Viso knygų: 1064
el. paštaskodas
TURINYS
PRATARMĖ
1. AUTOMATINIO VALDYMO SISTEMŲ SANDARA
1.1. Automatinis valdymas: kas tai yra?
1.2. Automatinių sistemų klasifikavimas
1.3. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai
KLAUSIMAI SAVARANKIŠKOMS STUDIJOMS
LITERATŪRA
UŽDAVINIŲ SPRENDIMO PAVYZDŽIAI
UŽDAVINIAI
2. MATEMATINIO MODELIAVIMO PAGRINDAI
2.1. Laiko sritis ir diferencialinės lygtys
2.1.1. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai
2.1.2. Diferencialinių lygčių sprendiniai
2.1.3. Tiesiškumas ir superpozicija
2.1.4. Matematinių modelių tiesinė aproksimacija
2.1.5. Singuliariosios funkcijos
KLAUSIMAI SAVARANKIŠKOMS STUDIJOMS
LITERATŪRA
UŽDAVINIŲ SPRENDIMO PAVYZDŽIAI
UŽDAVINIAI
2.2. Kompleksinė sritis ir Laplace’o transformacija
2.2.1. Laplace’o transformacija
2.2.2. Atvirkštinė Laplace’o transformacija
2.2.3. Pagrindinės Laplace’o transformacijų savybės
2.2.4. Laplace’o transformacijų lentelė
2.2.5. Laplace’o transformacijos taikymas
2.2.6. Skleidimas elementariosiomis trupmenomis
2.2.7. Sąsūkos (kompozicijos) integralo metodas
2.2.8. Kompleksinė plokštuma: polių ir nulių modelis
2.2.9. Grafinis reziduumų skaičiavimas
2.2.10. Antrosios eilės sistemos modeliai
KLAUSIMAI SAVARANKIŠKOMS STUDIJOMS
LITERATŪRA
UŽDAVINIŲ SPRENDIMO PAVYZDŽIAI
UŽDAVINIAI
3. PERDAVIMO FUNKCIJOS. STRUKTŪRINĖS SCHEMOS.SIGNALŲ GRAFAI
3.1. Perdavimo funkcijos
3.1.1. Perdavimo funkcijų savybės
3.2. Struktūrinės schemos
3.2.1. Struktūrinės schemos kanoninė forma
3.3. Signalų grafai
3.3.1. Pagrindiniai apibrėžimai
3.3.2. Signalų grafų sudarymas
KLAUSIMAI SAVARANKIŠKOMS STUDIJOMS
LITERATŪRA
UŽDAVINIŲ SPRENDIMO PAVYZDŽIAI
UŽDAVINIAI
4. FIZINIŲ SISTEMŲ MODELIAI
4.1. Elektrinės sistemos
4.2. Mechaninės sistemos
4.2.1. Slenkamojo judesio sistemos
4.2.2. Sukamojo judesio sistemos
4.2.3. Proporciniai mechaniniai elementai
4.3. Elektromechaninės sistemos
4.4. Hidraulinės sistemos
4.5. Pneumatinės sistemos
4.6. Šiluminės sistemos: šilumos perdavimas
4.7. Procesai
KLAUSIMAI SAVARANKIŠKOMS STUDIJOMS
LITERATŪRA
UŽDAVINIŲ SPRENDIMO PAVYZDŽIAI
UŽDAVINIAI
5. STRUKTŪRINIŲ SCHEMŲ IR SIGNALŲ GRAFŲ ALGEBRA
5.1. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai
5.2. Struktūrinių schemų algebra
5.2.1. Sistemos įėjimų superpozicija
5.2.2. Sudėtingų struktūrinių schemų prastinimas
5.2.3. Masono formulės taikymas
5.3. Signalų grafų algebra
KLAUSIMAI SAVARANKIŠKOMS STUDIJOMS
LITERATŪRA
UŽDAVINIŲ SPRENDIMO PAVYZDŽIAI
UŽDAVINIAI
6. SISTEMŲ STABILUMAS
6.1. Tiesinės sistemos stabilumo sąlygos
6.2. Stabilumo kriterijai
6.2.1. Routho stabilumo kriterijus
6.2.2. Hurwitzo stabilumo kriterijus
6.2.3. Grandininės trupmenos stabilumo kriterijus
KLAUSIMAI SAVARANKIŠKOMS STUDIJOMS
LITERATŪRA
UŽDAVINIŲ SPRENDIMO PAVYZDŽIAI
UŽDAVINIAI
7. SISTEMŲ VALDYMO TIKSLUMO ANALIZĖ
7.1. Valdymo paklaidos
7.2. Statinė paklaida
7.2.1. Uždarosios sistemos statinė paklaida
7.2.2. Vienetinio grįžtamojo ryšio sistemos statinė paklaida
7.3. Sistemų tipai. Statinės paklaidos konstantos
7.4. Statinė paklaida dėl trikdžių poveikio
7.5. Nevienetinio grįžtamojo ryšio sistemos valdymo paklaida
7.6. Paklaidos eilutė
KLAUSIMAI SAVARANKIŠKOMS STUDIJOMS
LITERATŪRA
UŽDAVINIŲ SPRENDIMO PAVYZDŽIAI
UŽDAVINIAI
8. VALDYMO PROCESO DINAMIKOS ANALIZĖ
8.1. Analizės metodai
8.1.1. Tiesioginiai analizės metodai
8.1.2. Šalutiniai analizės metodai
8.2. Pereinamojo proceso charakteristikos
8.2.1. Pirmosios eilės sistemos reakcijos charakteristikos
8.2.2. Antrosios eilės sistemos reakcijos charakteristikos
8.2.3. Aukštesnės eilės sistemos reakcijos dominantė
KLAUSIMAI SAVARANKIŠKOMS STUDIJOMS
LITERATŪRA
UŽDAVINIŲ SPRENDIMO PAVYZDŽIAI
UŽDAVINIAI
9. ŠAKNŲ HODOGRAFO ANALIZĖ
9.1. Šaknų hodografo savybės
9.2. Šaknų hodografo konstravimas
9.3. Šaknų kontūrai
9.4. Vėlinimo sistemos šaknų hodografas
KLAUSIMAI SAVARANKIŠKOMS STUDIJOMS
LITERATŪRA
UŽDAVINIŲ SPRENDIMO PAVYZDŽIAI
UŽDAVINIAI
10. SISTEMŲ DAŽNINĖS CHARAKTERISTIKOS
10.1. Harmoninė reakcija
10.2. Dažninė perdavimo funkcija
10.3. Dažninės charakteristikos
10.3.1. Bode diagramos
10.3.2. Polinė diagrama
10.3.3. Nicholso diagrama
10.4. Uždarosios sistemos dažninės charakteristikos
10.5. Valdymo proceso kokybės charakteristikos
10.5.1. Statinės paklaidos ir dažninės charakteristikos
KLAUSIMAI SAVARANKIŠKOMS STUDIJOMS
LITERATŪRA
UŽDAVINIŲ SPRENDIMO PAVYZDŽIAI
UŽDAVINIAI
11. SISTEMŲ JAUTRUMO MATAVIMAI
11.1. Sistemos reakcijos jautrumas
11.2. Perdavimo funkcijos jautrumas
11.3. Charakteristinių šaknų jautrumas
11.3.1. Jautrumas ir šaknų hodografas
KLAUSIMAI SAVARANKIŠKOMS STUDIJOMS
LITERATŪRA
UŽDAVINIŲ SPRENDIMO PAVYZDŽIAI
UŽDAVINIAI
12. SANTYKINIO STABILUMO ANALIZĖ
12.1. Stabilumo atsarga
12.1.1. Stabilumo atsarga ir sistemos reakcija
12.2. Santykinis stabilumas ir dažnių sritis
12.2.1. Stabilumo analizė panaudojant konforminį atvaizdį
12.2.2. Stabilumo atsargos
12.3. Stabilumo atsargos ir šaknų hodografas
KLAUSIMAI SAVARANKIŠKOMS STUDIJOMS
LITERATŪRA
UŽDAVINIŲ SPRENDIMO PAVYZDŽIAI
UŽDAVINIAI
13. REGULIATORIŲ PROJEKTAVIMAS
13.1. Sistemų projektavimo uždaviniai
13.2. Reguliatorių parinkimo kriterijai
13.3. Tipiniai reguliatoriai ir jų veikimas
13.3.1. Proporcingojo valdymo poveikis
13.3.2. Integralinio valdymo dėsnis
13.3.3. Diferencialinio valdymo dėsnis
13.3.4. Fazinių kompensatorių veikimas
13.4. Reguliatorių derinimo metodai
13.5. Derinimas naudojant šaknų hodografą
13.5.1. Statinio tikslumo didinimas
13.5.2. Dinaminių charakteristikų gerinimas
13.5.3. PID reguliatoriaus bei fazės vėlinimo ir užskubos kompensatoriaus derinimas
13.6. Derinimas naudojant Bode diagramas
13.6.1. Statinio tikslumo didinimas
13.6.2. Fazinių kompensatorių derinimas
13.7. Zieglerio ir Nicholso metodai
KLAUSIMAI SAVARANKIŠKOMS STUDIJOMS
LITERATŪRA
UŽDAVINIŲ SPRENDIMO PAVYZDŽIAI
UŽDAVINIAI
UŽDAVINIŲ ATSAKYMAI
1 SKYRIUS
2 SKYRIUS
3 SKYRIUS
4 SKYRIUS
5 SKYRIUS
6 SKYRIUS
7 SKYRIUS
8 SKYRIUS
9 SKYRIUS
10 SKYRIUS
11 SKYRIUS
12 SKYRIUS
13 SKYRIUS
PRIEDAI
1 priedas. FIZIKINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMO VIENETAI
2 priedas. MEDŽIAGŲ FIZINĖS SAVYBĖS
RODYKLĖ

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.