Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Vyresnio amžiaus asmenų diskriminacija Lietuvos darbo rinkoje
Santrauka
Turinys
1. Vyresnio amžiaus asmenų diskriminacijos darbo rinkoje teorinės tyrimo prielaidos ir padėties pokyčių analizė
Diskriminacijos dėl amžiaus darbo rinkoje samprata
Diskriminacijos dėl amžiaus raiškos formos darbo rinkoje
Dalyvavimas darbo rinkoje ir visuomenės senėjimas
Socialinės įtraukties / atskirties aspektai
Vyresnio amžiaus asmenų dalyvavimas darbo rinkoje ir lytiškumas
Socialinė gerontologija ir dalyvavimas darbo rinkoje
2. Socialinė politika vyresnio amžiaus asmenų atžvilgiu: dalyvavimo darbo rinkoje aspektas
3. Vyresnio amžiaus asmenų situacijos analizė ES šalių kontekste
Vyresnio amžiaus gyventojų struktūra: amžiaus ir lyties dimensijos
Vyresnio amžiaus asmenų užimtumas
Vyresnio amžiaus asmenų nedarbas
Vyresnio amžiaus asmenų ekonominis aktyvumas
4. Kiekybinis tyrimas: vyresnio amžiaus asmenų apklausa
Metodologinės empirinio tyrimo gairės
4.1. Kiekybinio tyrimo imties charakteristikos
4.2. Vyresnio amžiaus asmenų situacijos Lietuvos darbo rinkoje vertinimas
4.2.1. Vyresnio amžiaus asmenų faktinė situacija darbo rinkoje per pastaruosius 5 metus
4.2.2. Darbo sąlygos dabartiniame / paskutiniame darbe
4.2.3. Vyresnio amžiaus asmenų diskriminacijos patirtys darbo rinkoje
4.2.4. Vyresnio amžiaus asmenų darbo paieškos strategijos
4.2.5. Vyresnio amžiaus asmenų bedarbystės priežastys
4.2.6. Vyresnio amžiaus asmenų galimybių susirasti darbą vertinimas
4.2.7 Vyresnio amžiaus asmenų diskriminacijos darbinėje aplinkoje ir socialinių-demografinių kintamųjų sąsajos
5. Kokybinis tyrimas: vyresnio amžiaus asmenų, patiriančių diskriminaciją darbo rinkoje, analizė
5.1. Vyresnio amžiaus asmenų situacijos darbo rinkoje tobulinimo galimybės
Išvados ir apibendrinimas
Rekomendacijos
Literatūra
Priedai
1 priedas. Aprašomosios statistikos lentelės
2 priedas. Klausimynas
Apie autorius

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.