Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TRĄŠOS. GAVIMAS IR ANALIZĖ
Turinys
Pratarmė
1. Bendrosios žinios apie mineralines trąšas
1.1. Augalų maisto medžiagos
1.2. Trąšų klasifikavimas
1.3. Trąšų fizikinės ir cheminės savybės
1.4. Trąšų ėminių ėmimas ir ruošimas
2. Azoto trąšos
1 laboratorinis darbas. Amoniakinio ir nitratinio azoto nustatymas
2 laboratorinis darbas. Amoniakinio ir amidinio azoto nustatymas
3 laboratorinis darbas. Spektrofotometrinis amidinio azoto nustatymas
4 laboratorinis darbas. Amoniakinio azoto nustatymas
5 laboratorinis darbas. Nitratinio azoto nustatymas
6 laboratorinis darbas. Biureto nustatymas karbamide
3. Fosforo trąšos
7 laboratorinis darbas. Fosforito ir apatito analizė
8 laboratorinis darbas. Spektrofotometrinis geležies nustatymas fosfatinėje žaliavoje
9 laboratorinis darbas. Paprasto superfosfato gamyba ir analizė
10 laboratorinis darbas. Fosforo ir sieros rūgščių mišinio analizė
11 laboratorinis darbas. Fosforo rūgšties amonizavimas
12 laboratorinis darbas. Spektrofotometrinis fosforo nustatymas
4. Kalio trąšos
13 laboratorinis darbas. Kalio nustatymas tetrafenilboratiniu metodu
14 laboratorinis darbas. Kalio nustatymas liepsnos fotometriniu metodu
5. Kitų maisto medžiagų trąšos
15 laboratorinis darbas. Kalcio ir magnio nustatymas
16 laboratorinis darbas. Dolomito skaidymas azoto rūgštimi
17 laboratorinis darbas. Sulfatų nustatymas
18 laboratorinis darbas. Boro nustatymas
6. Kietosios trąšos
19 laboratorinis darbas. Sudėtinių trąšų granuliavimas
20 laboratorinis darbas. Granulių stiprio nustatymas
21 laboratorinis darbas. Higroskopiškumo tyrimas
22 laboratorinis darbas. Susigulėjimo nustatymas
23 laboratorinis darbas. Granuliometrinės sudėties nustatymas
7. Skystosios trąšos
24 laboratorinis darbas. Druskos ir vandens sistemos tirpumo tyrimas
25 laboratorinis darbas. Skystųjų kompleksinių trąšų gamyba ir tyrimas
26 laboratorinis darbas. Kietųjų dalelių nusėdimo greičio nustatymas suspensinėse trąšose
8. Vanduo trąšų pramonėje
27 laboratorinis darbas. Vandens analizė ir minkštinimas
Literatūra
Priedai
1 priedas. Saugus darbas chemijos laboratorijoje
2 priedas. Laboratorinių darbų atlikimo, ataskaitų parengimo ir atsiskaitymo bendrieji reikalavimai
3 priedas. Laboratorinių darbų ataskaitos titulinio lapo pavyzdys

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.