Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Rašto darbų rengimo metodiniai nurodymai
Turinys
Lentelių sąrašas
Paveikslų sąrašas
Pratarmė
1. Rašto darbų rūšys ir jų apibūdinimai
1.1. Baigiamasis projektas
1.3. Santrauka
1.4. Referatas
1.5. Veiklos refleksija
1.6. Esė
1.7. Kolegų įvertinimas
1.8. Savęs įsivertinimas
1.9. Kiti studijų darbai ir jų apibūdinimai
1.9.1. Darbų ar kompetencijos aplankas
1.9.2. Koncepcijų žemėlapis
1.9.3. Idėjų žemėlapis
2. Formalieji rašto darbų reikalavimai
2.1. Rašto darbo teksto rengimo aspektai
2.2. Iliustracinės medžiagos rengimo aspektai
2.3. Kompiuterinio raštingumo aspektai
2.4. Žodinio iliustruoto pranešimo pateikčių rengimo aspektai
3. Informacijos šaltinių paieška ir naudojimas rašto darbuose
3.1. Efektyvi informacijos paieška
3.1.1. Paieškos procesas ir paieškos etapai
3.1.2. Informacijos šaltinių tvarkymo programos
3.2. Informacijos šaltinių naudojimas rašto darbe
3.2.1. Plagiatas ir jo prevencija
3.2.2. Citavimas ir nuorodų pateikimas tekste
3.2.3. Citavimo stiliai ir jų pavyzdžiai
4. Akademinis rašymas
4.1. Akademinės kalbos ypatumai, įvadinės dalies svarbiausių teiginių, išvadų formuluotės
4.1.1. Svarbiausi mokslinio stiliaus bruožai
4.1.2. Rašto darbų antraštinio lapo, įvado ir išvadų svarbiausios formuluotės
4.2. Aktualūs mokslo darbų rašybos klausimai
4.2.1. Svetimvardžių gramatinimas
4.2.2. Didžiųjų raidžių rašyba
4.2.3. Žodžių rašymas kartu ir atskirai
4.2.4. Nosinių balsių rašyba
4.2.5. Įvairūs ilgųjų ir trumpųjų balsių rašybos atvejai
4.3. Aktualūs mokslo darbų skyrybos klausima
4.3.1. Aiškinamųjų sakinio dalių skyryba
4.3.2. Pažyminio skyryba
4.3.3. Vienarūšių sakinio dalių skyryba
4.3.4. Sudėtinių sakinių skyryba
4.3.5. Citatų skyryba
4.4. Terminų ir bendramokslės leksikos vartosena
4.4.1. Skolintinė leksika
4.5. Žodžių darybos ir morfologijos aktualijos
4.5.1. Netaisyklinga darybos formantų vartosena
4.5.2. Įvardžiuotinės formos
4.5.3. Netinkama linksnių, prielinksnių ir polinksnių vartosena
4.5.4. Skaitvardžiai
4.5.5. Santrumpos ir sutrumpinimai
Priedai
1 priedas. Tipinė rašto darbo antraštinio lapo forma
2 priedas. Tipinė baigiamojo projekto forma
3 priedas. Bendro pagrindinių ir gretutinės krypties studijų baigiamojo projekto antraštinių lapų, akademinio sąžiningumo deklaracijos ir santraukų formos
4 priedas. Jungtinės studijų programos baigiamojo projekto antraštinių lapų, akademinio sąžiningumo deklaracijos ir santraukų formos

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.