Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Investavimas finansų rinkoje
Turinys
Pratarmė
1. Palūkanų teorijos elementai
1.3. Sudėtinės palūkanos
1.4. Nominalioji ir veiksmigoji sudėtinių palūkanų normos
1.5. Esamoji vertė ir diskontavimo daugiklis
1.6 .Periodinių mokėjimų sukauptoji vertė
1.7. Periodinių mokėjimų diskontuotoji vertė
1.8. Ilgalaikių kreditų grąžinimas
Savikontrolės klausimai ir užduotys
Praktinės užduotys
2. Finansų rinkos ir finansinės priemonės
2.1. Realusis ir finansinis turtas
2.2. Finansinių priemonių rūšys ir rizika
2.3. Investavimo procesas
2.4. Finansų rinkos dalyviai
2.5. Fiksuotųjų pajamų kapitalo rinka
2.6. Nuosavybės vertybiniai popieriai
2.7. Akcijų rinkos indeksai ir jų apskaičiavimas
2.8. Išvestinių finansinių priemonių rinka
2.9. Vertybinių popierių platinimas
2.10. Prekyba vertybiniais popieriais
2.11. Pirkimas su marža
2.12. Nepadengtasis pardavimas
2.13. Investicinės bendrovės
Savikontrolės klausimai ir užduotys
Praktinės užduotys
3. Fiksuotųjų pajamų vertybiniai popieriai
3.1. Obligacijų savybės
3.2. Skolos grąžinimo netesėjimo rizika
3.3. Obligacijų įkainojimas
3.3.1 Premija ir diskontas
3.3.2. Obligacijos balansinė kaina tarp palūkanų mokėjimo datų
3.3.3. Pelno normos nustatymas
3.4. Obligacijų pelno normų rūšys
3.5. Obligacijos be kuponų
3.6. Palūkanų normos rizika
3.7. Vidutinė trukmė
3.8. Vidutinės trukmės savybės
3.9. Obligacijų portfelio valdymas
Savikontrolės klausimai ir užduotys
Praktinės užduotys
4. Investiciniai sprendiniai esant neapibrėžtumui
4.1. Investavimo rizika ir rizikos premija
4.2. Naudingumo funkcija ir rizikos vengimas
4.2.1. Peterburgo paradoksas
4.2.2. Naudingumo palyginimas
4.2.3. Naudingumo funkcijos pasirinkimas ir abejingumo kreivės
4.3. Grąžos ir rizikos kriterijus
4.4. Portfelio kiekybinių charakteristikų apskaičiavimas
4.5. Atsitiktinis klaidžiojimas ir veiksmingosios rinkos hipotezės
4.6. Finansinės analizės būtinybė
4.6.1. Fundamentaliosios analizės tikslas ir metodai
4.6.2. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai
4.6.3. Fundamentaliosios analizės veiksmingumas
4.6.4. Ekonominės prognozės modeliai
Savikontrolės klausimai ir užduotys
Praktinės užduotys
5. Portfelio teorija
5.1. Portfelis iš vieno rizikingojo ir vieno nerizikingojo aktyvo
5.2. Tolerancija rizikai ir portfelio pasirinkimas
5.3. Portfelis iš dviejų rizikingųjų aktyvų
5.4. Visiškai teigiamai koreliuotų aktyvų portfeliai
5.5. Nekoreliuotųjų aktyvų portfeliai
5.6. Visiškai neigiamai koreliuotų aktyvų portfeliai
5.7. Portfeliai iš dviejų rizikingųjų aktyvų ir vieno nerizikingojo aktyvo
5.8.* Portfeliai iš daugelio rizikingųjų aktyvų
5.8.1. Veiksmingųjų portfelių kraštas (kreivė)
5.8.2. Markovičiaus modelis
5.8.3.* Markovičiaus uždavinys su neneigiamaisiais apribojimais
5.9.* Dviejų fondų teorema
5.10.* Statistinis rinkos modelis
5.11. Finansinių aktyvų įkainojimo modelis
5.11.1. Modelio sudarymo prielaidos
5.11.2. Kodėl investuotojai sudaro rinkos portfelį
5.11.3.* Pavienių vertybinių popierių vidutinė grąža
5.11.4. Vertybinių popierių rinkos tiesė
5.11.5. Specifinė ir sisteminė rizika
5.11.6. Ar realiai naudingas beta koeficientas
5.12. Investicinio portfelio vertinimas
5.12.1. Investicijos grąžos apskaičiavimas
5.12.2. Laiko ir pinigų svorinės grąžos
5.12.3. Aritmetinis ir geometrinis vidurkis
5.12.4. Grąžos priklausomybė nuo rizikos
5.12.5. Portfelių vertinimo rodikliai
5.12.6. Portfelių vertinimo rodikliai
5.12.7. Investicinių fondų įvertinimas
5.12.8. Etaloninio portfelio pasirinkimas
Savikontrolės klausimai ir užduotys
Praktinės užduotys
6. Ateities ir išankstinių sandorių rinka
6.1. Trumpa istorinė apžvalga
6.2. Ateities bei išankstiniai sandoriai ir jų savybės
6.2.1. Ateities sandorių kainų perskaičiavimas
6.2.2. Kliringo rūmai ir pavedimų pateikimas
6.2.3. Ateities sandorių nutraukimas
6.3. Prekiavimo išankstiniais (ateities) sandoriais priežastys
6.4. Išankstinė bazinio aktyvo kaina
6.5. Žinomos tarpinės bazinio aktyvo pajamos
6.6. Valiutos išankstiniai ir ateities sandoriai
Savikontrolės klausimai ir užduotys
Praktinės užduotys
7. Rizikos valdymo modeliai su ateities sandoriais
7.1. Apsidraudimo trumpoji pozicija
7.2. Apsidraudimo ilgoji pozicija
7.3. Rizikos bazė
7.4. Sandorio parinkimas apsidraudimui
7.5. Kryžminis apdraudimas
7.6. Optimalus sandorių skaičius
7.7. Pakoreguotasis apsidraudimas ir veiksmingumas
7.8. Akcijų portfelio apdraudimas
7.9. Naudos fiksavimas iš akcijų parinkimo
Savikontrolės klausimai ir užduotys
Praktinės užduotys
8. Brauno procesas
8.1. Markovo proceso savybė
8.2. Brauno (Vinerio) procesas*
8.3. Brauno procesas su trendu
8.4. Ito procesas
8.5. Akcijos kainų proceso modeliavimas
8.6. Diskretusis akcijų kainų modelis
8.7. Kainų proceso imitavimas Monte Karlo metodu
8.8. Ito lema
8.9. Ito lemos taikymas išankstiniams sandoriams
8.10. Akcijų kainų lognormalumo savybė
Savikontrolės klausimai ir užduotys
Praktinės užduotys
9. Blacko-Scholeso-Mertono modelis
9.1. Pasirinkimo sandoriai
9.2. Pasirinkimo sandorių vertė jų pabaigoje
9.2.1. Pasirinkimo sandorių vertės veiksniai
9.3. Akcijų kainų lognormalumo savybė
9.4. Grąžos normos skirstinys
9.5. Tikėtinoji grąža
9.6. Grąžos kintamumas
9.7. Blacko-Scholeso-Mertono diferencialinės lygties prielaidos
9.8. Blacko-Scholeso-Mertono diferencialinės lygties išvedimas
9.9. Rizikai neutralus įkainojimas
9.10. Blacko-Scholeso-Mertono įkainojimo formulė
9.11. Europietiškųjų pasirinkimo pirkti ir parduoti sandorių paritetas
Savikontrolės klausimai ir užduotys
Praktinės užduotys
9P*. Blacko-Scholeso-Mertono formulės įrodymas pritaikant rizikai neutralų įkainojimą
10. Investavimo rizikos valdymas su pasirinkimo sandoriais
10.1. Įvadas
10.2. Portfelių apdraudimas nuo investavimo rizikos
10.2.1. Delta apsidraudimas
10.2.2. Europietiškojo pasirinkimo pirkti sandorio delta
10.2.3. Delta apsidraudimo dinaminiai aspektai
10.2.4. Portfelio delta
10.2.5. Rizikos jautrumo parametras teta
10.2.6. Rizikos jautrumo parametras gama
10.2.7. Portfelio gama
10.2.8. Gama neutralaus portfelio sudarymas
10.2.9. Delta ir gama apsidraudimas
10.2.10. Sąryšis tarp delta, teta ir gama parametrų
10.2.11. Rizikos jautrumo parametras vega
10.2.12. Delta, gama ir vega apsidraudimas
10.2.13. Rizikos jautrumo parametras ro
10.3. Apsidraudimo nuo rizikos realybė
10.4. Ateities sandorio delta
10.5. Portfelio apdraudimas su sintetiniais sandoriais
10.6. Indekso ateities sandorių panaudojimas
10.7. Akcijų rinkos kintamumas
Savikontrolės klausimai ir užduotys
Praktinės užduotys
11. Nuostolių rizikos matas
11.1. Vertės pokyčio rizika
11.2. VaR pranašumai ir trūkumai
11.3. VaR įvertis istoriniu imitavimo metodu
11.4. VaR įvertis parametriniu metodu
11.5. Portfelio VaR įvertis
11.6. Pasirinkimo sandorių portfelio VaR
11.7. VaR įvertis Monte Karlo metodu
11.8. Metodų palyginimas
11.9. Ekstremalių situacijų ir atgalinis testavimas
Savikontrolės klausimai ir užduotys
Praktinės užduotys
Literatūra
Apie autorių

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.