Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Microwave Engineering with Application to Measurement
TURINYS
1. ELEKTROMAGNETINIŲ BANGŲ SKLIDIMAS LINIJA
1.1. Mikrobangų linijos. Pagrindinės jų elektrodinaminės savybės
1.2. Banginės sąvokos
1.4. Krintanti ir atspindėta bangos
1.5. Atspindžio koeficientas
1.6. Bangų sklidimo režimai
1.7. Linijų nereguliarumų elektrodinaminės analizės bendrieji principai
2. SKLAIDOS MATRICA
2.1. S-parametrų fizikinė prasmė
2.2. Pagrindinės sklaidos matricos savybės
2.3. Antriniai S-matricos parametrai
2.4. Grandinių elementų su sutelktais parametrais S-matricos
3. MB GRANDINIŲ ANALIZĖS METODAI
3.1. Matricinis MB grandinių analizės metodas
3.2. Topologinis MB grandinių analizės metodas
3.3. Signalinių grafų prastinimo taisyklės
3.4. Signalinių grafų sudarymo taisyklės
4. BANGOLAIDINĖS LINIJOS
4.1. Pagrindiniai bangolaidinių linijų parametrai
4.2. Bangolaidinių linijų nereguliarumai
4.3. Bangolaidinių linijų flanšinės jungtys
5. KOAKSIALINĖS LINIJOS
5.1. Pagrindiniai koaksialinių linijų parametrai
5.2. Nereguliarumai koaksialinėse linijose
5.3. Atraminiai izoliatoriai
5.4. Koaksialinių jungčių tipai
6. JUOSTELINĖS LINIJOS
6.1. Simetrinės juostelinės linijos
6.2. Nesimetrinės juostelinės linijos
6.3. Plyšinė juostelinė linija
6.4. Koplanarinės linijos
6.5. Juostelinių linijų dielektriniai pagrindai
7. KETVIRČIO BANGOS TRANSFORMATOR IAI
7.1. Ketvirčio bangos transformatorių naudojimas impedanso transformavimui
7.2. Daugelio sekcijų Čebyševo transformatorių skaičiavimo metodika
8. MB GRANDINIŲ SUDERINIMAS
8.1. Siaurajuosčio MB grandinių suderinimo metodai
8.2. Plačiajuosčio MB grandinių suderinimo teorinės galimybės
8.3. Plačiajuosčio MB grandinių suderinimo metodai
9. APKROVOS
9.1. Apkrovų tipai ir pagrindiniai parametrai
9.2. Koaksialinės apkrovos
9.2.1. Rezistyvinės apkrovos
9.2.2. Apkrovos su tūriniais sugėrikliais
9.2.3. Koaksialinės trumpojo jungimo apkrovos
9.3. Bangolaidinės apkrovos
10. SUSIETOSIOS LINIJOS
10.1. Kvazidiskretiniai ryšio elementai
10.2. Paskirstytasis ryšys
11. KRYPTINIAI ATŠAKOTUVAI
11.1. Kryptinių atšakotuvų savybės ir pagrindiniai parametrai
11.2. Bangolaidiniai kryptiniai atšakotuvai
11.3. Koaksialiniai kryptiniai atšakotuvai
11.4. Mikrojuosteliniai kryptiniai atšakotuvai
12. GALIOS DALIKLIAI – SUMATORIAI
12.1. Žiediniai galios dalikliai
12.2. Šleifiniai kryptiniai atšakotuvai
13. MB KOMUTATORIAI
13.1. Mechaniniai ir elektromechaniniai komutatoriai
13.2. Elektroniniai komutatoriai
14. MB ATENIUATORIAI
14.1. Bangolaidiniai ateniuatoriai
14.2. Koaksialiniai ir mikrojuosteliniai ateniuatoriai
15. MB FILTRAI
15.1. Bendrosios MB filtrų savybės
15.2. MB filtrų realizavimas
15.3. GIG filtrai
16. MB SIGNALŲ KEITIKLIAI
16.1. MB signalų detektoriai
16.2. MB maišikliai
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.