Viso knygų: 1025
el. paštaskodas
Turinys
1. Įvadas
Laboratorinių darbų aparatūrinė įranga
Laboratorinių darbų programinė įranga
2. Assembler programavimo kalbos elementai
3. C programavimo kalbos elementai
Skiriamieji ženklai
Duomenys
Vardai
Makrokomandos
Skaičiai
Eilutės ir simboliais išreikšti duomenys
Sakiniai
Deklaravimas
Funkcijos
Prototipai
Duomenų tipų aprašymai
Agregatiniai duomenų tipai
Nuorodos
Nuorodos į funkcijas, netiesioginiai iškvietimai
Argumentų perdavimas
Programos eiga
Bibliotekos
Antraštės
Moduliai
Funkcijų aprašymų antraštės
Tekstinės informacijos išvedimas
Operatoriai
Specialioji realaus laiko programavimo kalbų semantika
4. Laboratorinių darbų užduotys
1 užduotis. Pažintis su programavimo priemonėmis
2 užduotis. Darbas su įvedimo ir išvedimo įrenginiais
3 užduotis. Darbas su aštuonių segmentų indikatorių displėjumi ir klaviatūra
4 užduotis. Analoginių verčių skaitymas ir atvaizdavimas
5 užduotis. Laikmačio pertraukimais grindžiamas realaus laiko operacinės sistemos branduolys
6 užduotis. Daugiaužduotinė realaus laiko sistema
5. Rekomendacijos laboratorinių darbų ataskaitoms
6. Literatūra
7. Priedai
Rabbit 2000 procesoriaus registrai
Rabbit 2000 instrukcijų grupės
Rabbit 2000 komandų sistema

Knyga neprieinama