Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Atvirųjų inovacijų ekosistema Lietuvoje
Turinys
Įvadas
1. Atvirųjų inovacijų matavimo ir vertinimo metodologija inovacijų sistemų, sektorių ir organizacijų lygmeniu
1.1. Atvirųjų inovacijų ekosistemos koncepcija ir funkcionavimo principai
1.2. Atvirųjų inovacijų veiklos orientacija į gerovės visuomenės iššūkius
1.3. Atvirosios inovacijos ir organizacijų internacionalizacija
1.4. Atvirosios inovacijos, žinių srautai ir organizacijų intelektinis kapitalas
1.5. Inovacijų komandų sudėties valdymas atvirosioms inovacijoms įgalinti
1.6. Atvirųjų inovacijų valdymo organizaciniai procesai, organizacinis mokymasis ir kompetencijos
2. Atvirųjų inovacijų ekosistemos analizės metodika
3. Empirinių tyrimų duomenys
3.1. Organizacijų elgsena atvirųjų inovacijų ekosistemose: dominuojantis Lietuvos organizacijų modelis
3.2. Atsakingas inovacijų valdymas Lietuvos įmonėse: atvejų studijos
3.3. Lietuvos žinioms imlių mažų ir vidutinių įmonių internacionalizacija taikant atvirąsias inovacijas: atvejų studijos
3.4. Inovacijų komandų sudėties ir veiklos rezultatų valdymas: asmenybių tipų ir vaidmenų komandoje įvairovės tyrimas
3.5. Organizacijų kompetencijų atvirųjų inovacijų kontekste „portfelis“
4. Tyrimo rezultatų apibendrinimas, apribojimai ir tolimesnės tyrimų kryptys
5. Išvados
6. Atvirųjų inovacijų ekosistemų vystymo rekomendacijos
6.1. Tinklaveika ir bendradarbiavimas atvirosioms inovacijoms įgalinti
6.2. Gebėjimai ir atvirųjų inovacijų kultūra
6.3. Intelektinės nuosavybės valdymas
6.4. Atvirųjų inovacijų internacionalizacija
6.5. Kūrybiškumas ir atvirųjų inovacijų organizavimo formos
6.6. Atsakinga atvirųjų inovacijų lyderystė
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.