Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
ĮMONĖS VERSLO APSKAITOS KOMPIUTERIZAVIMAS
TURINYS
Įvadas
1. BENDRI APSKAITOS ASPEKTAI
1.1. BENDROSIOS APSKAITOS TVARKYMO SĄVOKOS
1.2. APSKAITOS DOKUMENTAI
1.3. APSKAITOS ŽURNALAI
1.4. SĄSKAITOS
2. PIRKIMŲ IR PARDAVIMŲ VEIKLA
2.1. ĮMONĖS PIRKIMO IR PARDAVIMO CIKLAS
2.2. PIRKIMAS IR PARDAVIMAS SKOLON
2.2.1. Pirkimų skolon operacijos
2.2.2. Pardavimų skolon operacijos
2.3. PINIGŲ GAVIMAS
2.3.1. Grynųjų pinigų gavimas už parduotas prekes
2.3.2. Pinigų gavimas už skolon parduotas prekes
2.4. PINIGŲ MOKĖJIMAS
3. KITOS FINANSINĖS APSKAITOS OPERACIJOS
3.1. ATSISKAITYMAI SU ATSKAITINGAIS ASMENIMIS
3.2. DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA
3.3. KASOS IR BANKO OPERACIJOS
3.4. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI PAGAL SUTARTIS
4. GAMYBINĖS VEIKLOS YPATUMAI
4.1. GAMYBOS IŠLAIDŲ ELEMENTAI
4.2. GAMYBOS IŠLAIDŲ REGISTRAVIMAS
4.3. SAVIKAINOS APSKAIČIAVIMAS
5. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
5.1. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS RENGIMO NUOSEKLUMAS
5.2. DUOMENŲ PERKĖLIMAS Į SĄSKAITAS
5.3. KOREGAVIMAI
5.3.1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
5.3.2. Sukauptų sąnaudų apskaita
5.3.3. Sąnaudų nurašymas
5.4. DARBINĖ ATSKAITOMYBĖS LENTELĖ
5.5. BALANSAS
5.6. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
6. APSKAITOS TVARKYMAS SU PROGRAMA EXCEL
6.1. APSKAITOS REGISTRŲ RUOŠIMAS SU PROGRAMA EXCEL
6.2. UŽDAVINIO SPRENDIMO ETAPAI
6.2.1. Duomenų įrašymas į dokumentus
6.2.2. Dokumentų sąsaja su žurnalais
6.2.3. Dokumentų sąsaja su kortelėmis
6.2.4. Žurnalų ir kortelių sąsaja su sąskaitomis
6.2.5. Sąskaitų sąsaja su DAL
6.2.6. DAL sąsaja su ataskaitomis
7. MEDŽIAGA PRATYBOMS
8. UŽDUOTYS SAVARANKIŠKAM DARBUI
9. LABORATORINIAI DARBAI
9.1. LABORATORINIS DARBAS. PRADINIAI DUOMENYS
9.2. LABORATORINIS DARBAS. APSKAITOS ŽURNALAI IR ANALITINĖS KORTELĖS
9.3. LABORATORINIS DARBAS. KOREGAVIMAI
9.4. LABORATORINIS DARBAS. ATASKAITOS
10. LITERATŪRA
11. PRIEDAI
1 priedas. Finansinės atskaitomybės sąskaitų planas
2 priedas. UAB „PAVYZDYS“ apskaitos dokumentų ir registrų pavyzdžiai
3 priedas. Užduotys savarankiškam darbui

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.