Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
APSKAITOS PRAKTIKUMAS
TURINYS
PRATARMĖ
I dalis. TEORINIAI ASPEKTAI
1. Apskaitos informacija valdymo sistemoje
1.1. Apskaitos informacija ir jos vartotojai
1.2. Bendrieji apskaitos principai ir reikalavimai
1.3. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas
1.4. Apskaitos dokumentai ir registrai
1.5. Buhalterinės apskaitos sąskaitos
1.6. Turto ir nuosavybės esmė
1.7. Ilgalaikio turto apskaita
1.8. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimas
1.9. Trumpalaikio turto apskaita
1.10. Atsargų įkainojimas
1.11. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaita
1.12. Buhalterinis balansas
1.13. Finansinė atskaitomybė
1.14. Pelno (nuostolių) ataskaita
1.15. Grynųjų pinigų srautai
1.16. Įmonių veiklos apmokestinimas
II dalis. PRATYBŲ IR SAVARANKIŠKO DARBO APSKAITOS MODULIO UŽDUOTYS
2. Pratybų užduotys
2.1. Apskaitinė lygybė. Balansas
2.2. Ūkinių operacijų įtaka apskaitinei lygybei
2.3. Dvejybinis įrašas apskaitoje
2.4. Bendrasis žurnalas ir didžiosios knygos sąskaitos
2.5. Apskaitos registrai
2.6. Sąskaitos. Sąskaitų korespondencija
2.7. Palūkanų skaičiavimo metodika
2.8. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodika
2.9. Pelno (nuostolių) ataskaita
2.10. Bandomasis balansas
2.11. Apibendrinantis uždavinys, koreguojamieji įrašai, darbinė atskaitomybės lentelė
2.12. Savarankiško darbo užduotys
2.12.1. Pirmoji užduotis
2.12.2. Antroji užduotis
2.12.3. Trečioji užduotis
2.12.4. Ketvirtoji užduotis
2.12.5. Penktoji užduotis
2.12.6. Šeštoji užduotis
2.12.7. Septintoji užduotis
2.12.8. Aštuntoji užduotis
2.12.9. Devintoji užduotis
2.12.10. Dešimtoji užduotis
2.12.11. Vienuoliktoji užduotis
2.12.12. Dvyliktoji užduotis
2.12.13. Tryliktoji užduotis
2.12.14. Keturioliktoji užduotis
2.12.15. Penkioliktoji užduotis
2.12.16. Šešioliktoji užduotis
2.12.17. Septynioliktoji užduotis
2.12.18. Aštuonioliktoji užduotis
2.12.19. Devynioliktoji užduotis
III dalis. BUHALTERINĖS APSKAITOS KOMPIUTERIZAVIMAS
3.1. Informacinės sistemos organizacijoje
3.2. Kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos sistemos
3.3. Kompiuterizuotos apskaitos sistemos pasirinkimas
3.4. Kompiuteriniai virusai
3.5. Naujausios apskaitos sistemų technologijos
3.6. Darbas su kompiuterizuota apskaitos sistema „STEKAS plius“
3.7. Laboratorinis darbas Nr. 1
3.8. Laboratorinis darbas Nr. 2
3.9. Laboratorinis darbas Nr. 3
3.10. Laboratorinis darbas Nr. 4
3.11. Laboratorinis darbas Nr. 5
3.12. Laboratorinis darbas Nr. 6
3.13. Laboratorinis darbas Nr. 7
3.14. Laboratorinis darbas Nr. 8
3.15. Laboratorinis darbas Nr. 9
3.16. Laboratorinis darbas Nr. 10
LITERATŪRA
PRIEDAI

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.