Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Kristalografija, mineralogija, petrografija
Turinys
Įvadas
1. Geometrinė kristalografija
1.1. Kristalinė ir amorfinė kietųjų medžiagų būsena
1.2. I geometrinės kristalografijos arba vidinių kristalo kampų pastovumo (Steno) dėsnis
1.3. Kristalų simetrija. Simetrijos operacijos ir simetrijos elementai
1.3.1. Uždarieji simetrijos elementai
1.3.2. Atvirieji simetrijos elementai
1.4. Kristalografinė kristalų klasifikacija. Simetrijos kategorijos ir klasės
1.5. Simetrijos elementų savitarpio priklausomybė
1.6. Kristalografinių simetrijos formulių išraiškos Flinto ir Šenfliso metodais, tarptautinės
1.7. Vienintelės kryptys kristaluose
1.8. Kristalografinės projekcijos: sferinė, stereografinė, gnomostereografinė
1.9. Kristalografinės ašys, kristalografiniai parametrai, indeksai ir simboliai. Milerio indeksai
1.9.1. Kristalografinės ašys, parametrai. Hajuji dėsnis
1.9.2. Kristalų šonų indeksai ir simboliai. Milerio indeksai
1.9.3. Kristalų orientacija
1.10. Kristalų formos ir pavadinimai
1.11. Kristaliniai dvyniai
1.12. Kristalų struktūra
1.12.1. Kristalų vidinės sandaros elementai: elementarioji, transliacinė
1.12.2. Asimetriniai kristalinės struktūros vienetai
1.12.3. Taškinės ir erdvinės grupės, jų simboliai
1.12.4. Atvirkštinė gardelė
1.13. Elektromagnetinė spinduliuotė, jos savybės ir naudojimas taikant medžiagų analizės metodus
1.14. Rentgenografinis kristalų gardelės tipo nustatymas
1.14.1. Kokybinė fazinė analizė (cheminių junginių identifikavimas)
1.14.2. Kiekybinė rentgeno spinduliuotės difrakcinė analizė
1.15. Mikroskopiniai medžiagų tyrimo metodai
1.16. Pagrindiniai kristalinių medžiagų struktūriniai tipai
1.16.1. Tipiškos vienatomių junginių struktūros
1.16.2. Tipiškos junginių AX1 struktūros
1.16.3. Tipiškos AX2 ir A2X junginių struktūros
1.16.4. Tipiškos junginių ABX₃ struktūros
1.17. Kristalų struktūros defektai
1.18. Izomorfizmas ir polimorfizmas. Kietieji tirpalai
1.18.1. Polimorfizmas
1.18.2. Izomorfizma
1.18.3. Antrosios eilės kietieji tirpalai
Kontroliniai klausimai
2. Kristalų chemija
2.1. Cheminių ryšių tipai kristaluose
2.1.1. Joninis ryšys
2.1.2. Kovalentinis ryšys
2.1.3. Metališkasis ryšys
2.1.4. Molekulinis (van der Valso) ryšys
2.1.5. Vandenilinis ryšys
2.1.6. Įvairių ryšio tipų palyginimas
2.2. Efektyvieji atomų ir jonų spinduliai, koordinacinis skaičius
2.3 Polingo taisyklės
2.4 Jonų poliarizacija
Kontroliniai klausimai
3. Kristalų fizika
3.1. Juostinės arba zoninės kristalų teorijos pagrindai
3.2. Kristalinių medžiagų optinės savybės
3.3. Dvigubas šviesos lūžis ir poliarizacija. Optinės indikatrisės
3.4. Šviesos dispersija kristaluose
3.5. Šviesos interferencija kristaluose
3.6. Liuminescencija kristaluose
3.7. Kristalų elektrinės savybės
3.8. Kristalų magnetinės savybės
3.9. Kristalų radioaktyvumas
Kontroliniai klausimai
4. Mineralogija
4.1. Mineralų morfologija
4.1.1. Kristalų morfologija
4.1.2. Agregatų morfologija
4.2. Svarbiausios mineralų fizikinės savybės
4.2.1. Kristalinių medžiagų kietumas
4.2.2. Kristalinių medžiagų skalumas
4.2.3. Kristalinių medžiagų lūžio paviršiai
4.2.5. Kristalų spalva, šviesos -sorbcija
4.2.6. Mineralų bruožo spalva
4.2.7. Mineralų blizgesys
4.2.8. Kitos mineralų savybės
4.3. Cheminė mineralų sudėtis
4.4. Koloidai ir koloidiniai mineralai
4.5. Mineralų susidarymo procesai
4.5.1. Magminių mineralų susidarymas
4.5.2. Nuosėdinių mineralų -susidarymas
4.5.3. Metamorfinių mineralų -susidarymas
4.5.4. Mineralų paragenezė ir jos reikšmė ieškant naudingųjų iškasenų-
4.5.5. Tipomorfiniai mineralai ir jų tipomorfiniai požymiai
4.5.6. Mineralų pseudomorfozė ir paramorfozė
5. Petrografija
5.1. Uolienų klasifikacija
5.2. Magminės uolienos
5.2.1. Gelminių, pusiau gelminių -ir išsiliejusių magminių uolienų -susidarymo sąlygos
5.2.2. Magmos diferenciacija ir jos reikšmė magminių uolienų -susidarymui
5.2.3. Struktūriniai ir tekstūriniai magminių uolienų požymiai
5.2.4. Magminių uolienų klasifikacija ir apibūdinimas
5.2.5. Piroklastinės (vulkaninės -kilmės) uolienos
5.3. Nuosėdinės uolienos
5.3.1. Bendros žinios, klasifikacija
5.3.2. Būdingieji nuosėdinių uolienų požymiai
5.3.3. Mechaninės arba nuotrupinės nuosėdinės uolienos
5.3.4. Biriosios mechaninės -uolienos. Gruntai
5.3.5. Sucementuotosios mechaninės uolienos
5.3.6. Chemogeninės uolienos
5.3.7. Organogeninės uolienos
5.3.8. Mišrios kilmės nuosėdinės uolienos
5.4. Metamorfinės uolienos
Savikontrolės klausimai (testas)
Literatūra. Rodyklė
Apie autorius

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.