Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
PRATARMĖ
Tarptautiniai matavimo vienetai (SI)
SI priešdėlių skaitiniai atitikmenys ir simboliai
ĮVADAS
Medžiagų mechanikos ištakos
Medžiagų mechanikos mokslo paskirtis
1. KŪNŲ STATINĖS APKROVOS IR ĮRĄŽOS
1.1. Jėgų sistemos pusiausvyra
1.2. Konstrukcinių elementų rūšys
1.3. Atramos, įtvirtinimai, jungtys
1.4. Įrąžos. Pjūvio metodas
2. ĮTEMPIAI IR DEFORMACIJOS
2.1. Įtempiai
2.2. Poslinkiai ir deformacijos
2.3. Tamprusis būvis
2.4. Ryšys tarp įtempių ir deformacijų
2.5. Tamprioji deformacijos energija
2.6. Plastinės deformacijos
2.7. Tąsiai tamprios deformacijos
3. AŠINIS APKROVIMAS
3.1. Įtempiai
3.1.1. Įtempiai skerspjūvyje
3.1.2. Įtempiai įstrižuosiuose pjūviuose
3.1.3. Sen–Venano principas
3.1.4. Įtempių koncentracija
3.1.5. Leistinieji įtempiai. Stiprumo atsarga
3.2. Deformacijos
3.3. Įtempių ir deformacijų diagramos
3.4. Tikrieji įtempiai ir tikrosios deformacijos
3.5. Huko dėsnis. Tamprumo modulis. Puasono koeficientas
3.6. Tamprusis plastinis deformavimas
3.7. Konstrukcinių elementų deformacijos ašinio apkrovimo atveju
3.8. Uždaviniai
3.8.1.
3.8.2.
3.8.3.
3.8.4.
3.8.5.
3.8.6.
3.8.7.
3.8.8.
3.8.9.
3.8.10.
3.8.11.
3.8.12.
3.8.13.
3.8.14.
3.8.15.
3.8.16.
3.8.17.
3.8.18.
3.8.19.
3.8.20.
3.8.21.
3.8.22.
3.8.23.
3.8.24.
3.8.25.
3.8.26.
3.8.27.
3.8.28.
3.8.29.
3.8.30.
3.8.31.
3.8.32.
3.8.33.
3.8.34.
3.8.35.
3.8.36.
3.8.37.
4. KIRPIMAS. GLEMŽIMAS
4.1. Kirpimas
4.2. Glemžimas
4.3. Uždaviniai
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
5. SUKIMAS
5.1. Įvadas
5.2. Įtempiai ir deformacijos
5.3. Įtempių koncentracija velenuose
5.4. Neapvalių strypų sukimas
5.5. Plonasienių strypų sukimas
5.6. Uždaviniai
5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
5.6.4.
5.6.5.
5.6.6.
5.6.7.
5.6.8.
5.6.9.
5.6.10.
5.6.11.
5.6.12.
5.6.13.
5.6.14.
5.6.15.
5.6.16.
6. LENKIMAS
6.1. Įvadas
6.2. Įtempiai ir deformacijos
6.3. Iš įvairių medžiagų pagamintų sijų lenkimas
6.4. Įtempių koncentracija
6.5. Lenkimas, esant necentriniam tempimui arba gniuždymui
6.6. Įstrižasis centrinis lenkimas
6.7. Kreivų strypų lenkimas
6.8. Skersinis lenkimas
6.8.1. Įtempiai ir deformacijos
6.8.2. Necentriškas plonasienio profilio sijų lenkimas
6.9. Uždaviniai
6.9.1.
6.9.2.
6.9.3.
6.9.4.
6.9.5.
6.9.6.
6.9.7.
6.9.8.
6.9.9.
6.9.10.
6.9.11.
6.9.12.
6.9.13.
6.9.14.
6.9.15.
6.9.16.
6.9.17.
6.9.18.
6.9.19.
6.9.20.
6.9.21.
6.9.22.
6.9.23.
6.9.24.
6.9.25.
6.9.26.
6.9.27.
6.9.28.
6.9.29.
6.9.30.
7. ĮTEMPIŲ IR DEFORMACIJŲ BŪVIS
7.1. Įtempių būvis
7.2. Įtempiai pasuktose ašyse
7.3. Svarbiausieji įtempiai. Maksimalūs tangentiniai įtempiai
7.4. Erdvinis įtempių būvis
7.5. Plastiškų medžiagų takumo kriterijai
7.6. Trapių medžiagų irimo kriterijai
7.7. Pasuktų ašių deformacijos
7.8. Erdvinių deformacijų analizė
7.9. Deformacijų matavimas
7.10. Įtempiai ašinėse ir cilindrinėse koordinatėse
7.11. Deformacijos ašinėse ir cilindrinėse koordinatėse
7.12. Kontaktiniai įtempiai
7.13. Uždaviniai
7.13.1.
7.13.2.
7.13.3.
7.13.4.
7.13.5.
7.13.6.
7.13.7.
7.13.8.
7.13.9.
7.13.10.
7.13.11.
7.13.12.
7.13.13.
7.13.14.
7.13.15.
7.13.16.
7.13.17.
7.13.18.
8. SIJŲ IR VELENŲ SKAIČIAVIMAS
8.1. Sijų skaičiavimas
8.1.1. Stiprumas
8.1.2. Įlinkiai ir posūkiai
8.1.3. Sijų įrąžų ir stiprumo skaičiavimai. Uždaviniai
8.1.3.1.
8.1.3.2.
8.1.3.3.
8.1.3.4.
8.1.3.5.
8.1.3.6.
8.1.3.7.
8.1.3.8.
8.1.3.9.
8.1.3.10.
8.1.3.11.
8.1.3.12.
8.1.3.13.
8.1.3.14.
8.1.3.15.
8.1.3.16.
8.1.3.17.
8.1.3.18.
8.1.3.19.
8.1.3.20.
8.1.3.21.
8.1.3.22.
8.1.3.23.
8.2. Velenų stiprumo skaičiavimas
8.2.1. Stiprumo sąlyga
8.2.2. Uždaviniai
8.2.2.1.
8.2.2.2.
8.2.2.3.
9. PLONASIENIŲ IR STORASIENIŲ SUKINIO FORMOS INDŲ ĮTEMPIŲ IR DEFORMACIJŲ SKAIČIAVIMAS
9.1. Plonasieniai indai
9.1.1. Sukamas žiedas
9.1.2. Slėgio indas
9.1.3. Uždaviniai
9.1.3.1.
9.1.3.2.
9.2. Storasieniai cilindrai
9.2.1. Uždaviniai
9.2.1.1.
9.2.1.2.
10. LENKIAMŲ PLOKŠTELIŲ SKAIČIAVIMAS
10.1. Ryšys tarp plokštelių lenkimo momento ir kreivio
10.2. Plokštelės lenkimas
10.3. Apskritiminis lenkimas
10.4. Apskritos plokštelės lenkimas
10.5. Ryšys tarp paskirstytosios apkrovos, skersinės jėgos ir lenkimo momento
10.6. Ryšys tarp įlinkio, posūkio kampo ir apkrovos
10.7. Uždavinys
11. ENERGINIS BŪDAS
11.1. Deformacijos darbas
11.2. Deformacijos energija
11.3. Deformacijos energija esant erdviniam įtempių būviui
11.4. Virtualusis darbas
11.5. Kastiljano teorema
11.6. Skaičiavimo, taikant Kastiljano teoremą, prastinimo būdai
11.6.1. Moro būdas
11.6.2. Grafinis-analitinis būdas
11.7. Konstrukcinių elementų stiprumo ir standumo skaičiavimas pagal energinius parametrus
11.7.1. Sukamosios spyruoklės
11.7.2. Trumpų sijų poslinkiai
11.7.3. Smūginis apkrovimas
11.8. Uždaviniai
11.8.1.
11.8.2.
11.8.3.
11.8.4.
11.8.5.
11.8.6.
11.8.7.
11.8.8.
11.8.9.
11.8.10.
11.8.11.
11.8.12.
11.8.13.
11.8.14.
11.8.15.
11.8.16.
11.8.17.
11.8.18.
11.8.19.
11.8.20.
12. BAIGTINIŲ ELEMENTŲ METODAS
12.1. Baigtinių elementų metodo principas
12.2. Vienaašių strypų analizė
12.3. Strypinių elementų sistema
12.4. Rėmų analizė
12.5. Deformacijų geometrija
12.6. Jėgų pusiausvyra
12.7. Sijų elementų analizė
12.8. Vientisų kūnų analizė
12.9. Uždaviniai
12.9.1.
12.9.2.
12.9.3.
12.9.4.
12.9.5.
12.9.6.
13. IRIMO MECHANIKA
13.1. Irimo sąvoka
13.2. Tiesinė irimo mechanika
13.3. Įtempių intensyvumo koeficientas
13.4. Plyšių modeliai ir eksperimentinis įtempių intensyvumo koeficiento nustatymas
13.5. Plastiškų medžiagų irimo mechanika
13.6. Uždaviniai
13.6.1.
13.6.2.
13.6.3.
13.6.4.
14. NUOVARGIS
14.1. Nuovargio reiškinys
14.2. Nuovargio bandymai
14.3. Irimo dėsningumų nustatymas
14.4. Uždaviniai
14.4.1.
14.4.2.
15. STABILUMAS
15.1. Stabilumo sąvoka
15.2. Eulerio lygtis
15.3. Įvairūs strypų įtvirtinimo atvejai
15.4. Kritinių įtempių nustatymas projektuojant įvairaus ilgio ir įvairios skerspjūvio formos strypus
15.5. Uždaviniai
15.5.1.
15.5.2.
15.5.3.
15.5.4.
16. SLUOKSNIUOTŲ KOMPOZITŲ STIPRUMO SKAIČIAVIMAI
16.1. Sluoksniuoti kompozitai
16.2. Kompozito, orientuoto viena kryptimi, analizė
16.3. Bet kuriuo kampu orientuoto kompozito analizė
16.4. Ašinėmis apkrovomis apkrauto kompozito įtempiai ir deformacijos
17. VALKŠNUMAS
17.1. Valkšnumo sąvoka
17.2. Valkšnumo elgsenos empirinis aprašymas
17.3. Įtempių relaksacija
17.4. Tąsusis tamprumas
17.5. Uždaviniai
17.5.1.
17.5.2.
18. PLASTIŠKAI DEFORMUOJAMŲ ELEMENTŲ SKAIČIAVIMAS PAGAL RIBINES APKROVAS
18.1. Bendrosios žinios
18.1.1. Skaičiavimo ypatumai
18.1.2. Scheminės įtempių ir deformacijų diagramos
18.2. Strypų tempimas ir gniuždymas tampriojo plastinio deformavimo atveju
18.2.1. Tempiama plokštelė
18.2.2. Abiem galais įtvirtintas pastovaus skerspjūvio strypas, apkrautas jėga
18.2.3. Strypinės sistemos tampriai plastinis tempimas
18.3. Tempimo ir gniuždymo uždaviniai
18.3.1.
18.3.2.
18.3.3.
18.4. Apvalių tampriai plastinių deformuojamų strypų sukimas
18.5. Sukimo uždaviniai
18.5.1.
18.5.2.
18.5.3.
18.6. Tampriai plastiškai deformuojamų strypų lenkimas
18.7. Lenkimo uždaviniai
18.7.1.
18.7.2.
PRIEDAI
P.1. PLOKŠČIŲJŲ PJŪVIŲ GEOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS
P.1.1. STATINIAI MOMENTAI IR PJŪVIO PLOTO CENTRAS
P.1.2. INERCIJOS IR ATSPARUMO MOMENTAI BEI INERCIJOS SPINDULIAI. POLINIO IR AŠINIŲ INERCIJOS MOMENTŲ RYŠYS
P.1.3. INERCIJOS MOMENTAI LYGIAGREČIŲ AŠIŲ ATŽVILGIU
P.1.4. INERCIJOS MOMENTAI PASUKTŲ KOORDINAČIŲ AŠIŲ ATŽVILGIU
P.1.5. SVARBIAUSIEJI INERCIJOS MOMENTAI IR SVARBIAUSIOSIOS AŠYS
P.1.6. PAPRASČIAUSIŲ PJŪVIŲ INERCIJOS IR ATSPARUMO MOMENTAI
P.1.6.1. Stačiakampio inercijos ir atsparumo momentai
P.1.6.2. Kvadrato inercijos ir atsparumo momentai
P.1.6.3. Skritulio inercijos ir atsparumo momentai
P.1.6.4. Žiedo (vamzdžio pjūvio) inercijos ir atsparumo momentai
P.1.6.5. Stačiojo trikampio inercijos ir atsparumo momentai
P.1.7. SUDĖTINGŲ PJŪVIŲ INERCIJOS IR ATSPARUMO MOMENTAI
P.1.8. KAI KURIŲ PLOKŠČIŲJŲ PJŪVIŲ GEOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS
P.1.9. RUSIJOJE NAUDOJAMAS VALCUOTOJO PLIENO SORTIMENTAS
P.1.10. JAV NAUDOJAMAS VALCUOTOJO PLIENO SORTIMENTAS
P.1.11. VOKIETIJOJE NAUDOJAMAS VALCUOTOJO PLIENO SORTIMENTAS
P.2. KAI KURIŲ MEDŽIAGŲ MECHANINĖS SAVYBĖS
P.3. SIJŲ ĮLINKIAI IR SKERSPJŪVIŲ POSŪKIAI
P.3.1. GEMBINIŲ SIJŲ ĮLINKIAI IR SKERSPJŪVIŲ POSŪKIAI
P.3.2. DVIATRAMIŲ SIJŲ ĮLINKIAI IR SKERSPJŪVIŲ POSŪKIAI
P.3.3. APKROVIMAS
P.4. MEDŽIAGŲ MECHANIKOS SVARBIAUSIŲ TERMINŲ LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNĖLIS
Medžiagų mechanikos vadovėliai, kita mokomoji literatūra, papildanti šio vadovėlio turinį

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.