Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
DARBO EKONOMIKOS LABORATORINIŲ IR PRAKTINIŲ DARBŲ UŽDUOTYS
TURINYS
PRIEDŲ SĄRAŠAS
STUDENTŲ DARBŲ PAVYZDŽIŲ SĄRAŠAS
Įvadas
1. DARBO RINKOS EKONOMIKA
1.1 .DARBO RINKA
1.2. DARBO PASIŪLA IR PAKLAUSA
1.3. GYVENTOJŲ SKAIČIAUS ĮTAKA DARBO RINKAI
1.4. GYVENTOJŲ UŽIMTUMAS IR NEDARBAS
1.5. PROFSĄJUNGOS IR DARBO RINKA
1.6. DARBO RINKOS DIKRIMINACIJA
1.7. GYVENIMO GEROVĖ
2. PERSONALO EKONOMIKA
2.1.VIDINĖ DARBO RINKA
2.2. ŽMOGUS IR DARBO HUMANIZAVIMAS
2.3. DARBO SUTARTYS
2.4. DARBO NAŠUMAS
2.5. DARBO IR SOCIALINIAI KAŠTAI
2.6. DARBUOTOJŲ IR JŲ SKAIČIAUS PLANAVIMO PAGRINDAI
2.7. DARBO LAIKAS IR JO PLANAVIMAS
2.8. ŽMOGIŠKASIS KAPITALAS
LITERATŪRA
PRIEDAI
1 PRIEDAS. Tarptautinės studentų mokslinės konferencijos „EKONOMIKA IR VADYBA“ reikalavimai straipsniu
2 PRIEDAS. Publicistinio straipsnio rašymo konkurso siūlomos temos ir reikalavimai
3 PRIEDAS. 1 prezentacija. Lietuvos, Rusijos, Brazilijos ir Japonijos šalių gerovės pristatymas
4 PRIEDAS. Debatų taisyklės
5 PRIEDAS. Debatų pasiruošimo pavyzdys
6 PRIEDAS. Mokslinio straipsnio analizės turinys, reikalavimai ir vertinimo kriterijai
7 PRIEDAS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TEKSTUI IR MOKSLINĖS LITERATŪROS BIBLIOGRAFINIO APRAŠO TAISYKLĖS IR PAVYZDŽIAI
8 PRIEDAS. Mokslinio straipsnio analizės pristatymo pateiktys
9 PRIEDAS. Mokomoji medžiaga, kaip naudotis Lietuvos statistikos departamento Rodiklių duomenų baze
10 PRIEDAS. DARBO SUTARTIS
11 PRIEDAS
12 PRIEDAS

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.