Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
MATEMATIKOS SAVAMOKSLIS STUDENTAMS
ĮVADAS
TURINYS
MATEMATIKOS SAVAMOKSLIS STUDENTAMS. SERIJA „ŽALIEMS“ PIRMASIS ŽINGSNIS
1 SKYRIUS. MOKYKLINĖS MATEMATIKOS KARTOJIMAS
1.1.A Veiksmais su skaičiais
1.1.B Veiksmai su trupmenomis
1.2.A Laipsniai
1.3.A-B Veiksmai su daugianariais
1.4 Dvinario kvadrato išskyrimas
1.5.A–B Algebrinės trupmenos
1.6.A–B Tiesinės ir kvadratinės lygtys
1.7.A–B Lygčių sistemų sprendimas
1.8.A–B Nelygybių sprendimas
1.9.A Veiksmai su logaritmais. Paprasčiausių logaritminių lygčių sprendimas
1.9.B Logaritminių ir rodiklinių lygčių sprendimas
1.10.A Pitagoro teorema. Trigonometrinės funkcijos
1.10.B Sinusų ir kosinusų teoremos
1.11.A Įvairių kampų trigonometrinių funkcijų reikšmės. Redukcijos formulės
1.11.B Pagrindinės trigonometrinės formulės
1.12.A–B Trikampių ir keturkampių plotai
1.13.A Tiesinė funkcija, jos grafikas. Kvadratinė funkcija, jos grafikas
1.13.B Elementariųjų funkcijų grafikai
1.14.A–B Funkcijos grafiko transformacijos
1.15.A–B Ar moki mokyklinę matematiką?
Formulės 1
2 SKYRIUS. MATRICINĖ ANALIZĖ. TIESINIŲ LYGČIŲ SISTEMOS SPRENDIMAS
2.1.A–B Veiksmai su matricomis
2.2.A–D Determinantai
2.3.A Atvirkštinė matrica
2.3.B Matricinės lygtys
2.4.A Tiesinių lygčių sistemos (TLS) sprendimas Kramerio metodu
2.4.B TLS sprendimas atvirkštinės matricos metodu
2.5.A–B TLS sprendimas Gauso metodu
2.6.A–B Tiesinio optimizavimo uždavinio geometrinis sprendimas
3 SKYRIUS. VEKTORINĖ ALGEBRA. ANALIZINĖ GEOMETRIJA
3.1.A–B Vektoriai. Pagrindinės sąvokos ir veiksmai
3.2.A–B Skaliarinė vektorių sandauga
3.3.A–B Vektorinė vektorių sandauga
3.4.A Mišrioji vektorių sandauga
3.4.B Įvairūs vektorių uždaviniai
3.5.A–B Tiesė plokštumoje
3.6.A Tiesių plokštumoje tarpusavio padėtis
3.6.B Tipiniai tiesės plokštumoje uždaviniai
3.7.a–b Įvairūs tiesės plokštumoje uždaviniai
3.8.A–B Bendroji plokštumos lygtis
3.9.A Dviejų plokštumų padėtis erdvėje
3.9.B Plokštumos lygties užrašymo uždaviniai
3.10.A Tiesės erdvėje lygtis
3.10.B Tiesės lygties užrašymo uždaviniai
3.11.A Tiesių erdvėje tarpusavio padėtis
3.11.B–D Tiesės erdvėje uždaviniai
3.12.A–D Tiesės ir plokštumos uždaviniai
3.13.A–B Elipsė
3.13.C–D Hiperbolė
3.13.E–F Parabolė
3.14.A Antrosios eilės kreivių bendrasis pavidalas
3.14.B Antrosios eilės kreivių atpažinimo uždaviniai
3.15.A–B Parametrinės kreivių lygtys
3.16.A–B Polinė koordinačių sistema
3.17.A–B Antrosios eilės paviršių klasifikacija
4 SKYRIUS. FUNKCIJŲ RIBŲ SKAIČIAVIMAS
4.1.A–B Vienpusės ribos. Funkcijos riba
4.2.A–D Funkcijų ribų skaičiavimas
5 SKYRIUS. DIFERENCIALINIS SKAIČIAVIMAS. EKSTREMUMŲ PAIEŠKA
5.1.A Vieno kintamojo funkcijos išvestinė
5.1.B Funkcijų diferencijavimo taisyklės
5.1.C Paprastųjų išreikštinių funkcijų diferencijavimas
5.1.D Sudėtinių funkcijų diferencijavimas
5.1.E–F Išvestinių skaičiavimo uždaviniai
5.2.A Neišreikštinių ir atvirkštinių funkcijų diferencijavimas
5.2.B Logaritminis diferencijavimas
5.2.C Aukštesniųjų eilių išvestinės
5.2.D Funkcijų, apibrėžtų parametrinėmis lygtimis, diferencijavimas
5.3 Funkcijos diferencialas
5.4.A–H Išvestinių taikymai
5.5.A–B Dviejų kintamųjų funkcija. Dalinės išvestinės
5.5.C Sudėtinių funkcijų išvestinės
5.5.D Neišreikštinės funkcijos diferencijavimas
5.5.E–F Aukštesniųjų eilių dalinės išvestinės
5.6.A–B Erdvinės kreivės liestinė ir normalioji plokštuma
5.7.A–B Paviršiaus liečiamoji plokštuma ir normalė
5.8.A–B Kryptinė išvestinė
5.9.A–B Gradientas
5.10.A–B Kelių kintamųjų funkcijos lokalieji ekstremumai
5.10.C–D Kelių kintamųjų funkcijos sąlyginiai ekstremumai
5.11.A–B Mažiausių kvadratų metodas
Formulės 2
6 SKYRIUS. UŽDAVINIŲ SPRENDIMAS MATHCAD APLINKOJE
6.1.A–B Sužinokite
6.2.A Pasitikrinkite (1 skyrius)
6.2.B Pasitikrinkite (2, 3 skyriai)
6.2.C Pasitikrinkite (3, 4, 5 skyriai)
6.2.D–F Pasitikrinkite (5 skyrius)

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.