Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
ĮVADAS
1. GARSINIAI SIGNALAI IR JŲ JUTIMAS
1.1. Garso laukas
1.2. Klausa ir garso virpesių jutimas
1.3. Girdos slenkstis ir jutimo lygis
1.4. Garsumas ir garsumo lygis
1.5. Klausos savybės
1.6. Garso signalo suvokimas erdvėje ir laike
1.7. Virtualus garso šaltinis ir jo lokalizavimas
1.8. Stereofoninio efekto zona
2. GARSO IR GARSO APARATŪROS KOKYBINIAI RODIKLIAI
2.1. Atkuriamo garso kokybė
2.4. Elektrinės garso aparatūros parametrai
3. ELEKTROAKUSTINIAI KEITIKLIAI
3.1. Mikrofonai
3.1.1. Bendrosios mikrofonų savybės
3.1.2. Elektrodinaminiai mikrofonai
3.1.3. Elektrodinaminiai juosteliniai mikrofonai
3.1.4. Elektrostatiniai mikrofonai
3.2. Garsiakalbiai ir akustinės sistemos
3.2.1. Garsiakalbių parametrai
3.2.2. Difuziniai garsiakalbiai
3.2.3. Akustinės sistemos su atviru korpusu
3.2.4. Akustinės sistemos su uždaru korpusu
3.2.5. Akustinės sistemos su fazės invertoriumi
3.2.6. Akustinės sistemos su pasyviais spinduoliais
3.2.7. Akustinės sistemos su sudvejintais garsiakalbiais
3.2.8. Patalpų ir aikščių įgarsinimo sistemos
3.2.9. Izodinaminiai spinduoliai
3.2.10. Elektrostatiniai spinduoliai
3.2.11. Plazminiai arba joniniai spinduoliai
4. GARSO SIGNALŲ APDOROJIMO TECHNOLOGIJA IR TECHNIKA
4.1. Akustiniai ir elektriniai lygiai
4.2. Lygių diagrama
4.3. Lygio matuokliai
4.4. Garso signalų apdorojimas
4.5. Automatiniai lygio reguliatoriai
4.6. Garso režisieriaus (mikšeriniai) pultai
4.7. Triukšmų sumažinimo būdai ir įranga
4.8. Triukšmo slopinimo įrenginiai
4.9. Kompanderinė triukšmo slopinimo sistema
4.10. Triukšmo slopintuvas Dolby A
4.11. Triukšmo slopintuvas Dolby B
4.12. DNL tipo triukšmo slopintuvai
4.13. Dažnių korektoriai
5. SPECIALŪS GARSO EFEKTAI
5.1. Vibrato
5.2. Garso efektai gaunami vėlinant signalą
5.3. Chorus
5.4. Reverberacija
6. GARSO ĮRAŠŲ RENGIMAS
6.1. Mikšeriavimas ir panoramavimas
6.2. Garso planai ir garsų perspektyva
6.3. Mikrofonų išdėstymas įrašui
6.4. Kalbos įrašymas
6.5. Vokalistų ir ansamblių įrašai
6.6. Įrašas pagal fonogramą
6.7. Stereofoninių įrašų ypatumai
6.8. Stereofoninio įrašo montavimas
6.9. MIDI trekų mikšeriavimas
6.10. Muzikos įtaisų sinchronizacija
6.11. MIDI ir MCI standartai
6.12. Garsų sintezatoriai
6.13. Pagrindiniai garso kortų parametrai
6.14. Garso kortų mikšeriai
6.15. Skambėjimo pavyzdžių įrašymas
6.16. Virtualiniai WT sintezatoriai
6.17. Garsų redaktoriai
7. GARSO ĮRAŠYMAS
7.1. Magnetiniai garso įrašai
7.2. Pagrindiniai magnetofonų parametrai ir jų matavimas
7.3. Skaitmeniniai magnetofonai
7.4. Studijiniai daugiakanaliniai skaitmeniniai magnetofonai
7.5. DASH formato skaitmeniniai magnetofonai
7.6. PD formato skaitmeniniai magnetofonai
7.7. S-DAT formato skaitmeniniai magnetofonai
7.8. R-DAT formato skaitmeniniai magnetofonai
7.9. Garso įrašymas kompaktiniuose diskuose
7.10. HDCD įrašymo technologijos diskai
8. CD STANDARTAI
8.1. Muzikos kompaktinių diskų formatas
8.2. Kompaktinių CD-ROM diskų formatas
8.3. MP3 formatas
8.3.1. Garso kodavimo algoritmas
8.3.2. Garso sutankinimas MPEG standarte
8.3.3. MP 3 bylų sudarymas
8.3.4. MP 3 bylų dekodavimas
8.4. Įrašo techninės kokybės vertinimas
9. VAIZDO TECHNOLOGIJA IR TECHNIKA
9.1. Žmogaus regos ypatumai
9.2. Spalvų suvokimas
9.3. Spalvų modeliai
9.4. Informacijos kiekis vaizde
9.5. Televizijos kadro informacijos psichovizualinis perteklius
10. MAGNETINIAI VAIZDO ĮRAŠAI
10.1. Analoginių vaizdo signalų įrašymas
10.2. Įrašas nuožulniose eilutėse
10.3. Sistema magnetinė galvutė – juosta
10.4. Vaizdajuosčių kasetės
10.5. Formatai VHS ir S-VHS
10.6. Formatas Hi 8
10.7. Skaitmeniniai vaizdo įrašai
10.8. IEEE-1394 standartas
10.9. Sąsajos IEEE-1394 veikimo principas
10.10. Skaitmeninio vaizdo įrašų montavimas realiame laike
10.11. Vaizdo diskai
10.12. DVD diskų gamybos ypatumai
10.13. Skaitmeninis garsas DVD diskuose
10.14. Magnetiniai optiniai ir optiniai PD diskeliai
11. SKAITMENINIAI FOTOAPARATAI
11.1. Skaitmeninių fotoaparatų veikimas
11.2. Skaitmeninių nuotraukų peržiūra ir spausdinimas
11.3. Skaitmeninių fotoaparatų pavyzdžiai
12. VAIZDO KAMEROS
12.1. Vaizdo kamerų struktūra
12.2. Vaizdo kamerų veikimo principai
13. VAIZDO INFORMACIJOS SUTANKINIMO BŪDAI IR ALGORITMAI
13.1. Duomenų sutankinimo metodai
13.2. Hafmano algoritmas
13.3. Lempelio-Zivo-Velčo algoritmas
13.4. RLE algoritmas
13.5. Štrichinių vaizdų informacijos sutankinimo metodas
13.6. Spalvotų vaizdų sutankinimo algoritmas JPEG
13.7. Judančių vaizdų sutankinimo algoritmas MPEG
13.8. Fraktaliniai algoritmai
13.9. Mokomasis fraktalinio algoritmo variantas
14. GRAFINĖS INFORMACIJOS KODAVIMAS IR KODAVIMO ĮRENGINIAI
14.1. Skaitmeniniai vaizdai
14.2. Grafinių duomenų formatai
14.3. Vaizdo informacijos koduotuvai
14.4. Rastriniai koduotuvai (skeneriai)
14.5. Svarbiausi skenerių parametrai
14.6. Nauja skenavimo technologija
14.7. Piešimo lentelės
15. SKENAVIMO SISTEMOS TECHNINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA
15.1. Cilindriniai skeneriai
15.2. Planšetiniai skeneriai
15.3. Skaidrių skeneriai
15.4. Lapų skeneriai
15.5. Rankiniai skeneriai
15.6. Cilindrinis skeneris ScanMate 11000
15.7. Skenavimo sistemos samprata
16. ORIGINALŲ ĮVERTINIMAS PRIEŠ SKENAVIMĄ
16.1. Originalų paruošimas skenavimui
16.2. Matmenų ir skiriamosios gebos nustatymas
16.3. Tonų ir spalvų koregavimas
16.4. Skenuotų vaizdų apdorojimo priemonės
PABAIGA
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.