Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
ŽMOGAUS SAUGA. Laboratorinių darbų metodiniai nurodymai
Turinys
Darbo laboratorijoje taisyklės
1. Šiluminės aplinkos tyrimas
1.1. Darbo tikslas
1.2. Literatūra
1.3. Bendrosios žinios
1.3.1. Pagrindiniai terminai ir apibrėžimai
1.3.2. Žmogaus kūno termoreguliacijos pagrindai
1.3.4. Šiluminės aplinkos parametrų normavimas
1.3.5. Šiluminės aplinkos veiksnių įvertinimas
1.4. Užduotis
1.4.1. Pasirengimas darbui
1.4.2. Eksperimentinis tyrimas
1.4.3. Darbo ataskaitos įforminimas
2. Gamybinės aplinkos oro užterštumo mažinimas
2.1. Darbo tikslas
2.2. Literatūra
2.3. Bendrosios žinios
2.3.1. Gamybinės aplinkos oro užterštumo priežastys
2.3.2. Gamybinių patalpų oro užterštumo mažinimo būdai, vėdinimo sistemų paskirtis ir klasifikacija
2.3.3. Aerodinaminiai reikalavimai traukos spintoms
2.3.4. Vėdinimo sistemos aerodinaminiai parametrai
2.3.5. Oro srauto slėgio ortakiuose nustatymas
2.4. Užduotis
2.4.1. Pasirengimas darbui
2.4.2. Eksperimentinis tyrimas
2.4.3. Darbo įforminimas
3. Akustinio triukšmo tyrimas
3.1. Darbo tikslas
3.2. Literatūra
3.3. Bendrosios žinios
3.3.1. Pagrindiniai terminai ir apibrėžimai
3.3.2. Pagrindinės triukšmo charakteristikos
3.3.3. Triukšmo garsumas
3.3.4. Triukšmo poveikis ir jo vertinimas
3.3.5. Triukšmo poveikio normavimas
3.3.6. Triukšmo poveikio žmogui padariniai
3.3.7. Triukšmo matavimas
3.3.8. Akustiniai skaičiavimai
3.3.9. Triukšmo mažinimo metodai
3.3.10. Apsauga nuo infra- ir ultragarso
3.4. Užduotis
3.4.1. Pasirengimas darbui
3.4.2. Eksperimentinis tyrimas
3.4.3. Darbo įforminimas
4. Apšvietimas ir rega
4.1. Darbo tikslas
4.2. Literatūra
4.3. Bendrosios žinios
4.3.1. Pagrindiniai terminai ir apibrėžimai
4.3.2. Šviesa ir rega
4.3.3. Regos sugebėjimai
4.3.4. Regos darbingumas
4.3.5. Apšvietimas
4.3.6. Normavimas
4.3.7. Apšvietos matavimas
4.3.8. Apšvietimo projektavimas
4.4. Užduotis
4.4.1. Pasirengimas darbui
4.4.2. Eksperimentinis tyrimas
4.4.3. Darbo įforminimas
5. Įnulinimo efektyvumo tyrimas
5.1. Darbo tikslas
5.2. Literatūra
5.3. Bendrosios žinios
5.3.1. Pagrindiniai terminai ir apibrėžimai
5.3.2. Elektros tinklo sistema ir apsaugos nuo elektros srovės priemonių naudojimas
5.3.3. Įnulinimo schemos sudėtinės dalys, jų paskirtis ir joms keliami reikalavimai. Įnulinimo apsauginio veikimo principas
5.3.4. Apsaugos aparatų suveikimo sąlygos. Įnulintų įtampą gavusių pasyviųjų dalių prisilietimo įtampos
5.3.5. Didžiausios žmogui leistinosios įtampos ir srovės
5.4. Užduotis
5.4.1. Pasirengimas darbui
5.4.2. Eksperimentinis tyrimas
5.4.3. Darbo įforminimas
6. Dulkių koncentracijos ore nustatymas
6.1. Darbo tikslas
6.2. Literatūra
6.3. Bendrosios žinios
6.3.1. Cheminių medžiagų klasifikacija, dulkės, dulkių degumo ir sprogumo rodikliai
6.3.2. Cheminių medžiagų kenksmingumas žmogui ir jų didžiausios leidžiamos koncentracijos
6.3.3. Darbo aplinkos vertinimas ir darbo sąlygų klasifikavimas
6.4. Užduotis
6.4.1. Pasirengimas darbui
6.4.2. Eksperimentinis tyrimas
6.4.3. Darbo įforminimas
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.