Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Neorganinė chemija
Turinys
Pratarmė
1. Neorganinės chemijos pagrindai
1.2. Atomo sandara
1.2.1. Atomų elektroninių apvalkalų sandara
1.2.2. Elektronų išsidėstymas atome
1.2.3. Pagrindinė ir sužadintoji atomo būsenos
1.2.4. Atomų sandaros ir periodinės elementų sistemos ryšys
1.2.5. Elementų ir jų junginių savybių periodiškumas
1.3. Neorganinių junginių klasifikacija
1.3.1. Oksidai
Oksidų gavimo būdai
Oksidų savybės
Peroksidai
1.3.2. Rūgštys
Rūgščių gavimo būdai
Rūgščių savybės
Grafinis rūgščių vaizdavimas
1.3.3. Hidroksidai
Hidroksidų gavimo būdai
Hidroksidų savybės
Grafinis hidroksidų vaizdavimas
1.3.4. Druskos
Neutraliosios druskos
Neutraliųjų druskų gavimo būdai
Rūgščiosios druskos
Bazinės druskos
Dvigubosios druskos
1.4. Molekulių sandara
1.4.1. Cheminio ryšio charakteristikos
1.4.2. Kovalentinis ryšys
1.4.3. Orbitalių hibridizacija ir molekulių form
1.4.4. Joninis ryšys
1.4.5. Metališkasis ryšys
1.4.6. Elektrostatinė molekulių sąveika
Vandenilinis ryšys
Van der Valso jėgos
1.4.7. Koordinacinis ryšys
Koordinacinių junginių klasifikavimas
Koordinacinių junginių nomenklatūra
Grafinis koordinacinių junginių vaizdavimas
1.5. Tirpalai ir jų reakcijos
1.5.1. Tirpalų koncentracijos
1.5.2. Neelektrolitų tirpalų savybės
Tirpalų garų slėgis
Tirpalų virimo ir stingimo temperatūros
Tirpalo osmosinis slėgis
1.5.3. Elektrolitinė disociacija
1.5.4. Reakcijos elektrolitų tirpaluose
1.5.5. Hidrolizė
1.6. Oksidacijos ir redukcijos procesai
1.6.1. Oksidacijos-redukcijos reakcijos
Oksidacijos laipsnis
Oksidacija ir redukcija
Svarbiausieji oksidatoriai
Svarbiausieji reduktoriai
Oksidacijos-redukcijos reakcijų lygčių sudarymas
Oksidacijos-redukcijos reakcijų klasifikacija
Oksidatorių ir reduktorių ekvivalentai
1.6.2. Elektrodinės reakcijos
Standartiniai elektrodų potencialai
Metalų cheminės savybės
Oksidacijos-redukcijos potencialai
Galvaniniai elementai
Sausieji galvaniniai elementai
Korozija
Elektrolizė
Elektrolizės taikymas
Akumuliatoriai
1.7. Uždavinių sprendimo pavyzdžiai
1.7.1. Pagrindinės chemijos sąvokos ir dėsniai
Cheminių formulių sudarymas
Reaguojančiųjų medžiagų arba reakcijos produktų kiekių skaičiavimas
Išeigos skaičiavimas
Pertekliaus skaičiavimas
Dujų medžiagų skaičiavimas
Ekvivalentų skaičiavimas
1.7.2. Atomų sandara, periodinė elementų sistema
1.7.3. Molekulių sandara
1.7.4. Tirpalai
Tirpalų koncentracijos
Molinė koncentracija CM
Molinė ekvivalentų (normalinė) koncentracija CN
Molialinė koncentracija Cm
Mišrieji tirpalų uždaviniai
Elektrolitų tirpalai ir jų savybės
Druskų hidrolizė
1.7.5. Oksidacijos-redukcijos reakcijos
1.7.6. Galvaniniai elementai, metalų korozija
1.7.7. Metalų cheminės savybės
1.7.8. Elektrolizė
1.8. Kontrolinių darbų uždaviniai
1.8.1. Pagrindinės chemijos sąvokos ir dėsniai
1.8.2. Atomų sandara, periodinė elementų sistema
1.8.3. Molekulių sandara
1.8.4. Tirpalai
Tirpalų koncentracijos
Elektrolitų tirpalai ir jų savybės
Druskų hidrolizė
1.8.5. Oksidacijos-redukcijos reakcijos
1.8.6. Elektrocheminiai procesai
Galvaniniai elementai, metalų korozija
Metalų cheminės savybės
Elektrolizė
1.9. Ištęstinių studijų pirmojo kontrolinio darbo užduočių variantai
2. Elementai ir jų neorganiniai junginiai
s ir p elementai
2.1. Vandenilis
2.2. IA grupės elementai: litis, natris, kalis, rubidis ir cezis
2.3. IIA grupės elementai: berilis, magnis, kalcis, stroncis ir baris
2.3.1. Berilis ir magnis
2.3.2. Šarminių žemių metalai: kalcis, stroncis ir baris
2.4. IIIA grupės elementai: boras, aliuminis, galis, indis ir talis
2.4.1. Boras
2.4.2. Aliuminis, galis, indis ir talis
2.5. IVA grupės elementai: anglis, silicis, germanis, alavas ir švinas
2.5.1. Anglis
2.5.2. Silicis
2.5.3. Germanis, alavas ir švinas
2.6. VA grupės elementai: azotas, fosforas, arsenas, stibis ir bismutas
2.6.1. Azotas
Azoto oksidai
2.6.2. Fosforas
2.6.3. Arsenas, stibis ir bismutas
2.7. VIA grupės elementai: deguonis, siera, selenas ir telūras
2.7.1. Deguonis
2.7.2. Siera
2.7.3. Selenas ir telūras
2.8. VIIA grupės elementai: fluoras, chloras, bromas ir jodas
2.9. VIIIA grupės elementai: helis, neonas, argonas, kriptonas, ksenonas ir radonas
d elementai
2.10. IB grupės elementai: varis, sidabras ir auksas
2.11. IIB grupės elementai: cinkas, kadmis ir gyvsidabris
2.12. IIIB grupės elementai: skandis, itris, lantanas ir aktinis
2.13. IVB grupės elementai: titanas, cirkonis ir hafnis
2.14. VB grupės elementai: vanadis, niobis ir tantalas
2.15. VIB grupės elementai: chromas, molibdenas ir volframas
2.16. VIIB grupės elementai: manganas, technecis ir renis
2.17. VIIIB grupės elementai: geležis, kobaltas ir nikelis
2.18. VIIIB grupės elementai: platinos šeimos metalai - rutenis, rodis, paladis, osmis, ir platina
2.19. Elementų ir jų neorganinių junginių uždavinių sprendimo pavyzdžiai
2.19.1. IA grupės elementai: litis, natris, kalis, rubidis ir cezis
2.19.2. IIA grupės elementai: berilis, magnis, kalcis, stroncis ir baris. Vandens kietumas
2.19.3. IIIA grupės elementai: boras, aliuminis, galis, indis ir talis
2.19.4. IVA grupės elementai: anglis, silicis, germanis, alavas ir švinas
2.19.5. VA grupės elementai: azotas, fosforas, arsenas, stibis ir bismutas
2.19.6. VIA grupės elementai: deguonis, siera, selenas ir telūras
2.19.7. VIIA grupės elementai: fluoras, chloras, bromas ir jodas
2.19.8. IB grupės elementai: varis, sidabras ir auksas
2.19.9. IIB grupės elementai: cinkas, kadmis ir gyvsidabris
2.19.10. IIIB grupės elementai: skandis, itris, lantanas ir aktinis
2.19.11. IVB grupės elementai: titanas, cirkonis ir hafnis
2.19.12. VB grupės elementai: vanadis, niobis ir tantalas
2.19.13. VIB grupės elementai: chromas, molibdenas ir volframas
2.19.14. VIIB grupės elementai: manganas, technecis ir renis
2.19.15. VIIIB grupės elementai: geležis, kobaltas, nikelis ir platina
2.20. Kontroliniai elementų ir jų neorganinių junginių uždaviniai
2.20.1. IA grupės elementai: litis, natris, kalis, rubidis ir cezis
2.20.2. IIA grupės elementai: magnis, kalcis, stroncis ir baris. Vandens kietumas
2.20.3. IIIA grupės elementai: boras ir aliuminis
2.20.4. IVA grupės elementai: anglis, silicis, germanis, alavas ir švinas
2.20.5. VA grupės elementai: azotas, fosforas, arsenas, stibis ir bismutas
2.20.6. VIA grupės elementai: deguonis, siera, selenas ir telūras
2.20.7. Vandenilis ir VIIA grupės elementai: chloras, bromas ir jodas
2.20.8. IB grupės elementai: varis, sidabras ir auksas
2.20.9. IIB grupės elementai:cinkas, kadmis ir gyvsidabris
2.20.10. VIB grupės elementai: chromas, molibdenas ir volframas
2.20.11. VIIB grupės elementai: manganas, technecis ir renis
2.20.12. VIIIB grupės elementai: geležis, kobaltas ir nikelis
2.21. Ištęstinių studijų antrojo kontrolinio darbo užduočių variantai
3. Laboratoriniai darbai
3.1. Saugaus darbo neorganinės chemijos laboratorijoje taisyklės
3.2. Indai ir prietaisai. Bendrosios operacijos
3.3. Laboratorinis darbas. „Neorganinių junginių klasės“
3.4. Laboratorinis darbas. „Tirpalų ruošimas. Molinės ekvivalentų koncentracijos tirpalų ruošimas“
3.5. Laboratorinis darbas. „Elektrolitinė disociacija ir reakcijos tirpaluose. Druskų hidrolizė“
3.6. Laboratorinis darbas. „Oksidacijos-redukcijos reakcijos“
3.7. Laboratorinis darbas. ,,Metalų aktyvumas“
3.8. Laboratorinis darbas. ,,Halogenai“
3.9. Laboratorinis darbas. ,,Chalkogenai“
3.10. Laboratorinis darbas. „Azotas. Fosforas“
3.11. Laboratorinis darbas. „Chromas. Manganas“
3.12. Laboratorinis darbas. „Geležis, kobaltas, nikelis“
4. Priedai ir lentelės
Literatūra
Iliustracijų šaltiniai
Apie autorius

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.