Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TRUMPO TEORINĖS MECHANIKOS KURSO UŽDAVINIŲ RINKINYS
TURINYS
1. STATIKA
1.1. Plokščioji susikertančių jėgų sistema
PAVYZDŽIAI
SAVARANKIŠKO DARBO UŽDAVINIAI
Trijų jėgų teorema
PAVYZDŽIAI
SAVARANKIŠKO DARBO UŽDAVINIAI
1.2. Plokščioji lygiagrečių jėgų sistema. Jėgų porų sistema
PAVYZDŽIAI
SAVARANKIŠKO DARBO UŽDAVINIAI
1.3. Plokščioji bet kaip išdėstytų jėgų sistema
Plokščiosios jėgų sistemos redukcija
PAVYZDŽIAI
SAVARANKIŠKO DARBO UŽDAVINIAI
Plokščiosios jėgų sistemos pusiausvyra
PAVYZDŽIAI
SAVARANKIŠKO DARBO UŽDAVINIAI
1.4. Pusiausvyra įvertinant trintį
PAVYZDŽIAI
SAVARANKIŠKO DARBO UŽDAVINIAI
1.5. Kūnų sistemos pusiausvyra
PAVYZDŽIAI
SAVARANKIŠKO DARBO UŽDAVINIAI
Santvaros
PAVYZDŽIAI
SAVARANKIŠKO DARBO UŽDAVINIAI
1.6. Erdvinė jėgų sistema
Erdvinės susikertančių jėgų sistemos redukcija
PAVYZDYS
SAVARANKIŠKO DARBO UŽDAVINIAI
Erdvinės susikertančių jėgų sistemos pusiausvyra
PAVYZDŽIAI
SAVARANKIŠKO DARBO UŽDAVINIAI
Erdvinės lygiagrečių jėgų sistemos pusiausvyra
PAVYZDYS
SAVARANKIŠKO DARBO UŽDAVINIAI
Bet kaip erdvėje išdėstytų jėgų redukcija
PAVYZDŽIAI
SAVARANKIŠKO DARBO UŽDAVINIAI
Bet kaip erdvėje išdėstytų jėgų pusiausvyra
PAVYZDŽIAI
SAVARANKIŠKO DARBO UŽDAVINIAI
2. KINEMATIKA
2.1. Taško kinematika
Taško judėjimo dėsnis
PAVYZDŽIAI
Taško greitis ir pagreitis
PAVYZDŽIAI
Tolygus ir tolygiai kintamas taško judėjimas
PAVYZDŽIAI
SAVARANKIŠKO DARBO UŽDAVINIAI
2.2. Kūno slinkimas ir sukimasis
PAVYZDŽIAI
SAVARANKIŠKO DARBO UŽDAVINIAI
2.3. Plokščiasis kūno judėjimas
Plokščiai judančio kūno taškų greičiai
PAVYZDŽIAI
Plokščiai judančio kūno taškų pagreičiai
PAVYZDŽIAI
SAVARANKIŠKO DARBO UŽDAVINIAI
3. DINAMIKA
3.1. Taško dinamika. D’Alambero principas
PAVYZDŽIAI
SAVARANKIŠKO DARBO UŽDAVINIAI
3.2. Bendrosios taško dinamikos teoremos
Judėjimo kiekio teorema
PAVYZDŽIAI
Kinetinio momento teorema
PAVYZDŽIAI
Kinetinės energijos teorema
PAVYZDŽIAI
SAVARANKIŠKO DARBO UŽDAVINIAI
3.3. Mechaninės sistemos dinamika
Inercijos (masės) centro judėjimo teorema
PAVYZDYS
SAVARANKIŠKO DARBO UŽDAVINIAI
Sistemos judėjimo kiekio teorema
PAVYZDYS
SAVARANKIŠKO DARBO UŽDAVINIAI
Sistemos kinetinės energijos teorema
PAVYZDYS
SAVARANKIŠKO DARBO UŽDAVINIAI
3.4. Standžiojo kūno slenkamojo ir sukamojo judėjimų dinamika
Slenkamojo judėjimo dinamika
PAVYZDYS
Kūno sukimosi diferencialinė lygtis
PAVYZDŽIAI
SAVARANKIŠKO DARBO UŽDAVINIAI
3.5. Plokščiojo judėjimo dinamika
PAVYZDŽIAI
SAVARANKIŠKO DARBO UŽDAVINIAI
4. ANALIZINĖ MECHANIKA
4.1. Virtualiųjų poslinkių principas
PAVYZDŽIAI
SAVARANKIŠKO DARBO UŽDAVINIAI
4.2. Bendroji dinamikos lygtis
PAVYZDYS
SAVARANKIŠKO DARBO UŽDAVINIAI
4.3. Lagranžo antrojo tipo lygtys
PAVYZDYS
SAVARANKIŠKO DARBO UŽDAVINIAI
LITERATŪRA
KNYGOJE VARTOJAMI ŽYMĖJIMAI

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.