Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Baigiamųjų projektų rengimo metodiniai reikalavimai
Turinys
Įvadas
1 skyrius. Bendroji dalis
1.1. Baigiamojo projekto paskirtis
1.2. Bakalauro ir magistro baigiamojo projekto skirtumai
1.3. Studento ir vadovo teisės ir pareigos
1.4. Baigiamųjų projektų tipai
1.5. Baigiamojo projekto tema
2 skyrius. Baigiamojo projekto struktūra
2.1. Bendrieji struktūros reikalavimai
2.2. Antraštiniai baigiamojo projekto lapai
2.3. Santrauka
2.4. Iliustracijos, priedai ir jų pateikimas baigiamajame projekte
2.5. Sąvokų ir santrumpų sąrašai
2.6. Projekto turinys
2.7. Baigiamojo projekto įvadas
2.8. Dėstymas
2.8.1. Teorinė dalis
2.8.2. Metodologinė dalis
2.9. Išvados ir rekomendacijos
2.10. Literatūros ir kitų informacijos šaltinių naudojimas
2.10.1. Literatūros ir kitų informacijos šaltinių citavimas
2.10.2. Literatūros ir kitų informacijos šaltinių sąrašų sudarymas
3 skyrius. Baigiamųjų projektų rengimas ir pagrindiniai terminai
3.1. Baigiamojo projekto temos ir vadovo pasirinkimas
3.2. Baigiamojo projekto rengimas
3.3. Baigiamojo projekto kalbos taisyklingumas
3.4. Pasirengimas ginti baigiamąjį projektą
3.5. Akademinis sąžiningumas
3.6. Baigiamojo projekto recenzento skyrimas ir baigiamojo projekto recenzavimas
3.7. Baigiamųjų projektų viešas gynimas ir vertinimas
Literatūra
Priedai
1 priedas. Bakalauro / magistro baigiamojo projekto loginė schema
2 priedas. Pirmasis antraštinis baigiamojo projekto lapas
3 priedas. Antrasis antraštinis baigiamojo projekto lapas
4 priedas. Pirmasis antraštinis baigiamojo projekto lapas (kai rengiamas integruotas pagrindinės ir gretutinės studijų krypties Projektas)
5 priedas. Antrasis antraštinis baigiamojo projekto lapas (kai rengiamas integruotas pagrindinės ir gretutinės studijų krypties Projektas)
6 priedas. Akademinio sąžiningumo deklaracija
7 priedas. Santraukos anglų kalba pavyzdys
8 priedas. Nuorodų į teisės aktus ir teismų sprendimus įforminimas tekste ir literatūros sąraše
9 priedas. Bakalauro baigiamojo projekto užduoties pavyzdys
10 priedas. Magistro baigiamojo projekto užduoties pavyzdys
11 priedas. Žinių ir gebėjimų vertinimo pažymiais skalė (LR švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijos ..., 2009)

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.