Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
100 ĮMONĖS VEIKLOS ANALIZĖS UŽDUOČIŲ
TURINYS
PRATARMĖ
1. ĮMONĖS VEIKLOS ANALIZĖS ĮVADAS
3. ĮMONĖS VEIKLOS FINANSINĖ ANALIZĖ
3.1. FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMO PRINCIPAI
3.2. VERTIKALIOJI IR HORIZONTALIOJI FINANSINIŲ ATASKAITŲ ANALIZĖ
3.3. SANTYKINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ
3.4. RIZIKOS VERTINIMAS
4. ĮMONĖS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ
4.1. ĮMONĖS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖS ESMĖ
4.2. DARBO RODIKLIŲ ANALIZĖ
4.3. ĮMONĖS VEIKLOS PROCESŲ ANALIZĖ
4.4. VARTOTOJŲ, PRODUKTŲ IR KAINŲ ANALIZĖ
4.5. IŠLAIDŲ ANALIZĖ
5. ĮMONĖS VERTĖS NUSTATYMAS
PRIEDAI
BENDRIEJI EKONOMINIAI RODIKLIAI
1 lentelė. Veikiančių ūkio subjektų skaičius metų pradžioje pagal ekonominės veiklos rūšis
2 lentelė. Veikiančių ūkio subjektų skaičius metų pradžioje pagal pajamų grupes
3 lentelė. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius pagal darbuotojų skaičių 2013 metų pradžioje
4 lentelė. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje pagal pajamų grupes
5 lentelė. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje pagal ekonominės veiklos rūšis
6 lentelė. Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių ir jų darbuotojų skaičius
7 lentelė. Pagrindiniai ekonominės ir socialinės raidos rodikliai 2005–2012 m.
8 lentelė. Nedarbo lygis, proc.
9 lentelė. Darbo užmokesčio ir infliacijos rodikliai
SVARBIAUSI ĮMONIŲ FINANSINIAI RODIKLIAI
10 lentelė. Bendrasis pelningumas
11 lentelė. Ataskaitinių metų pelningumas
12 lentelė. Bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas
13 lentelė. Greitojo trumpalaikio mokumo koeficientas
14 lentelė. Pastovaus mokumo koeficientas
15 lentelė. Bendrasis skolos koeficientas
16 lentelė. Manevringumo koeficientas
17 lentelė. Turto apyvartumo koeficientas
18 lentelė. Debitorinio įsiskolinimo apyvartumo koeficientas

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.