Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
Pratarmė
Įvadas
1. Pagrindinės chemijos sąvokos
2. Pagrindiniai chemijos dėsniai
2.1. Uždavinių sprendimo pavyzdžiai
2.2. Užduotys savarankiškai spręsti
3. Neorganiniai junginiai
3.1. Neorganinių junginių nomenklatūra
3.2. Neorganinių junginių klasifikacija
3.3. Laboratorinis darbas „Neorganinių junginių klasės“
3.4. Užduotys savarankiškai spręsti
4. Atomo sandara
4.1. Atomo branduolio sudėtis
4.2. Atomų elektroninių apvalkalų sandara
4.3. Elektronų išsidėstymo atome seka
4.4. Pagrindinė ir sužadintoji atomo būsenos
4.5. Atomų sandaros ir periodinės elementų sistemos ryšys
4.6. Elementų ir jų junginių savybių periodiškumas
4.7. Užduotys savarankiškai spręsti
5. Cheminis ryšys
5.1. Kovalentinis ir joninis ryšiai
5.2. Metališkasis ryšys
5.3. Vandenilinis ryšys
5.4. Elektrostatinė molekulių sąveika
5.5. Koordinacinis ryšys ir kompleksiniai junginiai
5.6. Užduotys savarankiškai spręsti
6. Tirpalai
6.1. Tirpimo esmė. Tirpumas
6.2. Tirpalų koncentracija
6.3. Laboratorinis darbas „Molinės koncentracijos tirpalo paruošimas“
6.4. Uždavinių sprendimo pavyzdžiai
6.5. Užduotys savarankiškai spręsti
6.6. Neelektrolitų tirpalų savybės
6.6.1. Tirpalų garų slėgis
6.6.2. Tirpalų virimo ir stingimo temperatūros
6.6.3. Tirpalo osmosinis slėgis
6.7. Uždavinių sprendimo pavyzdžiai
6.8. Uždaviniai savarankiškai spręsti
6.9. Elektrolitai. Elektrolitinė disociacija
6.9.1. Disociacijos laipsnis
6.9.2. Silpnieji ir stiprieji elektrolitai
6.9.3. Vandens disociacija. Vandenilio rodiklis
6.9.4. Indikatoriai
6.9.5. Uždavinių sprendimo pavyzdžiai
6.9.6. Užduotys savarankiškai spręsti
6.10. Reakcijos elektrolitų tirpaluose
6.10.1. Uždavinių sprendimo pavyzdžiai
6.10.2. Uždaviniai savarankiškai spręsti
6.11. Druskų hidrolizė
6.11.1. Užduotys savarankiškai spręsti
6.12. Laboratorinis darbas „Elektrolitinė disociacija, reakcijos tirpaluose ir druskų hidrolizė“
7. Elektrocheminiai procesai
7.1. Oksidacijos–redukcijos procesai
7.1.1. Oksidacijos–redukcijos reakcijos
7.1.2. Tipiškieji reduktoriai ir oksidatoriai
7.1.3. Oksidacijos–redukcijos reakcijų lygčių sudarymas
7.2. Laboratorinis darbas „Oksidacijos–redukcijos reakcijos“
7.2.1. Uždavinių sprendimo pavyzdžiai
7.2.2. Užduotys savarankiškai spręsti
7.3. Galvaniniai elementai. Elektrodų potencialai
7.4. Elektrolizė. Jos dėsniai
7.4.1. Uždavinių sprendimo pavyzdžiai
7.4.2. Uždaviniai svarankiškai spręsti
8. Metalai ir jų savybės
8.1. Metalų gavimas
8.2. Metalų fizinės savybės
8.3. Metalų cheminės savybės
8.4. Metalų korozija
8.5. Laboratorinis darbas „Metalų cheminės savybės ir korozija“
8.6. Užduotys savarankiškai spręsti
9. Nemetalų fizikinių ir cheminių savybių apžvalga
9.1. VIIA grupės elementai: fluoras, chloras, bromas ir jodas
9.2. VIA grupės elementai: deguonis, siera, selenas, telūras
9.3. VA grupės elementai: azotas, fosforas
9.4. Laboratorinis darbas „Kai kurių nemetalų ir jų junginių cheminės savybės“
9.5. Užduotys savarankiškai spręsti
10. Namų darbų užduotys
11. Priedai
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.