Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
AKUSTOELEKTRONINIAI ĮTAISAI
TURINYS
ĮVADAS
1. FIZIKINIAI AKUSTOELEKTRONIKOS PAGRINDAI IR AKUSTOELEKTRONINIŲ ĮTAISŲ TAIKYMAS
1.1. Tampriųjų bangų sklidimas kietuosiuose kūnuose
1.2. PAB įtaisų medžiagos
1.2.1. Monokristalų ir jų pjūvių žymėjimas
1.2.2. Pagrindiniai PAB įtaisų medžiagų parametrai
1.2.3. PAB įtaisų medžiagų lyginamoji charakteristika
1.2.4. PAB įtaisų medžiagų parinkimas
1.3. PAB sužadinimas
1.4. Elektrodiniai PAB keitikliai ir akustinio trakto elementai
1.5. Aukštadažniai akustoelektronikos reiškiniai
1.6. Akustoelektroninių įtaisų taikymas
1.7. PAB jutiklių schemos
1.8. PAB jutiklių dažnio generatorių parinkimo kriterijai
1.9. PAB generatorių stabilumo didinimo būdai
Savikontrolės klausimai ir užduotys
2. PAB TEORIJA IR ĮTAISŲ MODELIAI
2.1. Pagrindinės sąvokos
2.2. Pagrindinės lygtys pjezoelektrinėms medžiagoms
2.3. Akustinės bangos izotropinėse medžiagose
2.3.1. Akustinės bangos neapribotame izotropiniame tampriajame kūne
2.3.2. Reilio bangos izotropinėje pusiau apribotoje aplinkoje
2.4. Akustinės bangos anizotropinėje aplinkoje
2.4.1. Akustinės bangos neapribotame pjezoelektriniame tampriajame kūne
2.4.2. Akustinės bangos pjezoelektrinėje pusiau apribotoje aplinkoje
2.5. Supaprastinti PAB keitiklių modeliai
Savikontrolės klausimai ir užduotys
3. ELEKTROSTATINIO KRŪVIO TANKIO PASISKIRSTYMO ELEKTRODŲ STRUKTŪROSE APROKSIMACIJA
3.1. Elektrostatinio krūvio tankio pasiskirstymo apskaičiavimo ypatybės
3.2. Aproksimacijos uždavinio sprendimas
3.3. Elektrodų gardelės apribojimo paklaidos
Savikontrolės klausimai ir užduotys
4. AKUSTOELEKTRONINIŲ ĮTAISŲ SINTEZĖ IR ANALIZĖ
4.1. Akustoelektroninių įtaisų projektavimas
4.2. Aukštesniųjų harmonikų keitiklių sintezė
4.3. Apibendrintas paviršinių akustinių bangų įtaisų modelis
4.4. Vėduokliniai keitikliai
4.5. Trifaziai keitikliai
4.6. Talpa subalansuoti keitikliai
4.7. Juosteliniai šakotuvai
4.8. PAB jutiklių modeliai
4.9. PAB įtaisų charakteristikų modeliavimas atsižvelgiant į topologijos paklaidas
Savikontrolės klausimai ir užduotys
5. AKUSTOELEKTRONINIŲ ĮTAISŲ PARAMETRAI
5.1. PAB harmonikų įtaisai
5.2. Akustoelektroniniai jutikliai
5.3. Siaurajuosčiai PAB filtrai
5.4. Televizijos imtuvo tarpinio dažnio traktas su PAB filtru
5.5. Generatorius su PAB vėlinimo linija
Savikontrolės klausimai ir užduotys
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.