Viso knygų: 1064
el. paštaskodas
Statybinė medžiagotyra
Turinys
Įvadas
1 skyrius. Statybinių medžiagų mokslo istorinė apžvalga
1.1 Statybinės medžiagotyros objektas
1.2 Medžiagų tyrimo istorinės ištakos
1.3 Medžiagų mokslo plėtros trukdžiai
1.4 Samprata apie medžiagų sandarą
2 skyrius. Medžiagų sandara
2.1 Konstrukcinių medžiagų mikrostruktūros (atominė molekulinė) sandara
2.2 Elementų (H, O, C, Si, Al, Fe, Mg, Ca) atominė sandara ir cheminiai ryšiai medžiagose
2.3 Ryšiai tarp atomų
2.4 Medžiagų kai kurių savybių priklausomybė nuo vidinio (cheminio) ryšio tipo
3 skyrius. Medžiagų struktūros klasifikacija
3.1 Medžiagos dalelės ir dalelių lietimosi zonos
3.2 Neorganinės kristalinės medžiagos
3.3 Organinės medžiagos
3.4 Fulerenai
4 skyrius. Medžiagų struktūrokaitos pradmenys
4.1 Fenomenologinis struktūros vertinimas
4.2 Struktūrokaitos esmė
4.3 Struktūrokaitos procesai
4.4 Medžiagų struktūros kitimas gamybos stadijose
4.5 Išorinių poveikių galios santykis su jo veikiama medžiaga
4.5.1. Poveikių klasifikacija
4.5.2. Mechaniniai poveikiai
4.5.3. Hidromechaninio lauko poveikiai medžiagoms
4.5.4. Šiluminiai poveikiai medžiagoms
4.5.5. Cheminis poveikis
4.5.6. Elektros srovės poveikis medžiagai
4.5.7. Kiti poveikiai medžiagoms
4.6 Medžiagų struktūros tyrimo metodai
4.7 Fizikinių reiškinių izoformiškumas ir struktūros savybių priklausomybė
4.8 Medžiagų struktūros ir savybių fizikinio modeliavimo principai
5 skyrius. Statybinių medžiagų savybės
5.1 Fizikinės savybės
5.2 Savybės, apibūdinančios fizikinius procesus medžiagose
5.3 Vandens poveikis medžiagoms
5.4 Savybės, apibūdinančios šilumos procesus medžiagose
5.5 Savybės, apibūdinančios kitus medžiagose vykstančius fizikinius procesus
5.6 Mechaninės savybės
5.6.1. Stiprumas
5.6.2. Deformatyvumas
5.6.3. Reologija
5.6.4. Valkšnumas ir įtempių relaksacija
5.6.5. Kitos mechaninės savybės
5.7 Technologinės savybės
5.8 Eksploatacinės savybės
5.9 Medžiagų stiprumo ir irimo teorijos pradmenys
6 skyrius. Kompozicinių medžiagų sudėtis ir gavyba
6.1 Bendrosios žinios
6.1.1. Kompozicinių medžiagų gavimo būdai
6.1.2. Fazės ir terpės samprata
6.1.3. Kompozicinių medžiagų gamybos technologijos principai
6.2 Kompozitai, kuriuose komponentai susiję fizikinės sąveikos ryšiais
6.2.1. Sudarymo principai
6.2.2. Komponentai
6.3 Kompozitai, kuriuose rišiklis yra kietėjanti mineralinė rišamoji medžiaga
6.3.1. Rišamosios medžiagos ir rišikliai
6.3.2. Užpildai
6.3.3. Skiediklis (skystoji fazė)
6.3.4. Cheminiai priedai
6.3.5. Kompozicinių medžiagų, gaunamų sukietėjus rišamajai medžiagai, gamyba
6.4 Kompozitai, surišti kietėjant organinei rišamajai medžiagai
6.4.1. Rišikliai
6.4.2. Užpildai
6.4.3. Modifikuojamieji priedai
6.4.4. Plastikų savybės
6.5 Kompozitai, gaunami chemiškai jungiantis komponentams
6.5.1 Bendrosios žinios
6.5.2. Mišinių paruošimas
6.5.3. Gaminių formavimas
6.5.4. Kietinimas
6.5.5. Kai kurios silikatinių gaminių savybės
6.6 Kompozitai, gaminami komponentų sukepimo būdu
6.6.1. Bendrosios žinios
6.6.2. Žaliavos
6.6.3. Mišinių paruošimas
6.6.4. Pusgaminių formavimas
6.6.5. Degimas ir dalinis lydymas
6.6.6. Sukepusių arba susilydžiusių medžiagų savybės
6.7 Kompozitai, gaunami lydymo būdu
6.7.1. Susidarymo principai
6.7.2. Žaliavų paruošimas
6.8 Lydytos organinės medžiagos
6.8.1. Sudarymo principai
6.8.2. Kompozitų su lydytu organiniu rišikliu komponentai
6.8.3. Savybės ir panaudojimas
6.9 Bituminiai kompozitai
6.9.1. Komponentai
6.9.2. Mišinių paruošimas ir klojimas
6.9.3. Savybės ir panaudojimas
6.10 Sausieji mišiniai, glaistai, dažai, klijai
6.11 Armuoto betono medžiagos ir gelžbetonio konstrukcijos
6.11.1. Bendrosios žinios
6.11.2. Gelžbetoninių konstrukcijų gamyba
6.12 Medienos kompozicinės medžiagos ir kompozicinės konstrukcijos
6.13 Kompozicinės medžiagos su nanokomponentais
6.13.1. Bendrosios žinios
6.13.2. Dispergavimo būdas
6.13.3. Kondensavimo būdas
6.13.4. Nanodalelių panaudojimas
7 skyrius. Statybiniai pusgaminiai ir ruošiniai
7.1 Pusgaminiai
7. 1. 1. Pusgaminio struktūra
7. 1.2. Medžiagos būsenos virsmai
7. 1.3. Kietieji ir plastiškieji pusgaminiai
7.2 Pusgaminių fizikinės ir mechaninės savybės
7.2.1. Pusgaminių mechaninės savybės
7.2.2. Pusgaminių deformacijos dėl masės ir temperatūros kaitos
7.3 Pusgaminių kietinimas
7.3.1. Džiovinimas
7.3.2. Degimas
7.3.3. Cheminis sukietėjimas
7.4 Ruošiniai
7.5 Medžiagų ir ruošinių sujungiamumas
7.5.1. Bendrosios žinios
7.5.2. Mechaninis sujungimas
7.5.3. Sujungimas kniedėmis
7.5.4. Užlankstymo metodas
7.5.5. Sujungimas varžtais
7.5.6. Suvirinimas
7.5.7. Polimerinių medžiagų suvirinimas
7.5.8. Sulitavimas
8 skyrius. Betono modifikavimo įvairovė
8.1 Bendrosios žinios
8.2 Betono komponentų įvairovė
8.3 Cemento hidratacijos mechanizmas
8.4 Betono užpildai
8.5 Betono priedai
8.5.1. Mineraliniai priedai (mikroužpildai)
8.5.2. Klintiniai mikroužpildai
8.5.3. Dolomitiniai mikroužpildai
8.5.4. Opokos mikroužpildai
8.5.5. Pucolaniniai mikroužpildai
8.5.6. Ceolitiniai mikroužpildai
8.5.7. Šlako mikroužpildai
8.5.8. Skalūnų pelenų mikroužpildai
8.5.9. Pelenų (medienos, šiaudų ir durpių) mikroužpildai
8.5.10. SiO2 mikrodulkės (mikrosilika)
8.5.11. Metakaolinas
8.5.12. Spalvotieji mikroužpildai
8.6 Cheminiai betono priedai (įmaišos)
8.6.1. Rišimosi ir kietėjimo intensyvumą reguliuojantys priedai
8.6.2. Reologines savybes reguliuojantys priedai
8.6.3. Betono struktūros formavimąsi reguliuojantys priedai
8.6.4. Specialios paskirties priedai
8.7 Betono sudėties projektavimo pricipai
8.8 Mišinių paruošimo principai
8.9 Gaminių formavimas
8.10 Pusgaminių kietinimas
8.11 Specialios paskirties betonai ir jų gavimo principai
8.12 Bendrosios pastabos
9 skyrius. Metalai
9.1 Metalų gavyba
9.2 Lydymo procesas
9.3 Metalų kristalinė sandara
9.4 Metalų lydiniai ir mišiniai
9.5 Lydinių būsenos diagramos
9.6 Metalų kristalų struktūros kitimas lydymo ir aušinimo metu
9.7 Geležies lydiniai
9.8 Metalų ir jų lydinių struktūros lygmenys
9.9 Geležies ir anglies tirpalų ir kietųjų mišinių struktūra
9.10 Priemaišų įtaka plieno savybėms
9.11 Plieno struktūros ir savybių modifikavimas
9.12 Terminis plieno apdirbimas
9.13 Mechaninis metalų apdirbimas
9.14 Ketus
9.15 Kiti metalai ir jų lydiniai
9.16 Metalų suvirinimas
9.17 Suvirinimo būdai
9. 17. 1. Suvirinimas suspaudžiant
9.17.2. Suvirinimas lydant
9.18 Suvirinimo defektai ir kontrolės metodai
9.19 Metalų korozija ir apsauga nuo jos
10 skyrius. Organinės kilmės statybinių medžiagų modifikavimas
10.1 Medienos modifikavimas
10.2 Medienos apsauga antiseptikais ir antipirenais
10.3 Medienos impregnavimo būdai
10.4 Medienos modifikavimas klijuojant
10.5 Kitų medžiagų modifikavimas
Literatūra
Dalykinė rodyklė
Apie autorius

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.