Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
ĮVADAS
1. FIZIKINIAI AKUSTOELEKTRONIKOS PAGRINDAI IR AKUSTOELEKTRONINIŲ ĮTAISŲ TAIKYMAS
1.1. Tampriųjų bangų sklidimas kietuosiuose kūnuose
1.2. PAB sužadinimas
1.3. Elektrodiniai PAB keitikliai ir akustinio trakto elementai
1.4. Aukštadažniai akustoelektronikos reiškiniai
1.5. Akustoelektroninių įtaisų taikymas
1.6. PAB jutiklių schemotechnika
1.7. PAB jutiklių dažnio generatorių parinkimo kriterijai
1.8. PAB generatorių stabilumo padidinimo būdai
1.9. PAB įtaisų medžiagos
2. PAB ĮTAISŲ MODELIAI
2.1. Modelių apžvalga
2.2. Skersinės PAB dedamosios judesio lygtis
2.3. Vienfazio elektrodinio keitiklio ekvivalentinė schema
2.4. Dvifazio elektrodinio keitiklio ekvivalentinė schema
2.5. Supaprastinti PAB keitiklių modeliai
3. ELEKTROSTATINIO KRŪVIO TANKIO PASISKIRSTYMO ELEKTRODŲ STRUKTŪROSE APROKSIMACIJA
3.1. Elektrostatinio krūvio tankio pasiskirstymo apskaičiavimo ypatybės
3.2. Aproksimacijos uždavinio sprendimas
3.3. Elektrodų gardelės apribojimo paklaidos
4. AKUSTOELEKTRONINIŲ ĮTAISŲ SINTEZĖ IR ANALIZĖ
4.1. Akustoelektroninių įtaisų projektavimas
4.2. Aukštesniųjų harmonikų keitiklių sintezė
4.3. Apibendrintas paviršinių akustinių bangų įtaisų modelis
4.4. Vėduokliniai keitikliai
4.5. Trifaziai keitikliai
4.6. Talpa subalansuoti keitikliai
4.7. Juosteliniai šakotuvai
4.8. PAB jutiklių modeliai
4.9. PAB įtaisų charakteristikų modeliavimas atsižvelgiant į topologijos paklaidas
5. AKUSTOELEKTRONINIŲ ĮTAISŲ PARAMETRAI
5.1. PAB harmonikų įtaisai
5.2. Akustoelektroniniai jutikliai
5.3. Siaurajuosčiai PAB filtrai
5.4. Televizijos imtuvo tarpinio dažnio traktas su PAB filtru
5.5. Generatorius su PAB vėlinimo linija
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.