Viso knygų: 1014
el. paštaskodas
Turinys
Įvadas
1. Komunalinių atliekų morfologinės sudėties analizė
2. Pakuočių ir maisto atliekų susidarymas vartojant produktus
3. Atliekų drėgmės, organinių medžiagų kiekio ir peleningumo nustatymas
3.1. Drėgmės kiekio nustatymas terminio džiovinimo būdu
3.2. Atliekų peleningumo ir organinių medžiagų kiekio nustatymas
3.2.1. Pelenų kiekio nustatymas
3.2.2. Organinių medžiagų kiekio nustatymas
4. Bendrojo azoto nustatymas kietosiose atliekose
5. Bendrosios sieros nustatymas kietosiose atliekose
6. Chloro nustatymas kietosiose atliekose
7. Medienos atliekų smulkinimas ir granuliometrinė analizė
Literatūra

Knyga neprieinama