Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Įmonės aplinkos apsaugos kaštai: vertinimas ir optimizavimas
Turinys
Įvadas
Pagrindiniai terminai ir apibrėžimai
1 skyrius. Teorinių aplinkos vadybos kaštų vertinimo pagrindų poreikis
2 skyrius. Aplinkos vadybos kaštų vertinimas: sąvokos, klasifikavimas ir pagrindiniai vertinimo metodai
2.1 Aplinkos apsaugos tikslai ir veiksmingumas
2.2 Įmonės vadybos kaštų vertinimo samprata
2.3 Vadybos kaštų vertinimo ir finansų apskaitos skirtumai
2.4 Vadyba ir verslo įmonės
2.5 Išorės kaštų vertinimas kaip vidaus (internalizavimas)
2.6 Aplinkos apsaugos kaštų klasifikavimas
2.6.1 Aplinkos apsaugos kaštų klasifikavimas pagal aplinkos apsaugos veiklą
2.6.2 Aplinkos apsaugos kaštų klasifikavimas pagal poveikį aplinkai
2.7 Mokslinių tyrimų ir plėtros bei socialiniai kaštai
2.8 Aplinkos vadybos kaštų atskyrimas nuo įprastų kaštų
2.9 Įprastų ir aplinkos vadybos kaštų vertinimo formos
2.10 Poveikis įmonės verslo strategijai: visuotinis, pilnas ir būvio ciklo kaštų vertinimas
2.11 Aplinkos vadybos kaštų vertinimo sąsajos su verslo strategija
2.12 Sąsajos tarp AVKV finansinių ir fizikinių duomenų
3 skyrius. Įmonės veiklos vertinimas darnios plėtros kontekste
3.1 Vertinimo proceso informacijos integravimas
3.2 Veiklos vertinimo priemonių analizė
3.3 Aplinkos apsaugos vadyba darnios pramonės plėtros kontekste
3.4 Aplinkos apsaugos veiksmingumo įvertinimas (AVĮ)
3.5 AVĮ indikatoriai
3.6 Pagrindiniai reikalavimai indikatorių sistemai
3.7 Bendrieji sistemos indikatoriai
3.8 Sistemos ribos
3.9 Indikatoriaus reikšmingo vardiklio nustatymas
3.10 Specifinės sąnaudos, arba aplinkos apsaugos intensyvumas
3.11 Aplinkos apsaugos efektyvumas
3.12 Aplinkos apsaugos veiksmingumo įvertinimo modelio pritaikymas aplinkos apsaugos vadybos sistem
Literatūros sąrašas
Priedai. Aplinkos vadybos kaštų vertinimo įmonėje kontroliniai sąrašai
Kontrolinis sąrašas: oras ir klimatas
Kontrolinis sąrašas: nuotekos
Kontrolinis sąrašas: atliekos
Kontrolinis sąrašas: dirvožemis ir požeminiai vandenys
Kontrolinis sąrašas: triukšmas ir vibracija
Kontrolinis sąrašas: biologinė įvairovė ir kraštovaizdis
Kontrolinis sąrašas: radiacija
Kontrolinis sąrašas: kiti aplinkos kaštai

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.