Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
ELEKTROMECHANIKA
PRATARMĖ
TURINYS
PAGRINDINIAI TERMINAI IR APIBRĖŽTYS
1.2. Elektros mašinų klasifikacija
1.3. Elektros mašinų teorijos pagrindiniai dėsniai ir taisyklės
2. TRANSFORMATORIAI
2.1. Svarbiausios žinios apie transformatorius
2.2. Transformatorių sandara
2.2.1. Magnetolaidžiai
2.2.2. Apvijos
2.3. Transformatoriaus veikimas
2.4. Transformatoriaus transformacijos faktorius
2.5. Lygtys ir ekvivalentinė schema
2.6. Perskaičiuotasis transformatorius ir jo parametrai
2.7. Perskaičiuotojo transformatoriaus lygtys, ekvivalentinė schema ir fazorių diagrama
2.8. Transformatoriaus tuščioji veika
2.9. Transformatoriaus trumpojo jungimo režimas
2.10. Transformatoriaus trumpojo jungimo parametrų nustatymas
2.11. Transformatoriaus įtampos pokytis
2.12. Transformatoriaus galios nuostoliai ir naudingumo faktorius
3. TRIFAZIAI TRANSFORMATORIAI
3.1. Bendrosios pastabos
3.2. Transformatoriaus apvijų jungimo schemos ir grupės
3.3. Transformatoriaus įtampos reguliavimas
3.4. Lygiagretusis transformatorių darbas
4. SPECIALIEJI TRANSFORMATORIAI
4.1. Autotransformatorius
4.2. Fazių skaičiaus keitimo ir dažnio dauginimo transformatoriai
4.3. Matavimo transformatoriai
5. ASINCHRONINIŲ MAŠINŲ SANDARA IR APVIJOS
5.1. Asinchroninių mašinų sandara
5.2. Asinchroninių mašinų apvijų pagrindiniai elementai ir apvijų rūšys
5.3. Apvijų vidinė įtampa ir apvijos faktorius
6. ASINCHRONINĖS MAŠINOS MAGNETINIS LAUKAS IR VEIKIMAS
6.1. Statoriaus magnetovara
6.1.1. Vienfazės apvijos magnetovara
6.1.2. Dvifazės apvijos magnetovara
6.1.3. Trifazės apvijos magnetovara
6.2. Asinchroninės mašinos statoriaus apvijos sukurtas sukamasis magnetinis laukas
6.3. Asinchroninės mašinos veikimas
6.4. Rotoriaus magnetinis laukas
7. ASINCHRONINĖ MAŠINA SU BESISUKANČIU ROTORIUMI
7.1. Asinchroninės mašinos su besisukančiu rotoriumi pagrindinės lygtys ir fazorių diagramos
7.2. Asinchroninės mašinos ekvivalentinės schemos
7.3. Asinchroninių mašinų darbo režimai
7.3.1. Variklinis režimas
7.3.2. Generatorinis režimas
7.3.3. Stabdymo režimas
8. ASINCHRONINĖS MAŠINOS SUKIMO MOMENTAI IR MECHANINĖ CHARAKTERISTIKA
8.1. Asinchroninės mašinos energijos balansas, galios nuostoliai ir naudingumo faktorius
8.2. Asinchroninės mašinos sukimo momentai
8.3. Asinchroninio variklio darbo charakteristikos
9. ASINCHRONINIŲ VARIKLIŲ PALEIDIMAS
9.1. Asinchroninio variklio paleidimo ypatumai
9.2. Asinchroninio variklio su faziniu rotoriumi paleidimas
9.3. Asinchroninio narvelinio variklio paleidimas
9.4. Asinchroninio narvelinio variklio paleidimas reaktoriumi
9.5. Asinchroninio narvelinio variklio paleidimas autotransformatoriumi
9.6. Asinchroninio narvelinio variklio paleidimas žvaigždės-trikampio perjungimu
10. ASINCHRONINIŲ VARIKLIŲ SUKIMOSI GREIČIO REGULIAVIMAS
10.1. Asinchroninio variklio sukimosi greičio reguliavimas keičiant polių porų skaičių
10.2. Asinchroninio variklio sukimosi greičio reguliavimas keičiant maitinimo įtampą
10.3. Asinchroninio variklio sukimosi greičio reguliavimas įjungiant į rotoriaus grandinę papildomuosius varžinius elementus
10.4. Rotoriaus sukimosi greičio reguliavimas keičiant maitinimo įtampos dažnį
11. ASINCHRONINIŲ VARIKLIŲ STABDYMAS
11.1. Rekuperacinis stabdymas
11.2. Dinaminis stabdymas
11.3. Stabdymas priešiniu jungimu
12. VIENFAZIAI ASINCHRONINIAI VARIKLIAI
12.1. Varikliai su pagalbine paleidimo apvija
12.2. Asinchroniniai kondensatoriniai varikliai
12.3. Trifazių asinchroninių variklių jungimas prie vienfazio tinklo
13. SINCHRONINIŲ MAŠINŲ SANDARA IR VEIKIMAS
13.1. Sinchroninės mašinos sandara
13.2. Sinchroninės mašinos veikimas
13.3. Sinchroninių mašinų žadinimas
14. SINCHRONINĖS MAŠINOS INKARO REAKCIJA
14.1. Magnetino srauto tankio pasiskirstymas sinchroninės mašinos oro tarpe
14.2. Ryškiapolės sinchroninės mašinos inkaro reakcija
15. SINCHRONINIO GENERATORIAUS ĮTAMPŲ LYGTYS IR FAZORIŲ DIAGRAMOS
16. SINCHRONINIO GENERATORIAUS CHARAKTERISTIKOS
16.1. Santykinių dydžių sistema
16.2. Generatoriaus charakteristikos
16.3. Nuostoliai ir naudingumo faktorius
17. LYGIAGRETUSIS SINCHRONINIŲ GENERATORIŲ DARBAS
17.1. Sinchroninių generatorių jungimo lygiagrečiajam darbui sąlygos
17.2. Generatorių jungimo lygiagrečiajam darbui būdai
17.3. Sinchroninių mašinų lygiagrečiojo darbo sinchroniniai režimai
17.4. Aktyviosios galios keitimas. Generatorinis ir variklinis režimai
17.5. Kampinės charakteristikos
17.6. Sinchroninio generatoriaus V kreivės
18. SINCHRONINIAI VARIKLIAI
18.1. Sinchroninio variklio veikimas
18.2. Sinchroninio variklio fazorių diagrama
18.3. Sinchroninio variklio V kreivės
18.4. Sinchroninio variklio darbo charakteristikos
18.5. Sinchroninių variklių paleidimas
19. MAŽOS GALIOS SINCHRONINIAI VARIKLIAI IR SPECIALIOSIOS PASKIRTIES SINCHRONINĖS MAŠINOS
19.1. Bendrosios žinios
19.2. Sinchroninis variklis su nuolatiniais magnetais
19.3. Sinchroninis reaktyvusis variklis
19.4. Histerezinis sinchroninis variklis
19.5. Žingsninis sinchroninis variklis
20. KOLEKTORINIŲ NUOLATINĖS SROVĖS MAŠINŲ SANDARA IR VEIKIMAS
20.1. Nuolatinės srovės mašinos sandara
20.2. Nuolatinės srovės mašinos veikimas
21. NUOLATINĖS SROVĖS MAŠINŲ MAGNETINĖ SISTEMA
21.1. Nuolatinės srovės mašinos magnetinė grandinė
21.2. Mašinos įmagnetinimo charakteristika
22. NUOLATINĖS SROVĖS MAŠINŲ INKARO REAKCIJA
23. NUOLATINĖS SROVĖS GENERATORIAI
23.1. Pagrindinės sąvokos
23.2. Nepriklausomojo žadinimo generatorius
23.3. Lygiagrečiojo žadinimo generatorius
23.4. Nuosekliojo žadinimo generatorius
23.5. Mišriojo žadinimo generatorius
23.6. Lygiagretusis nuolatinės srovės generatorių darbas
24. NUOLATINĖS SROVĖS ELEKTROS VARIKLIAI
24.1. Pagrindinės sąvokos
24.2. Momentų balanso lygtis
24.3. Variklio sukimosi greitis
24.4. Nuolatinės srovės variklio paleidimas
24.5. Lygiagrečiojo žadinimo variklis
24.6. Nuolatinės srovės mašinos darbo režimai
24.7. Nuosekliojo žadinimo variklis
24.8. Nuosekliojo žadinimo variklių sukimosi greičio reguliavimas
24.9. Mišriojo žadinimo variklis
25. NUOLATINĖS SROVĖS MAŠINŲ NUOSTOLIAI IR NAUDINGUMO FAKTORIUS
25.1. Nuostolių rūšys
25.2. Naudingumo faktorius
26. ELEKTRONIŠKAI KOMUTUOJAMI NUOLATINĖS SROVĖS VARIKLIAI
27. ELEKTROMAŠININIAI KEITIKLIAI IR KINTAMOSIOS SROVĖS KOLEKTORINĖS MAŠINOS
27.1. Elektromašininiai keitikliai
27.2. Vienfazis nuosekliojo žadinimo kolektorinis variklis
28. ELEKTROS PAVARA
28.1. Elektros pavaros struktūrinė schema
28.2. Elektros pavarų tipai
28.3. Variklio darbo režimai
28.4. Pavaros variklio parinkimas
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.