Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TARPTAUTINIAI ATSISKAITYMAI
Turinys
Įvadas
1.1. Tarptautinės prekybos ir tarptautinių atsiskaitymų samprata
1.2. Šalies mokėjimų balansas
1.2.1. Šalies mokėjimų balanso apibūdinimas
1.2.2. Šalies mokėjimų balanso dalinių balansų analizė
1.2.3. Dvigubo įrašo mokėjimų balanse principas
Svarbiausios sąvokos
Kartojimo klausimai
Papildoma medžiaga
2. Tarptautinių atsiskaitymų rizika
2.1. Šalies rizika
2.2. Šalies rizikos įvertinimo informaciniai šaltiniai
2.2.1. Šalies rizikos indeksai
2.2.2. Kredito institutai ir forfeitingo kompanijos
2.2.3. Valstybinis eksporto draudimas
2.2.4. Kiti informacijos šaltiniai
2.3. Ekonominė tarptautinių sandorių rizika
2.3.1. Ekonominė rizika eksporte
2.3.2. Ekonominė rizika importe
2.3.3. Informacijos šaltiniai ekonominei rizikai įvertinti
2.4. Valiutos kurso pasikeitimo rizika
2.5. Elgsenos strategijos rizikos atžvilgiu
Svarbiausios sąvokos
Kartojimo klausimai
Papildoma medžiaga
3. Valiutos kursas ir valiutų keitimo sistemos
3.1. Operacijų užsienio valiuta būtinumas
3.2. Valiutos kurso sąvoka
3.2.1. Dabartinė valiutų rinka: esamasis kursas ir kryžminis kursas
3.2.2. Valiutos kurso nustatymo būdai
3.2.3. Valiutos kursų rūšys
3.2.4. Spekuliacija ir arbitražas
3.3. Valiutos kursą veikiantys veiksniai
3.4. Valiutos kurso sistemos
3.5. Skirtingų valiutos kursų sistemų palyginimas
3.6. Valiutos kurso pasikeitimai: revalvacija ir devalvacija
3.6.1. Revalvacija
3.6.2. Devalvacija
Svarbiausios sąvokos
Kartojimo klausimai
Papildoma medžiaga
4. Išankstiniai, pasirinkimo ir ateities sandoriai valiuta
4.1. Išankstinis keitimo kursas ir išankstiniai sandoriai
4.1.1. Išankstinio sandorio esmė ir formos
4.1.2. Premija, diskontas ir paritetas: apibūdinimas ir apskaičiavimas
4.1.3. Išankstinį kursą veikiantys veiksniai
4.1.4. Išankstinio pasirinkimo sandorio kursų nustatymas
4.1.5. Išankstinio sandorio išlaidų apskaičiavimas
4.1.6. Išankstinio sandorio uždarymas
4.1.7. Išankstinio sandorio pratęsimas
4.2. Valiutos pasirinkimo sandoriai
4.2.1. Valiutos pasirinkimo sandorių apibūdinimas
4.2.2. Pasirinkimo sandorių rūšys
4.2.3. Pasirinkimo sandorio premija
4.2.4. Valiutos pasirinkimo sandorių naudojimas draudžiant valiutos riziką
4.2.5. Išankstinio valiutinio sandorio ir pasirinkimo sandorio palyginimas
4.3. Valiutos ateities sandoriai
Svarbiausios sąvokos
Kartojimo klausimai
Papildoma medžiaga
5. Kitos valiutos kurso pasikeitimo rizikos draudimo priemonės
5.1. Valiutos kurso pasikeitimo rizikos perkėlimas
5.1.1. Valiutų pasirinkimo alternatyvos
5.1.2. Mokestinių reikalavimų pardavimas
5.1.3. Mokėjimo termino pakeitimas
5.2. Kredito ėmimas užsienio valiuta
5.3. Išmokėjimų ir įplaukų suderinimas
5.4. Hedžingas
Svarbiausios sąvokos
Kartojimo klausimai
Papildoma medžiaga
6. Prekybos sutartyje numatytos mokėjimo sąlygos
6.1. Teisinis pagrindas - JT vienos konvencija
6.2. Pagrindiniai mokėjimo sąlygų požymiai
6.3. Nedokumentinės mokėjimo sąlygos
6.3.1. Išankstinis mokėjimas
6.3.2. Avansinis mokėjimas
6.3.3. Mokėjimas tiekiant
6.3.4. Atviroji sąskaita
Svarbiausios sąvokos
Kartojimo klausimai
Papildoma medžiaga
7. Tarptautinės mokėjimo priemonės
7.1. Čekis
7.1.1. Čekio apibūdinimas
7.1.2. Čekių rūšys
7.1.3. Mokėjimo vykdymas, panaudojant čekį
7.1.4. Mokėjimo čekiu privalumai ir trūkumai
7.2. Vekselis
7.2.1. Vekselio apibūdinimas
7.2.2. Vekselių rūšys
7.2.3. Mokėjimo vykdymas, panaudojant vekselius
7.2.4. Mokėjimo vekseliu privalumai ir trūkumai
7.3. Tarptautinis mokėjimo pavedimas
7.3.1. Tarptautinio mokėjimo pavedimo apibūdinimas
7.3.2. Mokėjimo vykdymas tarptautinio mokėjimo pavedimu
7.3.3. Bendra mokėjimų eurais erdvė
7.4. Korespondentinė bankininkystė
7.4.1. Bankų korespondentiniai ryšiai
NOSTRO ir LORO sąskaitos
Svarbiausios sąvokos
Kartojimo klausimai
Papildoma medžiaga
8. Tarptautiniams atsiskaitymams naudojami dokumentai. INCOTERMS
8.1. Tarptautinės prekybos dokumentų rūšys ir funkcijos
8.2. Transporto dokumentai
8.2.1. Konosamentas
8.2.2. Jūrinis važtaraštis
8.2.3. Oro transporto važtaraštis
8.2.4. Geležinkelio transporto važtaraštis
8.2.5. Automobilių transporto važtaraštis
8.2.6. Ekspeditoriaus priėmimo kvitas
8.2.7. Pašto kvitas
8.3. Lydimieji ir kiti prekybos dokumentai
8.3.1. Sąskaita faktūra
8.3.2. Kiti lydimieji dokumentai
8.4. Draudimo dokumentai
8.4.1. Generalinis draudimo polisas
8.4.2. Draudimo polisas
8.5. Automatizuotas tarptautinės prekybos dokumentų parengimas
8.6. Tarptautinės tiekimo sąlygos - INCOTERMS
8.6.1. INCOTERMS reikšmė užsienio prekyboje
8.6.2. Pagrindinės INCOTERMS sąlygų grupės
Svarbiausios sąvokos
Kartojimo klausimai
Papildoma medžiaga
9. Dokumentinis INKASO
9.1. Inkasavimo apibūdinimas
9.2. Dokumentinio inkaso apibūdinimas ir dalyviai
9.3. Dokumentinio INKASO rūšys
9.3.1. Dokumentinis inkaso: dokumentai už apmokėjimą
9.3.2. Dokumentinis inkaso: dokumentai už akceptą
9.4. Dokumentinio inkaso tinkamumas eksportuotojo ir importuotojo požiūriu
Svarbiausios sąvokos
Kartojimo klausimai
Papildoma medžiaga
10. Dokumentinio akredityvo naudojimas tarptautiniams atsiskaitymams
10.1. Dokumentinio akredityvo apibūdinimas ir dalyviai
10.2. Dokumentinio akredityvo vykdymas
10.3. Dokumentinio akredityvo funkcijos
10.4. Bendrosios akredityvų rūšys
10.4.1. Akredityvų skirstymas pagal saugumo laipsnį
10.4.2. Akredityvų skirstymas pagal mokėjimo būdą
10.4.2.1. Pateiktinis akredityvas
10.4.2.2. Atidėto mokėjimo akredityvas
10.4.2.3. Akcepto akredityvas
10.4.2.4. Negocijavimo akredityvas
10.5. Akredityvo privalumai ir trūkumai
Svarbiausios sąvokos
Kartojimo klausimai
Papildoma medžiaga
11. Specifinės dokumentinių akredityvų rūšys. Banko mokėjimo įsipareigojimas
11.1. Pervedamasis akredityvas
11.1.1. Pervedamojo akredityvo apibūdinimas
11.1.2. Pervedamojo akredityvo vykdymas
11.2. Užstatomasis akredityvas
11.3. Rezervinis akredityvas
11.4. Avansinio mokėjimo akredityvas
11.5. Atsinaujinantis (revolverinis) akredityvas
11.6. Banko mokėjimo įsipareigojimas
11.6.1. Banko mokėjimo įsipareigojimo apibūdinimas ir dalyviai
11.6.2. Banko mokėjimo įsipareigojimo vykdymas
11.6.3. Banko mokėjimo įsipareigojimo privalumai ir trūkumai
Svarbiausios sąvokos
Kartojimo klausimai
Papildoma medžiaga
12. Garantijos - tarptautinių atsiskaitymų efektyvinimo priemonė
12.1. Garantijos apibūdinimas ir garantijų naudojimą reguliuojančios taisyklės
12.2. Tiesioginės garantijos
12.3. Netiesioginės garantijos
12.4. Kitos garantijų rūšys
12.5. Bankų garantijų turinys ir išlaidos
Svarbiausios sąvokos
Kartojimo klausimai
Papildoma medžiaga
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.