Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Paveldas kaip konfliktas: metodologinės Lietuvos XX a. architektūrinio palikimo vertinimo prielaidos
Turinys
Įvadas
I skyrius. Konflikto apraiškos paveldosaugoje
1.1. Artefaktų kontroversijos
1.1.1. Materialaus ir nematerialaus sąveikos formos
1.1.2. Interpretacijų konflikta
1.1.3. Elgesio su paveldu sampratų konfliktai
1.2. Vertės priskyrimo kontroversijos
1.2.1. Universalioji paveldo vertė
1.2.2. Nacionalinis turtas
1.2.3. Bendruomenių paveldas
1.3. Autentiškumo sampratos kontroversijos
1.3.1. Autentiškumas kaip paminklas
1.3.2. Autentiškumas kaip kontekstas
1.3.3. Autentiškumas kaip kūryba
Apibendrinimas
2 skyrius. Tvarumo sampratos paveldosaugoje
2.1. Fizinės aplinkos tvarumas
2.1.1. Paveldas kaip monofunkcinė erdvė
2.1.2. Integruota paveldosauga
2.1.3. Adaptyviojo pritaikymo strategijos
2.2. Socialinės aplinkos tvarumas
2.2.1. Valstybės ir savininko dialogas
2.2.2. Paveldas ir jį sukūrusi bendruomenė
2.2.3. Naujosios paveldo bendruomenės
2.3. Kultūrinės aplinkos tvarumas
2.3.1. Dinamiškumas
2.3.2. Nykimas
2.3.3. Kūryba
Apibendrinimas
3 skyrius. XX a. architektūrinis palikimas kaip kultūrinių nuorodų sistema
3.1. Paveldosauginė XX a. architektūrinio palikimo specifika
3.1.1. Chronologinis aspektas
3.1.2. Funkcinis aspektas
3.1.3. Idėjinis aspektas
3.2. XX a. architektūrinis palikimas kaip kultūrinių nuorodų sistema
3.2.1. Architektūra kaip kontrastas
3.2.2. Architektūra socialiniam progresui
3.2.3. Vietos dvasios paieška
3.3. XX a. architektūrinio palikimo įpaveldinimo gairės
3.3.1. Saugojimas kaip klasikinė strategija
3.3.2. Saugojimas kaip interpretacija
3.3.3. Saugojimas kaip kūrybiškumas
Apibendrinimas
Epilogas
Literatūros sąrašas
Dokumentai
Publikuoti šaltiniai
Interneto šaltiniai
Literatūra
Asmenvardžių rodyklė
Apie autorių

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.