Viso knygų: 1064
el. paštaskodas
TURINYS
ĮVADAS
1. REOLOGIJOS IR POLIMERŲ REOLOGIJOS PAGRINDAI
1.1. Įtempių tenzoriai
1.1.1. Svarbiausieji įtempiai
1.1.2. Įtempių deviatorius ir rutulinis tenzorius
1.2.1. Didelių deformacijų tenzorius
1.2.2. Mažų deformacijų tenzorius
1.2.3. Svarbiausiosios deformacijos
1.2.4. Tempimo deformacijų būvis. Puasono santykis
1.2.4.1. Tempimo deformacijų charakteristikos
1.2.5. Tūrinės deformacijos
1.2.6. Paprastosios šlyties deformacijų būvis
1.2.7. Koši ir Grino bei Fingerio deformacijų tenzoriai
1.2.8. Deformavimo kinematika. Deformacijos greitis
1.3. Būsenos reologinės lygtys
1.3.1. Bendrieji kūno būsenos reologinės lygties sudarymo principai. Kūnų klasifikacija
1.3.2. Huko idealiai tamprus kūnas
1.3.2.1. Tampraus kūno didelės deformacijos
1.3.3. Klampūs skysčiai
1.3.3.1. Niutono skystis
1.3.3.2. Rivlino klampus skystis
1.3.3.3. Anomališkai klampūs skysčiai
1.3.3.4. Klampiai plastiški kūnai
1.3.4. Tąsiai tamprūs ir tampriai tąsūs kūnai
1.3.4.1. Įtempių relaksacija
1.3.4.2. Valkšnumas
1.3.4.3. Periodinio deformavimo režimai
1.3.4.4. Relaksacijos ir valkšnumo trukmių spektrai
1.3.4.5. Tąsiai tamprių kūnų mechaniniai modeliai
1.3.4.6. Netiesiniai tąsiai tamprūs kūnai
2. KLAMPA
2.1. Klampa, esant šlyties tekėjimui
2.2. Klampos anomalijos
2.3. Klampos priklausomybės
2.3.1. Klampos temperatūrinė priklausomybė
2.3.2. Klampos priklausomybė nuo slėgio
3. EKSPERIMENTINĖ REOLOGIJA
3.1. Svarbiausieji matuojamieji reologiniai dydžiai
3.2. Viskozimetrija
3.2.1. Bendrieji viskozimetrinių matavimų principai
3.2.2. Kapiliarinė viskozimetrija. Klampos charakteristikos
3.2.3. Rotacinė viskozimetrija
3.2.4. Krintančio rutuliuko metodas
3.2.5. Lygiagrečių plokštumų šlyties metodas
3.3. Kiti reologiniai medžiagų bandymo metodai
3.3.1. Tąsiai tamprių skysčių bandymai
3.3.2. Tąsiai tamprių minkštųjų medžiagų bandymai
3.3.3. Tąsiai tamprių kietųjų medžiagų bandymai
3.3.4. Polimerų specifiniai bandymai
3.3.4.1. Lydalo takumo nustatymas
3.3.4.2. Polimerų ilginės (tempimo) klampos nustatymas
4. APRANGOS MEDŽIAGŲ REOLOGINĖS SAVYBĖS
4.1. Polimerų lydalų reologinės savybės
4.1.1. Polimerų lydalų elgsena, esant šlyties tekėjimui
4.1.1.1. Statmenieji įtempiai polimerų lydaluose esant šlyties tekėjimui
4.1.1.2. Polimerų lydalų dinaminė klampa
4.1.2. Polimerų lydalų ilginė klampa
4.1.3. Polimerų lydalų klampa periodinio deformavimo atveju
4.1.4. Grįžtamieji reiškiniai polimerų lydaluose
4.2. Kopolimerų reologinės savybės
4.3. Elastomerais modifikuotų plastikų klampa
4.4. Lydalų iš polimerų mišinių savybės
4.5. Polimerų tirpalų reologinės savybės
4.5.1. Polimerų tirpalų klampa esant šlyties tekėjimui
4.5.2. Statmenieji įtempiai polimerų tirpaluose esant šlyties tekėjimui
4.6. Polimerų dispersijų klampa
4.7. Dispersiškai užpildytų polimerų tirpalų ir lydalų klampa
4.7.1. Dispersiškai užpildytų polimerų klampa esant šlyties tekėjimui
4.7.2. Užpildytų polimerų klampa tempiant
4.8. Aprangos medžiagų tąsiai tamprios elgsenos modeliavimas
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.