Viso knygų: 845
  el. paštaskodas
  DUOMENŲ BAZIŲ KŪRIMAS MICROSOFT OFFICE ACCESS 2010
  TURINYS
  ĮVADAS
  1. Pažintis su duomenų bazių valdymo sistema „MS Access“
  1.1. Duomenų bazių valdymo sistemų naudojimas
  1.2. Duomenų bazės struktūriniai elementai ir modeliai
  Kontroliniai klausimai
  2. DUOMENŲ BAZIŲ KŪRIMAS
  2.1. Pagrindinės sąvokos
  2.2. „MS Access“ programos paleidimas
  2.3. Duomenų bazės kūrimas pagal šabloną
  2.4. Duomenų bazės kūrimas nuo pradžių
  2.4.1. Backstage (užkulisinis) rodinys
  2.4.2. Juostelė
  2.4.3. Skirtukų komandų grupės
  2.4.4. Sparčiosios prieigos įrankių juosta
  2.4.5. Naršymo sritis
  2.4.6. Būsenos juosta
  2.4.7. Duomenų bazės rodiniai
  2.4.8. Pagalba
  Kontroliniai klausimai
  3. Lentelės
  3.1. Lentelių projektavimas
  3.1.1. Lentelė
  3.1.2. Lentelės dizainas
  3.2. Lentelės laukų parametrai
  3.3. Duomenų tipas
  3.4. Pirminis raktas
  3.5. Įvesties šablono sudarymas
  3.6. Tinkamumo taisyklė ir operatoriai
  7 lentelė Loginių reiškinių pavyzdžiai
  Operatorius Like
  3.7. Ryšiai
  3.8. Duomenų bazės užpildymas
  3.9. Lentelių redagavimas ir formatai
  Lentelės eilučių aukštis
  Laukų tvarkymo vietinis meniu
  Kontroliniai klausimai
  Savarankiška užduotis
  4. DUOMENŲ PAIEŠKA, RŪŠIAVIMAS IR FILTRAVIMAS
  4.1. Paieška
  4.1.1. Įrašų naršymas
  4.1.2. Konkrečių įrašų paieška
  4.2. Įrašų filtravimas
  4.3. Išplėstieji filtrai ir rūšiavimas
  5. Užklausos
  5.1. Užklausų projektavimas
  5.2. Loginiai operatoriai ir specialūs simboliai užklausos kriterijuose
  5.3. Suminės užklausos
  5.4. Užklausų tipai
  5.5. Skaičiuojamieji laukai
  5.6. Užklausų projektavimas
  5.7. Užklausų savybių nustatymas
  Kontroliniai klausimai
  Savarankiška užduotis
  6. Formos
  6.1. Formų kūrimo būdai
  6.2. Formos projektavimo įrankiai
  6.3. Formos darbo savybių nustatymas
  6.4. Duomenų apsauga formose
  6.5. Formos struktūros redagavimas
  Kontroliniai klausimai
  Savarankiška užduotis
  7. Ataskaitos
  7.1. Ataskaitų sudarymas
  7.2. Ataskaitos peržiūra, spausdinimas ir lapo parametrų nustatymas
  7.3. Ataskaitų formatai
  7.4. Ataskaitų redagavimas
  Kontroliniai klausimai
  Savarankiška užduotis
  8. SUDĖTINGESNĖS „MS ACCESS“ PRIEMONĖS
  8.1. Formų informaciniai išrinkimo laukai
  8.2. Duomenų importas ir eksportas
  8.3. Duomenų apsauga
  9. Pasirinktinių naršymo srities kategorijų ir grupių kūrimas
  9.1. Pasirinktinės kategorijos kūrimas
  9.2. Pasirinktinės grupės kūrimas
  9.2.1. Objektų įtraukimas į pasirinktinę grupę
  9.2.2. Nepriskirtų objektų grupės slėpimas
  9.3. Komutatoriaus tvarkytuvas
  9.4. Automatinis paleidimas
  9.5. Programos savybių parinktys
  Savarankiška užduotis
  10. Vartotojo sąsajos (UI) makrokomandos kūrimas
  10.1. Kas nauja?
  10.2. Atskiros makrokomandos kūrimas
  10.3. Įdėtosios makrokomandos kūrimas
  10.4. Susijusių veiksmų grupavimas
  10.5. Programos eigos valdymas, naudojant „If“, „Else If“ ir „Else“
  10.5.1. Bloko „If“ įtraukimas į makrokomandą
  10.5.2. Įtraukite blokus „Else“ arba „Else If“ į bloką „If“
  10.6. Microsoft Access makrokomandų apžvalga
  10.7. Makrokomandų kūrimo pavyzdžiai
  Kontroliniai klausimai
  Savarankiškos užduotys
  11. PRIEDAI
  11.1. Lentelės struktūros aprašymo pavyzdys
  11.2. Duomenų bazių struktūrų pavyzdžiai
  11.3. Programos Microsoft Office Access spartieji klaviatūros klavišai
  11.4. Pasirinktinių formatų taikymas datos ir laiko duomenims
  11.5. Pasirinktinių formatų taikymas skaitiniams duomenims
  11.6. Įvesties šablono pavyzdžiai
  11.7. Tikrinimo taisyklių pavyzdžiai
  11.8. Kurį failo formatą naudoti dirbant su programa „MS Access 2010“?
  LITERATŪRA

  Knyga neprieinama