimu grįstas mokymasis
2.30. Uždavinio (-ių) sprendimas
2.31. Vaidmenų žaidimai
3. Studentų pasiekimų vertinimas
3.1. Architektūrinio, dizaino projekto vertinimas
3.2. Ataskaitos vertinimas
3.3. Baigiamojo projekto ir jo gynimo vertinimas
3.4. Darbų ar kompetencijos aplanko (rinkinio) vertinimas
3.5. Dienoraščio vertinimas
3.6. Dienoraščio vertinimas
3.7. Esė vertinimas
3.8. Filmo (filmuotos medžiagos) vertinimas
3.9. Gaminio projekto vertinimas
3.10. Idėjų (minčių) žemėlapio vertinimas
3.11. Individualaus darbo vertinimas
3.12. Inžinerinio projekto vertinimas
3.13. Kolegų vertinimas
3.14. Kolokviumas (dėstytojo ir (ar) specialisto praktiko valdomas vertinamasis pokalbis (interviu))
3.15. Koncepcijų žemėlapio vertinimas
3.16. Kontrolinio darbo vertinimas
3.17. Laboratorinio darbo ataskaitos vertinimas
3.18. Laboratorinio darbo gynimo vertinimas
3.19. Literatūros analizės (apžvalgos) vertinimas
3.20. Mokslinio straipsnio (teksto) analizės vertinimas
3.21. Mokslinio straipsnio vertinimas
3.22. Praktikos ataskaitos vertinimas
3.23. Pranešimo mokslinėje konferencijoje vertinimas
3.24. Probleminių užduočių sprendimų vertinimas
3.25. Projekto ataskaitos vertinimas
3.26. Rašinio vertinimas
3.27. Raštingumo lygio vertinimas
3.28. Referato vertinimas
3.29. Savęs įsivertinimas
3.30. Stendinio pranešimo vertinimas
3.31. Studentų aktyvumo (lygmens) įvertinimas
3.32. Technologinio projekto vertinimas
3.33. Tarpinio egzamino vertinimas
3.34. Testavimas
3.35. Tinklaraščio vertinimas
3.36. Uždavinio (-ių) sprendimo (-ų) vertinimas
3.37. Veiklos refleksijos (raštu / žodžiu) vertinimas
3.38. Žodinio iliustruoto pranešimo vertinimas
Apibendrinimas
Literatūra
Priedas

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.