Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Sumanioji socialinė sistema
Turinys
Įvadas
1. Sumaniosios socialinės sistemos koncepcija
Sumanumas: kas tai?
Sumanioji socialinė sistema
Sumaniosios socialinės sistemos koncepcija
Apibendrinimas
Literatūra
2. Sumanus socialinės sistemos vystymas: kompleksiškumo požiūris
Įvadas
Sumanaus vystymo bazinė prielaida - sistemos kompleksiškumo laipsnio pripažinimas
„Nežinomi nežinomieji“ ir kompleksinės sistemos: Cynefin modelis
Strateginės įtampos ir problemų kompleksiškumo lygiai
Kompleksiškumo požiūrio diegimas tradicinėse valdymo sistemose: įtampos ir iššūkiai
Hierarchinės struktūros vs. tinklinės sistemos
Vadybinis trumpalaikiškumas vs. sistemos dinamikos ilgalaikiškumas
Linijinis mąstymas vs. tinkliniai kontekstai
„Didelių reformų“ strategija vs. „mažų pergalių“ strategija
Kontrolė vs. saviorganizacija
Apibendrinimas
Literatūra
3. Sumanus viešasis valdymas
Sumanaus viešojo valdymo poreikio pagrindimas
Sumanaus viešojo valdymo koncepcija ir dimensijos
Sumanaus viešojo valdymo dimensijų raiškos įvertinimas
Tinklaveikos / tarpsektorinio bendradarbiavimo dimensijos raiškos įvertinimas
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo -dimensijos raiškos įvertinimas
Įgalintojo pilietiškumo dimensijos raiškos įvertinimas
Apibendrinimas
Literatūra
4. Sumaniosios ekonomikos samprata ir raiškos vertinimas
Sumaniosios ekonomikos samprata
Sumaniosios ekonomikos apibrėžimas
Sumaniosios ekonomikos plėtrą skatinančių projektų pavyzdžiai
Sumaniosios ekonomikos vertinimo metodologiniai aspektai
Sumaniosios ekonomikos vertinimo metodai pasaulinėje praktikoje
Sumaniosios ekonomikos vertinimo rodikliai pasaulinėje praktikoje
Sumaniosios ekonomikos modelis ir kokybinės bei kiekybinės raiškos charakteristikos
Sumaniosios ekonomikos vertinimo metodologijos praktinio taikymo aspektai
Apibendrinimas
Literatūra
5. Verslo ekosistema: konceptualiosios prieigos
Ekonominė sistema kaip verslo ekosistemos teorinė platforma
Nacionalinių verslo sistemų koncepcija: požiūrių įvairovė
Antreprenerystės ekosistemos koncepcija
Apibendrinimas
Literatūra
6. Saviorganizacijos verslo ekosistemose įgalinimas
Įvadas
Saviorganizacijos verslo ekosistemose samprata
Kompleksiškumo teorijos prieiga saviorganizacijos verslo ekosistemose įgalinimui paaiškinti
Saviorganizacijos įgalinimas: atvejų analizė
Apibendrinimas
Literatūra
7. Sumanusis miestas ir regionas
Įvadas
Sumanumo reikšmė miesto ir regiono vystymosi kontekste
Pagrindiniai sumaniojo miesto ir regiono turinio elementai
Sumaniojo miesto ir regiono charakteristikos
Apibendrinimas
Literatūra
8. Inteligentiško miesto koncepcija
Inteligentiškumo kategorijos esmė
Inteligentiško miesto samprata
Inteligentiško ir sumaniojo miesto sąsaja
Miesto inteligentiškumo vertinimas
Apibendrinimas
Literatūra
9. Sumanumo dimensijų raiškos kultūros vadyboje teorinės prielaidos
Konceptualių požiūrių į kultūros vadybą įvairovė
Sumanumo ir kultūros vadybos teorinės sąsajos
Kultūros vadybos valstybiniu lygmeniu sumanumo dimensijos ir kriterijai
Apibendrinimas
Literatūra
10. Regiono inovacijų sistemos absorbcinio gebėjimo didinimas
Įvadas
Regioninės inovacijų sistemos absorbcinio gebėjimo ir jo vystymo samprata
Regioninės inovacijų sistemos absorbcinio gebėjimo tyrimo metodika
Regioninės inovacijų sistemos absorbcinio gebėjimo vystymo prielaidos ir kliūtys ekspertų požiūriu
Apibendrinimas
Literatūra
11. Sumanusis skaitmeninis miestas: įvairovė ir tarptautinė praktika
Įvadas
Teoriniai skaitmeninės dimensijos aspektai
Taikomos technologijos
Kas yra šios technologijos ir kaip jos taikomos?
Tarptautinė ir Lietuvos patirtis taikant sumaniąsias skaitmenines technologijas
Apibendrinimas
Literatūra
12. Tinklaveikos dimensija sumaniosios socialinės sistemos kontekste
Tinklaveikos formavimosi ir vystymosi prielaidos
Skirtingų teorinių tinklaveikos reiškinio interpretacijų analizė
Praktikos bendruomenių esmė ir kūrimosi prielaidos
Socialinių (virtualių) tinklų įvairovė
Mokymosi partnerysčių ypatumai
Organizacijų tinklai kaip kompleksinės adaptyvios sistemos
Tinklaveikos versle tipai ir ypatumai
Apibendrinimas
Literatūra
Pasitikėjimo formavimasis santykiuose tarp organizacijų: konceptualūs požiūriai į strateginių įtampų
Įvadas
Pasitikėjimo vystymas ir kompleksiškumo perspektyva
Ką reiškia „sumanumas“ vystant pasitikėjimą?
Strateginių įtampų valdymas ir pasitikėjimo vystymas: konceptualūs požiūriai
Pasitikėjimo formavimasis įmonių tinkluose: kompleksiškumo prieigos svarba
Apibendrinimas

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.