Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Reguliatoriai SIMATIC valdikliuose
TURINYS
ĮVADAS
1. Reguliatorių kūrimas valdikliuose
1.1. Uždarosios reguliavimo sistemos
1.2. Technologinių procesų tipai ir jų charakteristikos
1.2.1. Tipiniai technologiniai procesai
1.2.2. Realūs technologiniai procesai
1.3. PID reguliatorių struktūra
1.3.1. Analoginė PID algoritmo forma
1.3.2. PID reguliatorių tipai
1.4. Diskretieji PID reguliatoriai
1.4.1. Diskretinė PID algoritmo forma
1.4.2. Diskretizavimo trukmė
1.4.3. Diskrečiųjų reguliatorių tipai
1.5. Netiesiškumai ir jų kompensavimas
1.6. Proceso identifikavimas ir reguliatoriaus parinkimas
1.7. Reguliatorių derinimo tvarka
1.8. PID reguliatorių kūrimas SIMATIC valdikliuose
1.8.1. PID reguliatorių programavimo paketai
1.8.2. PID reguliatorių kūrimo valdikliuose ypatumai
1.8.3. Kreiptis į reguliatoriaus FB
1.8.4. Proceso programinis imitavimas
1.8.5. Reguliatorių darbo režimų keitimas
2. Standartiniai PID reguliatoriai (Standard PID Control)
2.1. Standard PID Control paketo sudėtis
2.2. Tolydusis reguliatorius
2.2.1. Nuostato (Setpoint) signalo formavimas
2.2.2. Proceso kintamojo (Process variable) signalo formavimas
2.2.3. Nuokrypio signalo (Error Signal) formavimas
2.2.4. PID algoritmas
2.2.5. Valdymo signalo (Manipulated Value) formavimas
2.3. Impulsinis reguliatorius
2.4. Žingsninis reguliatorius
2.5. Reguliavimo sistemų programavimas
2.5.1. Kreiptis į reguliatoriaus FB
2.5.2. Standartinių reguliavimo sistemų struktūros
2.5.3. Programavimo pavyzdžiai
2.6. Reguliatorių konfigūravimas ir testavimas
2.6.1. Reguliatorių derinimo priemonės
2.6.2. Uždaros reguliavimo sistemos kontūro stebėsena
2.6.3. Pereinamojo proceso kreivių stebėsena
2.6.4. Vykdiklio poveikio elemento eigos trukmės matavimas
2.6.5. Valdymo sistemos optimizavimas
2.6.6. Kreivių archyvai ir jų naudojimas
3. PID reguliatoriai (PID Control)
3.1. PID Control paketo sudėtis
3.2. Tolydusis reguliatorius CONT_C
3.3. Žingsninis reguliatorius CONT_S
3.4. Impulsinio reguliatoriaus kūrimas
3.5. Reguliatorių testavimas
3.6. Reguliatorių programavimo pavyzdžiai
4. Temperatūros PID reguliatoriai (PID Temperature Control)
4.1. PID Temperature Control paketo sudėtis
4.2. Tolydusis ir impulsinis reguliatoriai
4.2.1. Nuokrypio signalo formavimas
4.2.2. PID algoritmas
4.2.3. Valdymo signalo formavimas
4.3. Automatinio derinimo mechanizmas
4.3.1. Bendros pastabos
4.3.2. Procesų tipai
4.3.3. Automatinio derinimo fazės
4.4. Žingsninis reguliatorius
4.5. Kreipties į reguliatoriaus FB ypatumai
4.6. Reguliatorių konfigūravimas
4.7. Reguliatorių derinimas
4.8. Reguliatorių programų pavyzdžiai
4.8.1. Tolydžiojo reguliatoriaus programa
4.8.2. Žingsninio reguliatoriaus programa
4.8.3. Impulsinio reguliatoriaus programa
5. Moduliniai PID reguliatoriai (Modular PID Control)
5.1. Modular PID Control paketo sudėtis
5.2. Proceso kintamojo signalo formavimas
5.3. Nuostato signalo formavimas
5.4. Nuokrypio signalo formavimas
5.5. Valdymo algoritmo formavimas
5.6. Valdymo signalo formavimas
5.7. Bendrosios paskirties funkcijos
5.7.1. Signalo vėlinimas
5.7.2. Diferencijavimas
5.7.3. Integravimas
5.7.4. Aperiodinė grandis
5.7.5. Svyravimo grandis
5.7.6. Signalo ribojimas
5.7.7. Signalų multipleksavimas
5.7.8. Reguliatorių darbo paskirstymas
5.8. Reguliavimo sistemų kūrimas
5.8.1. Reguliatorių struktūros formavimas
5.8.2. Reguliavimo sistemų programavimas
5.8.3. Reguliavimo sistemų pavyzdžiai
5.9. Reguliatorių testavimas ir derinimas
6. Reguliatorių funkciniai moduliai FM 355
6.1. FM 355 paketo sudėtis
6.2. Modulio struktūra
6.3. Reguliatorių programavimas
7. Susiderinantys reguliatoriai (PID Self- Tuner)
7.1. Naudojimo sritys
7.2. TUN_EC funkcinis blokas
7.2.1. Bloko funkcijos
7.2.2. Reguliatoriaus parametrų optimizavimas
7.2.3. Šaldymo proceso identifikavimas
7.3. TUN_ES funkcinis blokas
7.3.1. Bloko funkcijos
7.3.2. Reguliatoriaus parametrų optimizavimas
7.4. Automatinio derinimo pavyzdžiai
8. PID reguliatoriai mikrovaldikliuose
8.1. PID reguliatoriai S7-200 valdikliuose
8.1.1. PID algoritmas
8.1.2. PID reguliatoriaus instrukcija
8.1.3. Įėjimų ir išėjimų keitimas ir normalizavimas
8.1.4. PID reguliatorių konfigūravimas
8.1.5. PID reguliatorių automatinis derinimas
8.2. PI reguliatoriai LOGO ! valdikliuose
8.2.1. Reguliatoriaus struktūros ypatumai
8.2.2. PI funkcijos parametrai
8.2.3. PI reguliatoriaus konfigūravimas
9. Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.