Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
MAŽOSIOS ATSINAUJINANČIŲJŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS SISTEMOS
TURINYS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS
SANTRUMPOS
ĮVADAS
1. ATSINAUJINANČIŲJŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ SAVYBĖS IR NAUDOJIMO SPECIFIKA
1.1. Atsinaujinančiųjų energijos išteklių savybės
1.2. Atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo specifika
1.3. Veiksniai, lemiantys atsinaujinančiosios energetikos proveržį
1.4. Klausimai saviruošai
2. KOMERCIALIZUOTOS MAŽOSIOS ATSINAUJINANČIŲJŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS SISTEMOS
2.1. Atsinaujinančiųjų išteklių sistemos elektrai gaminti
2.2. Atsinaujinančiųjų išteklių sistemos šilumai gaminti
2.3. Hibridinės atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemos
2.4. Kogeneracinės atsinaujinančiųjų išteklių sistemos
2.4.1. Kogeneracinių elektrinių būklė Lietuvoje ir užsienyje
2.4.2. Kogeneracinės saulės mikroelektrinės
2.4.3. Mikroelektrinės su vidaus degimo varikliais
2.4.4. Mikroelektrinės su dujų turbinomis
2.4.5. Mikroelektrinės su biomasės dujinimo grandimi
2.4.6. KME su biomasės dujinimo grandimi darbo specifika
2.4.7. Mikroelektrinės su Stirlingo varikliais
2.4.8. Mikroelektrinė su organinio Renkino ciklo moduliu
2.4.9. Kuro elementai
2.4.10. Kogeneracinių mikroelektrinių plėtros perspektyvos
2.5. Kogeneracinių mikroelektrinių generatoriai
2.6. KME šiluminės ir elektrinės galios reguliavimas
2.7. Skyriaus apibendrinimas
2.8. Klausimai saviruošai
3. INOVACINĖS MAŽOSIOS ATSINAUJINANČIŲJŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS SISTEMOS
3.1. Vėjo energijos konversijos sistema pastato poreikiams
3.1.1. Pastato vėjo energijos sistemos sandara
3.1.2. Svarbiausių sistemos energetinių parametrų nustatymas
3.2. Vandens šildymo sistemos su MVE ir saulės kolektoriais
3.3.1. Vandens šildymo būdai ir problemos
3.3.2. Hibridinės vandens šildymo sistemos sandara
3.3.3. Pagrindinių sistemos energinių parametrų nustatymas
3.3. Vėjo elektrinių naudojimas patalpoms šildyti
3.3.1. Patalpų elektrinio šildymo būdai ir problemos
3.3.2. Šildymo sistemos su MVE ir elektrodiniu katilu sandara
3.3.3. Vėjo elektrinės galios nustatymas
3.3.4. Patalpų šildymo sistemos funkcinė valdymo schema
3.4. Skyriaus apibendrinimas
3.5. Klausimai saviruošai
4. ATSINAUJINANČIŲJŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS SISTEMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS
4.1. Tradiciniai energijos tiekimo būdai
4.2. Mažosios vėjo elektrinės
4.3. Saulės elektrinės
4.4. Saulės kolektoriai vandeniui šildyti
4.5. Saulės kolektorių ir mažųjų vėjo elektrinių sistema
4.6. Aktyviosios dalinio patalpų šildymo saulės energija sistemos
4.7. Šilumos siurbliai patalpoms ir vandeniui šildyti
4.8. Biodegalais varomos kogeneracinės mikroelektrinės
4.9. Vandens šildymo sistema su kogeneracine mikroelektrine ir saulės kolektoriais
4.10. Atsinaujinančiųjų išteklių energijos technologijų įdiegimo daugiabučiuose namuose galimybės
4.11. Skyriaus apibendrinimas
4.12. Klausimai saviruošai
5. ELEKTROMOBILIAI KAIP ELEKTROS APKROVA
5.1. Elektromobilių istorijos fragmentai
5.2. Elektromobilių ir tradicinių automobilių palyginimas
5.3. Elektromobiliuose naudojamos baterijos
5.4. Elektromobilių dabartinė būklė ir plėtros perspektyvos
5.5. Elektromobilių sudaromos elektros apkrovos
5.6. Elektromobilių plėtros oponentų argumentai
5.7. Skyriaus apibendrinimas
5.8. Klausimai saviruošai
6. ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIKLIAI
6.1. Kaupiklių aktualumas elektros energetikoje
6.2. Energijos kaupikliai ir jų taikymo sritys
6.3. Hidroakumuliacinės energijos kaupyklos
6.4. Suslėgto oro energijos kaupyklos
6.5. Gravitacinės energijos kaupyklos
6.6. Baterijos
6.7. Vandenilio energijos kaupimo sistemos
6.8. Superkondensatoriai
6.9. Superlaidininkų magnetinės energijos kaupikliai
6.10. Srautinės baterijos
6.11. Smagratiniai energijos kaupikliai
6.12. Energijos kaupimo technologijų palyginimas
6.13. Energijos kaupiklių taikymas energetikos sistemoje
6.14. Skyriaus apibendrinimas
6.15. Klausimai saviruošai
7. MIKROTINKLAI
7.1 Mikrotinklų paskirtis, jų funkcijos ir įrengimo tikslai
7.2. Reguliuojamos galios energijos šaltiniai mikrotinkle
7.3. Energijos kaupikliai mikrotinkle
7.4. Vieno energijos šaltinio mikrotinklas
7.5. Kelių energijos šaltinių mikrotinklas
7.6. Mikrotinklų darbo efektyvumo gerinimo galimybės
7.7. Mikrotinklų plėtros perspektyvos
7.8. Skyriaus apibendrinimas
7.9. Klausimai saviruošai
INFORMACIJOS ŠALTINIAI
PAPILDOMA LITERATŪRA
REKOMENDUOJAMI ELEKTRONINIAI ŽURNALAI/NAUJIENLAIŠKIAI

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.