Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
MAGISTRO BAIGIAMOJO DARBO METODINIAI NURODYMAI. Cheminės technologijos fakulteto Chemijos inžinerijos studijų programos magistrantams
TURINYS
1. BENDRIEJI KLAUSIMAI
1.1. Magistro baigiamojo darbo tikslai ir uždaviniai
1.2. Baigiamojo darbo sudėtinės dalys
1.2.1. Mokslinis tiriamasis darbas
1.2.2. Tiriamasis taikomasis darbas
1.4. Baigiamųjų darbų apipavidalinimas
1.5. Pasirengimas ginti baigiamąjį darbą ir jo gynimas
1.6. Gynimo termino pratęsimas ir pakartotinis gynimas
2. MAGISTRO TIRIAMOJO TAIKOMOJO BAIGIAMOJO DARBO ATSKIRŲ DALIŲ RAŠYMO METODINIAI NURODYMAI
2.1. Bendras darbo apibūdinimas ir pagrindiniai rodikliai
2.2. Techninis ekonominis pagrindimas
2.2.1. Pradinė padėtis
2.2.2. Statybos rajono (miesto) charakteristika ir pagrindimas
2.2.3. Žaliavų zonos charakteristika ir materialinio aprūpinimo pagrindimas
2.2.4. Gamybinio pajėgumo ir gamybinės programos pagrindimas
2.2.5. Statybos aikštelės (teritorijos) charakteristika ir pagrindimas
3. DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA
3.1. Projektuojamojo objekto charakteristika
3.2. Profesinės rizikos vertinimas
3.3. Saugi gamyba
3.3.1. Elektros įranga potencialiai sprogioje ir degioje aplinkoje
3.3.2. Sprogiosiose ir degiosiose zonose naudojamos įrangos žymėjimas
3.4. Darbo higiena
3.5. Gaisrinė sauga
4. STATYBINIAI SPRENDIMAI
4.1. Bendrieji duomenys
4.2. Statinio architektūrinė ir konstrukcinė sandara
4.3. Bendrųjų statinio (pastato) inžinerinių sistemų ir technologinės įrangos sprendimai
4.4. Orientacinės statinio naujos statybos, rekonstrukcijos ir griovimo darbų kainos apskaičiavimas
4.5. Pagrindinių įrašų lentelės
5. FINANSINIAI IR EKONOMINIAI SKAIČIAVIMAI
5.1. Inovacijos projektavimo ir diegimo aplinkos analizė: ekonominių ir organizacinių problemų nustatymas
5.2. Projekto investicijos ir jų finansavimo šaltiniai
5.2.1. Ilgalaikio turto vertės skaičiavimas
5.2.2. Trumpalaikio turto (apyvartinių lėšų) vertės skaičiavimas
5.3. Produkcijos gamybos apimtis ir gautinosios pajamos
5.4. Gamybos kaštai
5.4.1. Tiesioginių gamybos kaštų skaičiavimas
5.4.2. Netiesioginių gamybos kaštų skaičiavimas
5.5. Veiklos kaštai
5.6. Finansinės ir investicinės sąnaudos
5.7. Gaminių kainos skaičiavimas
5.8. Projekto pelnas ir grynųjų pinigų srautai
5.9. Grynųjų pinigų srautų ir pelno skaičiavimas rekonstrukcijos (modernizacijos) atveju
5.10. Investicijų efektyvumo vertinimas
5.10.1. Vidutinių svertinių kapitalo kaštų skaičiavimas
5.10.2. Diskontuotas investicijų atsipirkimo laikotarpio skaičiavimas
5.10.3. Grynosios esamosios vertės (GEV) skaičiavimas
5.10.4. Vidinės pelno normos skaičiavimas
5.10.5. Pelningumo arba rentabilumo indekso skaičiavimas
5.10.6. Lūžio taško skaičiavimas
5.11. Pagrindiniai projekto ekonominiai rodikliai
6. APLINKOSAUGINIS VERTINIMAS
PRIEDAI
1 priedas. Pirmojo titulinio lapo pavyzdys
2 priedas. Antrojo titulinio lapo pavyzdys
3 priedas. Baigiamojo darbo užduoties lapo pavyzdys

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.