Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
EUROPOS EKONOMINĖ INTEGRACIJA
TURINYS
SUTRUMPINIMAI
1. EUROPOS SĄJUNGOS INTEGRACIJOS PLĖTRA
1.1. Europos integracijos idėjos
1.2. Europos Bendrijų įkūrimas
Romos sutartys
Europos Bendrijų plėtra
1.3. Europos bendrasis aktas
1.4. Mastrichto sutartis
1.5. Amsterdamo ir Nicos sutartys
1.6. Lisabonos sutartis
2. EKONOMINĖS INTEGRACIJOS FORMOS
2.1. Ekonominės integracijos apibrėžimas
Bendros rinkos
Vieningos Europos kūrimas
2.2. Laisvosios prekybos zona
Bendrasis susitarimas dėl muitų ir prekybos
Pasaulio prekybos organizacija
2.3. Muitų sąjunga
Muitų sąjungos ekonominis efektas
2.4. Europos bendroji rinka
Bendrosios rinkos programa
2.5. Ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimas
Ekonominė sąjunga
Pinigų sąjunga
Pinigų politika pinigų sąjungoje
Fiskalinė politika pinigų sąjungoje
2.6. Ekonominės integracijos Europos Sąjungoje tikslai
Europos Sąjungos bendrosios rinkos veikmė
3. EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOS
3.1. Europos Sąjungos institucinė struktūra
3.2. Europos Vadovų Taryba
3.3. Europos Sąjungos Taryba
3.4. Europos Komisija
3.5. Europos Parlamentas
3.6. Europos Teisingumo Teismas
3.7. Audito Rūmai
3.8. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
3.9. Regionų komitetas
4. EUROPOS SĄJUNGOS POLITIKOS SRITYS
4.1. Konkurencijos politika
Konkurenciją ribojantys susitarimai
Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi
81 ir 82 straipsnių konkurencijos taisyklių pakeitimas
Įmonių susijungimo kontrolė
Bendrosios ekonominės svarbos paslaugų priežiūra
Valstybės pagalba
Europos Sąjungos konkurencijos taisyklių pakeitimas
Europos Sąjungos konkurencijos politikos vykdomosios institucijos
4.2. Pramonės politika
Ekonominė politika skirtingų rinkos struktūrų sąlygomis
Europos Sąjungos pramonės politikos tikslai ir raida
Pramonės konkurencingumas
4.3. Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros politika
Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros strategija
Europos Bendrijų mokslo programos
Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros politikos perspektyvos
4.4. Struktūrinė politika
1999 metų struktūrinių fondų reforma
2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinė parama
4.5. Regioninė politika
5. EUROPOS SĄJUNGOS POLITIKOS RAIDA
5.1. Naujos politikos sritys
5.2. Socialinė politika
Socialinės politikos įvairovė
Socialinės politikos raida
Europos įmonė
Europos socialinis fondas
Socialinė chartija
Socialinis atmetimas
Užimtumo politikos koordinavimas
Europos socialinis modelis
5.3. Švietimo politika
5.4. Kultūros politika
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.