Viso knygų: 905
el. paštaskodas
VERSLO ADMINISTRAVIMO PAGRINDINIŲ STUDIJŲ PRAKTIKA: BENDROSIOS NUOSTATOS
TURINYS
ĮVADAS
1. STUDENTŲ PRAKTIKOS TEISINIAI IR ORGANIZACINIAI PAGRINDAI
2. PRAKTIKOS ORGANIZAVIMAS
3. PRAKTIKOS EIGA
4. STUDENTO PRAKTIKOS PAŽYMĖJIMO PILDYMO TAISYKLĖS
5. PRAKTIKOS ATASKAITOS RENGIMAS
6. PRAKTIKOS ATASKAITOS VERTINIMAS
LITERATŪRA
PRIEDAI
1 PRIEDAS. STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO SUTARTIS
2 PRIEDAS. STUDENTO PRAKTIKOS PAŽYMĖJIMAS
3 PRIEDAS. FINANSINIAI SANTYKINIAI RODIKLIAI
4 PRIEDAS. PRAKTIKOS ATASKAITOS VERTINIMO KRITERIJAI

Knyga neprieinama