Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
Įvadas
1. Procesų automatinio reguliavimo pagrindai
1.2. Vykdikliai ir poveikio elementai
1.3. Technologinių procesų tipai ir jų charakteristikos
1.4. Impulsinis reguliavimas
1.4.1. Dvipozicinis reguliatorius be grįžtamojo ryšio
1.4.2. Dvipozicinis reguliatorius su grįžtamuoju ryšiu
1.5. Reakcija į nuostato pasikeitimą ir trikdžius
1.5.1. Reakcija į nuostato pasikeitimą
1.5.2. Reakcija į trikdį
1.6. Reguliatorių tipai
1.6.1. P reguliatorius
1.6.2. PD reguliatorius
1.6.3. PI reguliatorius
1.6.4. PID reguliatorius
1.7. Reguliatoriaus tipo ir jo parametrų parinkimas
1.8. Reguliatorių darbo režimų keitimas
1.8.1. Perjungimas iš rankinio režimo į automatinį
1.8.2. Perjungimas iš automatinio režimo į rankinį
1.8.3. Pakartotinė paleistis
1.9. Netiesiškumai ir jų kompensavimas
1.9.1. Signalų ribos
1.9.2. Jutikliai
1.9.3. Procesų asimetriškumas
2. Programiniai PID reguliatoriai
2.1. PID algoritmų paketai STEP 7 V5.x bazėje
2.2. PID instrukcijos TIA portale
2.3. Ciklinės pertraukties organizaciniai blokai
2.4. Proceso programinis imitavimas
2.4.1. LSim bibliotekos integravimas į STEP 7 paketą
2.4.2. LSim bibliotekos blokų integravimas į STEP 7 programą
2.5. Reguliavimo sistemų programų kūrimo rekomendacijos
2.5.1. Globalioji atmintis
2.5.2. Žymių deklaravimas
2.5.3. ARS objektų sujungimas
2.5.4. Proceso, sudaryto iš keleto elementų, imitavimas
2.6. Reguliavimo sistemų testavimas naudojant PLV imitatorių
3. Programinio reguliatoriaus konfigūravimo tvarka
3.1. Technologinio objekto įkėlimas
3.2. Technologinio objekto konfigūravimas
3.3. Kreiptis į PID instrukciją vartotojo programoje
3.4. Technologinio objekto pakrovimas į valdiklį
3.5. Programinio reguliatoriaus derinimas
3.6. Optimizuotų PID parametrų išsaugojimas projekte
3.7. Verčių palyginimas
3.8. Technologinio objekto (DB) rodymas
3.9. Parametrų rodinys
3.10. Tipiniai programinių PID reguliatorių parametrai
4. PID_Compact programinis reguliatorius
4.1. Pagrindiniai nustatymai
4.2. Papildomi nustatymai
4.3. PID algoritmas
4.4. Reguliatoriaus derinimas
4.4.1. Pradinis derinimas
4.4.2. Tikslus derinimas
4.4.3. Rankinis režimas
4.5. Reguliavimo sistemos su PID_Compact programos pavyzdys
4.5.1. ARS programos kūrimas
4.5.2. SIEMENS pavyzdinis projektas
5. PID_3Step programinis reguliatorius
5.1. Pagrindiniai nustatymai
5.2. Papildomi nustatymai
5.3. PID algoritmas
5.4. Vykdiklio judėjimo trukmės matavimas
5.4.1. Vykdikliai su analoginiu grįžtamojo ryšio jutikliu
5.4.2. Vykdikliai su judėjimo pradžios ir pabaigos davikliais
5.5. Reguliatoriaus derinimas
5.5.1. Pradinis derinimas
5.5.2. Tikslus derinimas
5.5.3. Rankinis PID parametrų įvedimas
5.6. Reguliavimo sistemos su PID_3Step programos pavyzdys
5.6.1. ARS programos kūrimas
5.6.2. SIEMENS pavyzdinis projektas
6. PID_Temp programinis reguliatorius
6.1. Pagrindiniai nustatymai
6.2. Papildomi nustatymai
6.3. PID algoritmas
6.4. Pakopinė reguliavimo sistema
6.4.1. Pakopinės reguliavimo sistemos konfigūravimas
6.4.2. Pakopinės reguliavimo sistemos derinimas
6.4.3. Darbo režimai įvykus klaidai
6.5. Reguliatoriaus derinimas
6.5.1. Pradinis derinimas
6.5.2. Tikslus derinimas
6.5.3. Rankinis režimas
6.6. Pakopinės reguliavimo sistemos su PID_Temp programos pavyzdys
6.6.1. ARS programos kūrimas
6.6.2. Proceso Proc_Šokolad programa
6.6.3. SIEMENS pavyzdinis projektas
7. PID Basic functions programiniai reguliatoriai
7.1. Tolydusis reguliatorius CONT_C
7.1.1. Technologinio objekto konfigūravimas
7.1.2. Reguliatoriaus derinimas
7.2. Žingsninis reguliatorius CONT_S
7.2.1. Technologinio objekto konfigūravimas
7.2.2. Reguliatoriaus derinimas
7.3. Impulsinis reguliatorius PULSAGEN bazėje
7.4. Tolydusis ir impulsinis reguliatorius TCONT_CP
7.4.1. Technologinio objekto konfigūravimas
7.4.2. Impulsinio reguliatoriaus valdymo signalas
7.4.3. Reguliatoriaus derinimas
7.5. Žingsninis reguliatorius TCONT_S
7.5.1. Technologinio objekto konfigūravimas
7.5.2. Reguliatoriaus derinimas
8. Pagalbinės instrukcijos PID reguliatoriams
8.1. Polyline instrukcija
8.2. SplitRange instrukcija
8.3. RampFunction instrukcija
9. Reguliatoriai S7-300/400 valdikliuose TIA portalo aplinkoje
9.1. Standartiniai PID reguliatoriai (Standard PID Control)
9.1.1. PID_CP technologinis objektas
9.1.2. Reguliatoriaus derinimas
9.1.3. PID_ES technologinis objektas
9.1.4. Reguliatoriaus derinimas
9.2. Moduliniai PID reguliatoriai (Modular PID Control)
9.2.1. Modular PID Control funkcijų apžvalga
9.2.2. Pagrindiniai reguliatorių programavimo principai
9.2.3. Reguliatorių struktūros formavimas
9.2.4. Reguliatoriaus FB programavimo pavyzdys
9.2.5. Reguliatoriaus derinimas
9.3. Reguliatorių darbo paskirstymas
9.4. PID reguliatorių inicijavimas
9.5. Susiderinantieji reguliatoriai (PID Self-Tuner)
9.5.1. PID Self-Tuner paketas panaudojimo sritys
9.5.2. Pradinis derinimas
9.5.3. Tikslus derinimas
9.5.4. Aušinimo derinimas
9.5.5. Rankinis derinimas
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.