Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
1. Įvadas
2. Matematinė indukcija
2.1. Sąvoka
2.2. Pavyzdžiai
3.1. Apibrėžimai
3.2. Sekos ribos egzistavimo požymiai
3.3. Sekų ribų savybės
3.4. Sekų ribų apskaičiavimo pavyzdžiai
3.5. Sekų ribų taikymo pavyzdžiai
4. Funkcijos riba
4.1. Funkcijos ribos taške ir begalybėje sąvoka
4.2. Ribų dėsniai
4.3. Neapibrėžtieji reiškiniai
4.4. Patarimai riboms apskaičiuoti
4.5. Įvairūs funkcijų ribų apskaičiavimo pavyzdžiai
4.6. Ribų apskaičiavimas taikant ekvivalenčias nykstamąsias funkcijas
4.7. Lopitalio (l’Hôpital) taisyklė
5. Funkcijų tolydumas
5.1. Tolydumo apibrėžimai
5.2. Funkcijos trūkio taškai
6. Funkcijų grafikai
6.1. Grafiko braižymas taikant funkcijų transformacijas
6.2. Parametrinėmis lygtimis apibrėžtos funkcijos grafiko braižymas
7. Funkcijų tyrimas
7.1. Apibrėžimo, reikšmių sritys
7.2. Lygiškumas, periodiškumas
7.3. Taškai, kuriuose funkcija kerta koordinačių ašis
7.4. Didėjimo ir mažėjimo intervalai, ekstremumai
7.5. Iškilumo intervalai, perlinkio (vingio) taškai
7.6. Asimptotės
7.7. Grafiko eskizas
8. Savarankiško darbo užduotys
Priedai
1 priedas. Funkcijų transformacijos (R programinis kodas)
2 priedas. Parametrinėmis lygtimis apibrėžtos funkcijos (R programinis kodas)
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.