Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
GARO IR DUJŲ TURBINŲ TEORINIAI PAGRINDAI
TURINYS
PRATARMĖ
ĮVADAS
1. GARO JĖGAINĖS CIKLAS
2. TURBINOS VEIKIMO PRINCIPAS
2.1. Aktyviosios (impulsinės) turbinos veikimo principas
2.2. Reaktyviosios turbinos veikimo principas
3. TURBINOJE VEIKIANČIŲ JĖGŲ KILMĖ
3.1. Aktyviosios jėgos kilmė
3.2. Reaktyviosios jėgos kilmė
4. GARO TEKĖJIMAS KANALAIS
4.1. Tekėjimas tiesiais kanalais
4.2. Tekėjimas kreivais kanalais
4.3. Ištekėjimas iš tūtų be nuostolių
4.4. Ištekėjimas iš tūtų su nuostoliais
4.5. Ištekėjimas iš įstrižai nupjautų tūtų
5. AKTYVIOSIOS PAKOPOS TEORIJA
5.1. Greičių trikampių diagramos sudarymas
5.2. Turbinos galia
5.2.1. Ideali turbina (be nuostolių)
5.2.2. Reali turbina
5.2.3. Iš prieš tai buvusios pakopos ištekančio garo greičiopanaudojimas
5.2.4. Parcialumo laipsnis ir tūtų matmenų nustatymas
5.2.5. Darbo menčių aukščio skaičiavimas
6. REAKTYVIOSIOS PAKOPOS TEORIJA
6.1. Adiabatinio entalpijų skirtumo nustatymas
6.2. Reaktyviosios pakopos galia
6.3. Reaktyviosios turbinos naudingumo koeficientas
7. RADIALIOSIOS PAKOPOS TEORIJA
7.1. Radialiosios pakopos galia
7.2. Radialiosiose turbinose naudojamas adiabatinis entalpijų skirtumas
8. NAUDINGIAUSIOJO PERIFERINIO GREIČIO MAŽINIMAS
8.1. Būtinumas mažinti naudingiausiąjį periferinį greitį
8.2. Greičio pakopos
8.3. Slėgio pakopos
9. NUOSTOLIAI GARO TURBINOSE
9.1. Vidiniai nuostoliai
9.1.1. Nuostoliai tūtose
9.1.2. Nuostoliai darbo mentėse
9.1.3. Ištekėjimo nuostoliai
9.1.4. Nuostoliai dėl trinties ir ventiliacijos
9.1.5. Nuostoliai pro vidaus tarpelius
9.2. Išoriniai nuostoliai
9.2.1. Mechaniniai nuostoliai
9.2.2. Garo nuostoliai dėl nuotėkio pro išorinius sandariklius
9.2.3. Šviežiojo garo įleidimo į turbiną nuostoliai
9.3. Turbinos naudingumo koeficientai
9.4. Garo sąnaudų skaičiavimas
9.5. Aktyviosios (impulsinės) daugiapakopės turbinos
9.5.1. Aktyviosios daugiapakopės turbinos šiluminis procesas h–s diagramoje
9.5.2. Šilumos grįžimo koeficientas
9.5.3. Būdingasis (Parsonso) koeficientas
9.5.4. Aktyviosios turbinos, kurioje sukeliama reakcija, slėgio pakopa
9.5.5. Vienpakopės aktyviosios turbinos, kurios darbo rate sukeliama reakcija, skaičiavimas
9.5.6. Ribinės galios turbinos
10. TURBINŲ DARBAS KINTAMU REŽIMU
10.1. Principinės reguliavimo schemos
10.2. Garo srauto priklausomybė nuo slėgio ir priešslėgio esant kintamam darbo režimui
10.2.1. Turbina, veikianti esant dideliam vakuumui(kondensacinė turbina)
10.2.2. Priešslėgio turbina
10.3. Režiminės diagramos
11. PRAMONINĖS IR ENERGETINĖS TURBINOS
11.1. Turbinos, kurių tarpinių pakopų garas paimamas regeneracijai
11.2. Reaktyviosios daugiapakopės turbinos
11.3. Kombinuotos aktyviosios-reaktyviosios turbinos
11.4. Baumano pakopa
11.5. Termofikacinės turbinos
11.6. Garo turbinų pranašumai ir trūkumai
12. DUJŲ TURBINOS
12.1. Dujų turbinų ciklai
12.2. Vidinių nuostolių įtaka dujų turbinos darbui
12.3. Dujų turbinos įrenginio naudingumo koeficiento didinimo būdai
13. TURBINŲ VELENAI
13.1. Velenų tipai
13.2. Veleno ekscentricitetas ir įlinkis
14. KONDENSACINIAI TURBINŲ ĮRENGINIAI
14.1. Kondensacija ir jos nauda turbinai
14.2. Kondensacinio įrenginio elementai
14.3. Kondensatorių skaičiavimas
15. TURBINOS TEPALO ŪKIS
15.1. Turbinos tepimo, naudojant tūrinį siurblį, schema
15.2. Turbinos tepimo, naudojant išcentrinį siurblį, schema
16. TURBINŲ REGULIAVIMAS
16.1. Reguliavimo uždaviniai
16.2. Principinės reguliavimo schemos
16.2.1. Tiesioginio reguliavimo schema
16.2.2. Statinė reguliavimo charakteristika
16.2.3. Reguliavimo sistemos nejautrumas
16.2.4. Turbinos valdymo mechanizmas (sinchronizatorius)
16.2.5. Netiesioginio reguliavimo schemos
17. TURBINŲ KONSTRUKCIJOS IR TAIKYMAS
17.1. Garo turbinos
17.2. Dujų turbinos
17.3. Kombinuotojo ciklo turbinos
17.4. SOFC – dujų turbinos hibridas
PRIEDAI
1. Uždaviniai ir jų sprendiniai
2. Dviejų greičio pakopų garo turbinos skaičiavimas
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.