Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Vaizdų apdorojimas MATLAB aplinkoje
Turinys
Lentelių sąrašas
Programų kodo pavyzdžiai
Iliustracijų sąrašas
Pratarmė
Sutrumpinimai ir žymėjimai
1. Bazinės operacijos skaitmeninių vaizdų duomenims apdoroti
1.1. Bazinės duomenų struktūros apdorojant vaizdus
1.1.1. Pagrindiniai skaitiniai MATLAB duomenų tipai
1.1.2. Vaizdų tipai
1.1.3. Pikselių indeksai ir koordinačių sistemos paveikslėliuose
1.2. Bazinės operacijos: vaizdų skaitymas, atvaizdavimas, normalizavimas
1.2.1. Paveikslėlio skaitymas ir atvaizdavimas
1.2.2. Paveikslėlio histograma ir kontrasto normalizavimas
1.3. Geometrinės transformacijos: iškirpimas, pasukimas, dydžio keitimas
1.3.1. Paveikslėlio dydžio keitimas
1.3.2. Vaizdo pasukimas
1.3.3. Vaizdo iškirpimas
1.3.4. Vaizdo perstūmimas
1.3.5. Vaizdų sekos mozaika
2. Filtrai. Vaizdų filtravimas
2.1. Tiesinių filtrų kūrimas vaizdams apdoroti
2.1.1. Sąsūka
2.1.2. Koreliacija
2.1.3. Funkcija imfilter
2.2. Vaizdų filtravimas taikant imfilter ir sąsūką
2.3. Vaizdų filtravimas naudojant numatytuosius filtrus
2.4. Daugiadimensių vaizdų filtravimas naudojant imfilter
2.5. Vedamasis vaizdo filtravimas
2.6. Vaizdų proporcinis sumavimas kaip filtravimo alternatyva
3. Tiesinių filtrų projektavimas dažnių srityje
3.1. Vienmačio filtro transformavimas į dvimatį filtrą
3.2. Dažnio taškų metodas
3.3. Lango metodas
3.4. Lango metodas
3.5. Filtro dažninės charakteristikos apskaičiavimas
3.6. Dvimačiai ribotos impulsinės reakcijos filtrai
4. Transformacijos
4.1. Furjė transformacija
4.2. Diskrečioji Furjė transformacija
4.2.1. Diskrečiosios Furjė transformacijos vizualizavimas
4.2.2. Furjė transformacijos taikymai
4.3. Diskrečioji kosinusinė transformacija
4.3.1. DKT pertvarkymo matrica
4.3.2. Diskrečioji kosinusinė transformacija ir vaizdo glaudinimas
5. Morfologinės operacijos
5.1. Išplėtimas ir erozija
5.2. Struktūriniai elementai
5.2.1. Struktūrinio elemento mazgas
5.2.2. Struktūrinio elemento sukūrimas
5.2.3. Struktūrinio elemento dekompozicija
5.3. Paveikslėlio išplėtimas
5.4. Paveikslėlio erozija
5.5. Išplėtimo ir erozijos derinimas. Morfologinis atvėrimas
5.6. Išplėtimu ir erozija pagrįstos funkcijos
5.6.1. Skeletavimas
5.6.2. Perimetro nustatymas
5.7. Morfologinė rekonstrukcija
5.7.1. Žymeklis ir kaukė
5.7.2. Pikselių jungtys
5.7.3. Užpildymo operacijos
5.7.4. Viršūnių ir įdubų radimas
5.8. Atstumo transformacija
5.9. Dvejetainio vaizdo objektų žymėjimas ir matavimas
5.9.1. Susijusių komponentų žymėjimas
5.9.2. Dvejetainio vaizdo pirmojo plano objektų ploto radimas
5.9.3. Dvejetainio vaizdo Oilerio skaičiaus radimas
5.9.4. Paieškos lentelės sukūrimas ir taikymas
6. Vaizdų analizė ir tobulinimas
6.1. Pikselių reikšmių patikrinimas
6.2. Vaizdų intensyvumo profilis
6.3. Nuotraukos duomenų kontūro atvaizdas
6.4. Vaizdo histogramos kūrimas bei statistiniai vaizdo parametrai
6.5. Briaunų vaizde nustatymas
6.6. Kampų radimas vaizde
6.7. Ribų radimas vaizde
6.8. Hofo transformacija
6.9. Vaizdo homogeniškumo nustatymas, naudojant keturkampių medžio dekompoziciją
6.10. Tekstūros analizė
6.11. Pilkumo lygio pasikartojimo matrica
6.11.1. Pilkumo lygio pasikartojimo matricos interpretavimas
6.11.2. Poslinkio nurodymas apskaičiuojant PLPM
6.11.3. Duomenų iš PLPM gavimas ir koreliacijos atvaizdavimas
6.12. Kontrasto derinimas
6.12.1. Koregavimo ribų nurodymas intervalu
6.12.2. Automatinis intensyvumo koregavimo ribų nustatymas
6.12.3. Gama korekcija
6.13. Histogramos išlyginimas
6.14. Adaptyvus histogramos išlyginimas
6.15. Spalvų atskyrimas dekoreliacijos ištempimo būdu
6.15.1. Paprastas dekoreliacijos ištempimas
6.15.2. Papildymas tiesiniu kontrasto ištempimu
6.16. Gauso glotninimo filtro taikymas
6.17. Triukšmo pašalinimas
6.17.1. Triukšmo pašalinimas tiesiniu filtru
6.17.2. Triukšmo pašalinimas medianos filtru
6.17.3. Triukšmo pašalinimas adaptyviu filtravimu
6.18. Vaizdų segmentavimas
6.19. Vaizdo segmentavimas naudojant spalvų slenksčių programėlę
6.19.1. Vaizdo atidarymas spalvų slenksčių programėlėje
6.19.2. Vaizdo segmentavimas naudojant spalvų selektorių
6.19.3. Vaizdo segmentavimas naudojant spalvos komponenčių reguliavimą
6.19.4. Vaizdo kaukės sukūrimas
6.19.5. Gyvai perduodamų vaizdų gavimas naudojant spalvų slenksčių programėlę
6.20. Vaizdo kokybės metrika
6.20.1. Lokalaus struktūrinio panašumo indekso gavimas
6.20.2. Vaizdo kokybės palyginimas taikant įvairius suglaudinimo lygius
6.21. Vaizdų segmentavimas naudojant segmentavimo programėlę
6.21.1. Segmentavimas slenkstinės vertės metodu
6.21.2. Segmentavimas grafų metodu
6.21.3. Segmentavimas piešiant sritis ranka
6.21.4. Aktyvių kontūrų naudojimas segmentacijai pagerinti
6.22. Sričių savybių apskaičiavimas naudojant paveikslėlio sričių analizavimo programėlę
6.23. Vaizdų filtravimas pagal sričių savybes naudojant PSA programėlę
Rekomenduojamos literatūros sąrašas
Priedai
1. MATLAB įdiegimas
MathWorks paskyros sukūrimas
Įdiegimo programos paleidimas
MATLAB įdiegimas naudojant MathWorks paskyrą
Papildomų įrankių ir bibliotekų pridėjimas
2. Savarankiškai veikianti MATLAB taikomoji programa

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.