Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Procesai aplinkoje. Laboratoriniai darbai
Turinys
Įvadas
Geriamojo ir paviršinio vandens nustatymo rodikliai
1. Mangano kiekio nustatymas. Spektrometrinis metodas naudojant formaldoksimą
3. Suminio kalcio ir magnio kiekio nustatymas. EDTA titrimetrinis metodas
4. Chloridų kiekio nustatymas. Titravimas sidabro nitratu naudojant chromato indikatorių (Moro metodas)
5. Permanganato indekso nustatymas
6. Sulfatų koncentracijos nustatymas. Gravimetrinis metodas
7. Nitratų koncentracijos nustatymas. Spektrometrinis metodas naudojant sulfosalicilo rūgštį
Nuotekų užterštumo nustatymo rodikliai
8. Suminiai paviršinio vandens ir nuotekų užterštumo organinėmis medžiagomis rodikliai
9. Bendrosios organinės anglies (BOA) koncentracijos vandenyje nustatymas
10. Cheminio deguonies suvartojimo nustatymas
11. Biocheminio deguonies suvartojimo nustatymas
12. Vandenyje ištirpusio deguonies koncentracijos nustatymas
13. Skendinčių medžiagų koncentracijos nustatymas. Košimo per stiklo pluošto koštuvą metodas
14. Bendrojo fosforo kiekio nustatymas oksidavus peroksodisulfatu arba sieros ir azoto rūgštimis
15. Chromo(VI) koncentracijos nustatymas vandenyje. Spektrometrinis metodas naudojant 1,5-difenilkarbazidą
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.