Viso knygų: 1025
el. paštaskodas
MAISTO SAUGOS ĮSTATYMAI
Turinys
1 Tema. Codex Alimentarius – bendrieji principai ir ryšys su Pasaulio sveikatos organizacija
2 tema. Europos Sąjungos institucijos
3 tema. Maisto įstatymo kūrimas: procedūros ir istorija
4 tema. Nuo baltosios knygos iki EMST (EFSA)
5 tema. Oficiali maisto produktų kontrolė, skubiųjų pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (RASFF)
6 tema. Lietuvos maisto kontrolės sistema
7 tema. Maisto higienos paketas
8 tema. Projektiniai su maistu besiliečiančių medžiagų ir maisto įrenginių higienos reikalavimai
9 tema. Maisto ženklinimo reglamentavimas
10 tema. Reglamentas dėl teiginių apie maisto sveikatingumą
11 tema. Ūkinių gyvulių gerovė ir augalų sauga
12 tema. Naujų maisto produktų reglamentas

Knyga neprieinama