Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
Įvadas
1. WinCC (TIA Portal) inžinerinės sistemos apžvalga
1.1. Vizualizavimo sistemos funkcijos
1.2. WinCC sistemos sudėtis
1.3. Vartotojo sąsajos išdėstymas
1.4. Įrankių komplektas vizualizavimo projektams
1.5. Vizualizavimo architektas (SiVArc paketas)
2. Projektų kūrimas
2.1. Naujo projekto kūrimas
2.2. Esamo projekto atvėrimas
2.3. Kiti veiksmai su projektais
2.4. Vizualizavimo projektų perkėlimas
2.5. HMI įtaiso įkėlimas į projektą
2.6. Sisteminių funkcijų ir skriptų naudojimas
2.6.1. Funkcijų sąrašai
2.6.2. Skriptai
2.6.3. Skripto kūrimo pavyzdys
2.7. Bibliotekų panaudojimas
2.7.1. WinCC bibliotekos
3. Ekranai
3.1. Ekranų elementai ir pagrindiniai nustatymai
3.2. Šablonai ir globalusis ekranas
3.3. Naujo ekrano kūrimas
3.4. Iškylantieji ekranai
3.5. Skaidrės ekrane
3.6. Stilių naudojimas
3.7. Ekranų objektai
3.8. Veiksmai su ekrano objektais
3.9. Ekrano objektų dizaino keitimas
3.10. Tekstų ir grafikos sąrašai
3.10.1. Tekstų sąrašai
3.10.2. Grafikos sąrašai
3.11. Ekranų objektų dinamizavimas
3.11.1. Animacijos pavyzdžiai
3.12. Funkciniai klavišai
3.13. Sluoksnių naudojimas
3.14. Ekraniniai skydeliai
3.15. Navigacijos sistemos kūrimas
4. Darbas su žymėmis
4.1. Žymių lentelės
4.2. Išorinių ir vidinių žymių adresavimas
4.3. Veiksmai su žymėmis
4.4. Žymių sinchronizavimas
4.5. Žymių savybių nustatymas
4.6. Ciklai
4.7. Žymių archyvavimas
4.8. Proceso duomenų archyvavimas ir rodymas
5. Pavojaus pranešimai
5.1. Pranešimų tipai
5.2. Pranešimų komponentai ir jų savybės
5.3. Pranešimų konfigūravimo žingsniai
5.4. Vartotojo pranešimų konfigūravimas
5.4.1. Diskretiniai pranešimai
5.4.2. Analoginiai pranešimai
5.4.3. Valdiklio pranešimai
5.4.4. Pranešimo ciklo (Loop-In Alarm) konfigūravimas
5.5. Sisteminių pranešimų redagavimas
5.5.1. Sisteminiai įvykiai
5.5.2. Sisteminiai valdiklio pranešimai
5.6. Pranešimų išvedimas
5.6.1. Pranešimų rodinio konfigūravimas
5.6.2. Pranešimų lango konfigūravimas
5.6.3. Pranešimų indikatorius
5.6.4. Pranešimų filtravimas
5.6.5. Ataskaitų ruošimas
5.6.6. Pranešimų patvirtinimo konfigūravimas
5.7. Pranešimų archyvavimas
5.8. Saugumo pranešimų rodymas
6. Receptai
6.1. Receptų paskirtis ir struktūra
6.2. Receptų rodymas
6.3. Receptų duomenų įrašų persiuntimas
6.3.1. Receptų duomenų pakrovimas ir išsaugojimas
6.3.2. Receptų duomenų persiuntimas tarp HMI įtaiso ir PLV
6.4. Receptų redaktorius
6.5. Naujo recepto kūrimas
6.5.1. Recepto kūrimo pavyzdys
6.5.2. Veiksmai su receptais
6.6. Recepto rodinio kūrimas
6.7. Recepto duomenų įrašų administravimas vykdymo metu
6.8. Recepto ekrano kūrimas
7. Ataskaitų ruošimas
7.1. Ataskaitos struktūra
7.2. Ataskaitų kūrimas
7.3. Ataskaitos vykdymo metu
8. Vartotojų administravimas
8.1. Vartotojų administravimo redaktorius
8.2. Vartotojų administravimo nustatymai
8.3. Vartotojų administravimo sistemos kūrimas
8.4. Vartotojų administravimas vykdymo metu
8.5. Sisteminių funkcijų panaudojimas vartotojų administravimo sistemoje
8.6. Vartotojų administravimo sistemos pavyzdys
9. Užduočių planavimas
9.1. Planuoklio redaktorius
9.2. Užduočių planavimo pavyzdžiai
10. Diagnostinių funkcijų panaudojimas
10.1. Sistemos diagnostikos priemonės
10.2. Sistemos diagnostikos konfigūravimas
10.2.1. Sistemos diagnostikos įjungimas PLV
10.2.2. Sistemos diagnostikos indikatoriaus konfigūravimas
10.2.3. Sistemos diagnostikos lango konfigūravimas
10.2.4. Sistemos diagnostikos rodinio konfigūravimas
10.2.5. Mygtuko kaip sistemos diagnostikos indikatoriaus konfigūravimas
10.2.6. Dviejų rodinių stebėjimas vienu metu
11. Bendrosios projektų kūrimo ir administravimo priemonės
11.1. Kryžminė nuoroda
11.2. Ekrano objektų žymių keitimas
11.3. Daugiakalbių projektų kūrimas
11.3.1. Vartotojo sąsajos kalbos parinkimas
11.3.2. Projekto kalbos nustatymas
11.3.3. Vertimai į kitas kalbas
11.3.4. Kalbos vykdymo metu
12. Projekto paruošimas vykdymui
12.1. HMI įtaiso sujungimas su valdikliu
12.2. Kompiliavimo, pakrovimo ir vykdymo pagrindiniai principai
12.3. Projektų kompiliavimas
12.4. Projektų testavimas
12.4.1. Projekto testavimas žymių imitatoriumi
12.4.2. Imitavimo pavyzdys
12.5. Projekto pakrovimas esant tiesioginiam sujungimui
12.6. Projekto pakrovimas iš konfigūravimo AK į išorinę atmintinę
12.7. Projekto persiuntimas į HMI įtaisą per išorinę atmintinę
12.7.1. Projekto persiuntimas į vykdymo AK
12.7.2. Projekto persiuntimas į HMI pultą
12.8. Vykdymo režimo įjungimas
12.8.1. Vykdymo režimo nustatymai
12.8.2. Vykdymo režimo įjungimas konfigūravimo AK
12.8.3. Vykdymo režimo įjungimas vykdymo AK
12.8.4. Vykdymo režimo įjungimas HMI įtaise
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.