Viso knygų: 1030
el. paštaskodas
Procesų modeliavimo laboratoriniai darbai
Turinys
Pratarmė
Įvadas
I. Fizikinis modeliavimas
1 laboratorinis darbas. Grafinė duomenų analizė ir koreliacinė analizė
1.1. Teorinė dalis
1.1.1. Grafinė duomenų analizė
1.1.2. Koreliacinė analizė
1.1.3. Duomenų įkėlimas į MATLAB iš programos Microsoft Excel bylų
1.1.4. MATLAB duomenų nuskaitymo ir atvaizdavimo komandos
1.1.5. Grafikų braižymas
1.2. Darbo uždaviniai
1.3. Darbo eiga
1.3.1. Pradiniai duomenys
1.3.2 Skaičiavimo eiga
2 laboratorinis darbas. Tiesinė regresijos analizė ir mažiausių kvadratų metodas. I dalis
2.1. Teorinė dalis
2.2. Darbo uždaviniai
2.3. Darbo eiga
2.3.1. Pradiniai duomenys
2.3.2. Skaičiavimo eiga
3 laboratorinis darbas. Tiesinė regresijos analizė. II dalis
3.1. Darbo uždaviniai
3.2. Darbo eiga
3.2.1. Pradiniai duomenys
3.2.2. Skaičiavimo eiga
II. Matematinis modeliavimas
4 laboratorinis darbas. Tiesiniai ir netiesiniai modeliai
4.1. Teorinė dalis
4.2. Darbo uždaviniai
4.3. Darbo eiga
4.3.1. Pradiniai duomenys
4.3.2. Skaičiavimo eiga
5 laboratorinis darbas. Statinės sistemos aprašymas, kai sistemoje cheminė reakcija nevyksta
5.1. Teorinė dalis
5.2. Darbo uždaviniai
5.3. Darbo eiga
5.3.1. Pradiniai duomenys ir užduotys
5.3.2. Skaičiavimo eiga
6 laboratorinis darbas. Statinės sistemos aprašymas, kai sistemoje vyksta cheminė reakcija ir nu
6.1. Teorinė dalis
6.2. Darbo uždaviniai
6.3. Darbo eiga
6.3.1. Pradiniai duomenys ir užduotys
6.3.2. Skaičiavimo eiga
7 laboratorinis darbas. Dinaminės sistemos aprašymas, kai sistemoje vyksta cheminė reakcija
7.1. Teorinė dalis
7.2. Darbo uždaviniai
7.3. Darbo eiga
7.3.1. Pradiniai duomenys
7.3.2. Skaičiavimo eiga
Literatūra
Priedas

Knyga neprieinama