Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
VERSLO ADMINISTRAVIMO PAGRINDINIŲ STUDIJŲ PRAKTIKOS IR BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO BENDROSIOS NUOSTATOS
TURINYS
PRIEDAI
LENTELĖS
ĮVADAS
1. VERSLO ADMINISTRAVIMO PRAKTIKOS REIKALAVIMAI
1.1 STUDENTŲ PRAKTIKOS TEISINIAI IR ORGANIZACINIAI PAGRINDAI
1.2. PRAKTIKOS ORGANIZAVIMAS
1.3. PRAKTIKOS ATASKAITOS RENGIMAS
1.4. PRAKTIKOS ATASKAITOS VERTINIMAS
2. VERSLO ADMINISTRAVIMO BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO REIKALAVIMAI
2.1. BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO TEISINIAI IR ORGANIZACINIAI PAGRINDAI
2.2. BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBORENGIMO ORGANIZAVIMAS
2.3. BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO RENGIMAS
2.4. BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO VERTINIMAS
LITERATŪRA
SĄVOKŲ ŽODYNAS
PRIEDAI
1 PRIEDAS. STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO SUTARTIS
2 PRIEDAS. STUDENTO PRAKTIKOS PAŽYMĖJIMAS
3 PRIEDAS. STUDENTO PRAKTIKOS PAŽYMĖJIMO PILDYMO TAISYKLĖS
4 PRIEDAS. INFORMACIJA APIE PRAKTIKOS VIETĄ
5 PRIEDAS. PRAKTIKOS ATASKAITOS STRUKTŪRA
6 PRIEDAS. FINANSINIAI SANTYKINIAI RODIKLIAI
7 PRIEDAS. PRAKTIKOS ATASKAITOS TITULINIO LAPO PAVYZDYS
8 PRIEDAS. PARENGTO BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO SAVARANKIŠKUMO PATVIRTINIMAS
9 PRIEDAS. PRIVALOMOSIOS BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO DALYS
10 PRIEDAS. BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO TEMOS TVIRTINIMAS
11 PRIEDAS. REKOMENDUOJAMŲ MOKSLO ŽURNALŲ SĄRAŠAS
12 PRIEDAS. BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO VADOVO ATSILIEPIMO FORMA
13 PRIEDAS. BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO TITULINIŲ LAPŲ PAVYZDŽIAI
14 PRIEDAS. BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO RECENZIJOS FORMA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.