Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Fizikinės chemijos uždavinynas
Turinys
Pratarmė
1. Dujos
1.1. Idealiosios dujos
1.2. Realiosios dujos
Uždaviniai dirbti savarankiškai
2. Cheminė termodinamika
2.1. Pirmasis termodinamikos dėsnis
2.2. Hesso dėsnis
2.3. Kirhofo lygtis
2.4. Antrasis termodinamikos dėsnis
Uždaviniai dirbti savarankiškai
3. Cheminė pusiausvyra
Uždaviniai dirbti savarankiškai
4. Tirpalai ir koligatyviosios jų savybės
4.1. Tirpalų koncentracijos
4.2. Raulio dėsnis praskiestiems tirpalams
4.3. Praskiestų tirpalų osmosinis slėgis
4.4. Praskiestų tirpalų virimo ir užšalimo temperatūros
Uždaviniai dirbti savarankiškai
5. Cheminė kinetika
5.1. Formalioji cheminė kinetika
5.2. Reakcijos laipsnio nustatymo būdai
Uždaviniai dirbti savarankiškai
6. Elektrochemija
6.1. Elektrolitų tirpalų laidis
6.2. Pernašos skaičiai
6.3. Elektrodo potencialas
6.4. Elektrocheminiai elementai. Elektrocheminio elemento elektrovara ir cheminės reakcijos pusiausvyra
6.5. Elektrocheminio elemento termodinamika
6.6. Elektrolizė. Faradėjaus dėsniai
Uždaviniai dirbti savarankiškai
Priedai
1 priedas. Termodinaminių funkcijų lentelė
2 priedas. Jonų ekvivalentiniai judriai 298 K temperatūroje (λ°i )
3 priedas. Vidutinio jonų aktyvumo koeficiento priklausomybė nuo tirpalo joninės jėgos
4 priedas. Lyginamieji elektrodai, elektrodo potencialai ir elektrodo potencialo priklausomybė nuo temperatūros
5 priedas. Elektrodinės reakcijos ir elektrodų standartiniai potencialai (SVE atžvilgiu) ir elektrodo potencialo temperatūriniai koeficientai. T = 298 K
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.