Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Mikromechaninių sistemų tyrimai ir taikymai
Turinys
Pratarmė
1. Optinio elemento, naudojamo arterijos dinamikos ar žmogaus kūno audinių regeneracijos monitoringui atlikti,
1.1. Įvadas
1.1.1. Sudėtingų mikrostruktūrų kūrimo, formavimo ir antrinimo medžiagos, technologijos, įranga ir metodai
1.1.3. Technologija, pagerinanti sudėtingų mikrostruktūrų įspaudo kokybę mechaninio terminio įspaudimo būdu, naudojant aukšto dažnio virpesius
1.1.4. Vibropado, naudojamo mechaninio terminio įspaudimo metu mikrostruktūros įspaudo kokybei gerinti,
1.2. Mechaninio terminio antrinimo proceso tobulinimas ir BE modelio kūrimas, radialinės arterijos dinaminių charakteristikų tyrimas
1.2.1. Technologijos, pagerinančios sudėtingų mikrostruktūrų įspaudo kokybę mechaninio terminio įspaudimo metu, tobulinimas
1.2.2. Mechaninio terminio įspaudimo proceso polikarbonate baigtinių elementų modelio tobulinimas, įvedant aukšto dažnio virpesius
1.2.3. Radialinės arterijos dinaminių charakteristikų registracijos eksperimentinis stendas
1.3. Kraujo pulso greičio matavimo prietaiso prototipo kūrimas ir periodinių mikrostruktūrų optinių savybių gerinimas
1.3.1. Periodinių mikrostruktūrų nanokompozicinėse plonose plėvelėse, pasižyminčiose paviršiniu plazmoniniu rezonanso
1.3.2. Kraujo pulso ir greičio matavimo metodologija
1.4. Išvados
1.5. Literatūra
2. Mikrorezonatoriaus su valdomais parametrais projektavimas ir polimerinio nanokompozito sintetinimas
2.1. Įvadas
2.1.1. Mikrorezonatorius su valdomais parametrais
2.1.2. Mikrorezonatoriaus gamybai ir tyrimui reikalingos medžiagos, technologijas, įranga ir metodai
2.1.3. Pirmųjų nanokompozitinių medžiagų, pasižyminčių pjezoefektu mikrometriniu lygmeniu, elektrinių ir mechaninių savybių tyrimai
2.1.4. Mikrorezonatoriaus su valdomais parametrais matematinis modelis
2.2. Mikrorezonatoriaus su valdomais parametrais tyrimas ir tobulinimas
2.2.1. Nanokompozitinių medžiagų, pasižyminčių pjezoefektu mikrometriniu lygmeniu, elektrinių ir mechaninių savybių tobulinimas
2.2.2. Mikrorezonatoriaus su valdomais parametrais matematinio modelio tyrimas įvertinant naujų nanokompozitinių medžiagų savybes
2.2.3. Mikrorezonatoriaus su valdomais parametrais prototipas
2.2.4. Mikrorezonatoriaus su valdomais parametrais prototipo dinaminių ir elektrinių savybių tyrimas
2.3. Galfenolio (geležies ir galio lydinio) sintetinimas
2.4. Galfenolio (geležies ir galio lydinio) sintetinimas
2.5. Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.